Honeywell

25/05/2018 itibariyle geçerli

HONEYWELL BAĞLI EV SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI VE

KİŞİSEL GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Son güncelleme: 25 Mayıs 2018

Hoş geldiniz! Honeywell'in Bağlı Ev Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasını ve Kişisel Gizlilik Bildirimini aşağıda bulabilirsiniz.

Öne çıkan konular:

Son Kullanıcı Lisans Anlaşması:

 • Yazılıma ait, yazılımın sizin tarafınızdan kullanımını düzenleyen bir lisansı
 • Hizmet koşullarını
 • Sistemi ve hizmetleri kullanımınız nedeniyle maruz kalabileceğiniz zararlarla ilgili mali ve diğer sorumluluklarımız üzerindeki kesin sınırlamaları içerir

Kişisel Gizlilik Bildiriminde, diğer şeylerle birlikte, şunlar tanımlanmaktadır:

 • Topladığımız bilgiler:
  • Hesap kaydınızı tamamlayarak sağladığınız, ad, e-posta, adres ve posta kodu gibi bilgiler
  • Sistemleri veya hizmetleri nasıl ve ne zaman kullandığınız, kullanım sıklığı v.s. gibi sistemi ve/veya hizmetleri nasıl kullandığınız hakkındaki bilgiler;
  • İç/dış sıcaklıklar, programlar, olay ve uyarıların zamanlanması, audio veya video klipler, ayarlar, v.s. gibi sistemler ve/veya hizmetlerle ilgili veriler
  • Aşağıda Bildirimde yer alan diğer bilgiler
 • Bilgileri nasıl kullandığımız:
  • Hizmeti sağlamak ve sistemi işletmek için
  • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek için
  • İlgileneceğinizi düşündüğümüz ürün ve hizmetleri sizlere sunmak için; açık onayınızı almadan iletişim bilgilerinizi pazarlama amaçlarıyla üçüncü taraflarla paylaşmayız
  • Aşağıda Bildirimde daha detaylı olarak belirtilen diğer şekillerde

SİSTEM HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Honeywell'in Hizmetlerinden Yararlandığı Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar. Honeywell, Honeywell Hizmetlerinin bazı unsurlarını olanaklı kılmak için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının hizmetlerinden yararlanır. Bulut hizmetleri, veri depolama, senkronizasyon ve bulut hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla iletişim bu unsurlara örnek verilebilir. Bu üçüncü taraf hizmetleri, Honeywell’in denetimi dışındadır ancak bunların işletilmesi, Honeywell Hizmetlerinin kullanımını ve güvenilirliğini etkileyebilir veya Honeywell Hizmetlerinin kullanımından ve güvenilirliğinden etkilenebilir. (i) Honeywell Hizmetlerinin kullanımı ve bulunabilirliğinin, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına bağlı olduğunu; (ii) bu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının, hizmetlerinin %100 oranda bulunabilir olacağını garanti etmediklerini, ve (iii) Honeywell'in, bu üçüncü taraf hizmetlerinin işleyişinden kaynaklanan hasar ve zararlardan sorumlu olmadığını lütfen unutmayınız.

Honeywell Sisteminin Amaçlanılan Kullanımı. Sisteme, zamansal açıdan kritik önem taşımayan bilgilerin ve ürünlerin kontrolü için erişilmesi ve Sistemin bunun için kullanılması amaçlanılır. Honeywell, Honeywell Sisteminin çok güvenilir ve bulunabilir olmasını hedeflemekle birlikte sistem, zamanın %100’ünde bulunabilir olmayacaktır. Sistemde, diğer şeylerin yanı sıra Wi-Fi aralıklılığı, hizmet sağlayıcı çalışma zamanı, mobil bildirimler ve taşıyıcılar dahil olmak üzere Honeywell’in denetimi dışındaki çeşitli nedenlerle yer yer kesintiler ve arızalar yaşanabilir.

Hizmetlerin Yaşam Güvenliği veya Kritik Kullanımlar için Olmaması. Sistem, acil durumlarda müdahale etmek üzere onaylanmamıştır. Ayrıca Sistem, evde veya işte risk altında olan kişiler için yaşam kurtarıcı bir çözüm olarak görülemez ve acil durum hizmetlerinin yerini alamaz. Yaşamı tehdit eden ve acil bütün olaylar, uygun müdahale hizmetlerine yönlendirilmelidir. Yangın alarm hizmetlerinin izlenmesi ve güvenliği için yetkili bir Merkez İstasyonla ayrı bir anlaşma akdedebilirsiniz.

Bildirimlerin Güvenirliği. Uzaktan erişim ve mobil bildirim özellikleri de dahil olmak üzere Sistem zamanın %100'ünde bulunabilir olmayabilir. Bildirimler almadığınız anlar olabilir. Bildirimlerin verimliliği, yukarıda belirtilen üçüncü taraf ürün ve hizmetlerine ve cihazlarınızın işlevselliklerine bağlıdır. Bilgisayar veya mobil cihazınızın işlevselliklerinden siz sorumlusunuz.

SİSTEM, ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA İZLENEN BİR ACİL DURUM BİLGİLENDİRME SİSTEMİ DEĞİLDİR – HONEYWELL, ACİL DURUM BİLDİRİMLERİNİ TAKİP ETMEZ VE BİR ACİL DURUM SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA ACİL DURUM MÜDAHALE YETKİLİLERİNİ EVİNİZE VEYA İŞİNİZE GÖNDERMEYECEKTİR.

YAŞAM GÜVENLİĞİ AMAÇLARI VEYA KRİTİK DURUMLAR İÇİN SİSTEME GÜVENMEMELİSİNİZ. ÜRÜNLERİNİZİN STATÜSÜ VE ÜZERİNDEKİ ALARMLAR HAKKINDAKİ MOBİL BİLDİRİMLER SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR - BUNLAR, ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA İZLENEN ACİL DURUM BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİNİN YERİNİ ALMAZ.

Hiçbir Garantinin Bulunmaması. Sistemin, veri herhangi bir durumda yeterli uyarı sağlayacağı veya, alarm sisteminizin, davetsiz girenleri ihbar eden alarm veya yangın alarmı kontrol panelinden veya kişilere veya mülke gelecek olası zararlara karşı uyarmak için tasarlanan benzer ekipmanlardan gelen mesajları izlemek ve bunlara cevap vermekle sorumlu herhangi bir şahıs veya kuruma ("Merkez İstasyon") bağlı olması halinde, böyle bir şahıs veya kurumla iletişime geçmeden önce niteliklerini kaybetmemiş olacağı veya engellenmiş olmayacağı veya hırsızlık, soygun, yangın, aşırı sıcaklık, soğuk veya nem veya sair durumların neden olduğu kişisel yaralanmaları veya mal kayıplarını önleyeceğine dair hiçbir garanti bulunmamaktadır. Ayrıca, Sistemin veya kullandığınız mobil cihazın veya bilgisayarın, abone olduğunuz Sistem Hizmetleriyle ilgili olarak, alarm sisteminizin aktivasyonu ve deaktivasyonuyla ilgili sinyaller de dahil olmak üzere, sizin, yüklenicinizin, bayinizin veya merkez istasyonunuzun göndereceği bütün sinyalleri aktaracağı veya size, yüklenicinize, bayinize veya merkez istasyonunuza gönderilen bütün sinyalleri alacağına dair hiçbir garanti bulunmamaktadır. Bir güvenlik veya yangın alarmı sistemine sahip olmanın, hırsızlık, soygun, yangın veya başka durumlarla karşılaşmayacağınızın garantisini teşkil etmediğini ve bir sigorta poliçesi niteliğinde olmadığını ikrar etmektesiniz. Sistem Hizmetlerinin bulunabilirliğinin, bilgisayarınız, mobil cihazınız, ev elektrik tesisatınız, internet hizmet sağlayıcınız, geolokasyon hizmetleri söz konusu olduğunda uydu sağlayıcınız ve mobil cihaz taşıyıcınıza bağlı olduğunu ikrar etmektesiniz ve böyle bir kullanımla ilişkili bütün ücretlerden ve böyle bir kullanımla ilgili anlaşmalara uygunluktan sorumlu olduğunuzu ikrar etmektesiniz. Bununla birlikte Honeywell ve ağ hizmeti sağlayıcılarının, herhangi bir kablosuz iletimin güvenliğini garanti edemeyeceğini ve herhangi bir hizmetin kullanılmasıyla ilgili güvenlik eksikliğinden sorumlu olmayacağını da ikrar etmektesiniz. Sistemin parçası olarak size sağlanan kablosuz hizmetleri yeniden satmayacağınız kabul etmektesiniz. Honeywell, Sistemin bütün bilgisayarlar veya elde taşınır cihazlarla uyumlu olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Bu cihazları evden uzakta kullanmadan önce onları, uyumlu olup olmadıklarını görmek için, öncelikli olarak evde test etmelisiniz.

Honeywell'in, Sistemin uyarı veya alarm vermediğine dair bir talebe dayanan zarar veya hasarlar konusunda hiçbir sorumluluğu olmayacaktır ve Honeywell'i bunlardan kaynaklanan bütün sorumluluktan işbununla ibra etmektesiniz.

HONEYWELL BAĞLI EV SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI

İşbu Honeywell Son Kullanıcı Lisans Anlaşması (bu "Anlaşma"), siz ve Honeywell International Inc. ve iştirakleri (“Honeywell”) arasında, Honeywell Hizmetlerinin ve Honeywell Yazılımlarına ait lisansın kullanımı için akdedilmiş yasal bir anlaşmadır. Honeywell Hizmetleri ve Honeywell Yazılımları terimlerinin her ikisi aşağıdaki tanımlanmaktadır. Kolaylık sağlanması açısından size sağladığımız ürün, yazılım ve hizmet kombinasyonu veya bunların kendi aralarındaki herhangi bir kombinasyonu "Sistem" olarak anılır.

Bu Anlaşmayı kabul ederek veya Sistemi yükleyerek veya kullanarak, bu Anlaşmada yer alan koşul ve hükümlerle bağlanmayı kabul etmektesiniz. Sistemin son kullanıcısı olduğunuzu kabul etmekte, reşit olduğunuzu ve bu Anlaşmaya girme yetkinizin bulunduğunu beyan etmektesiniz.

Bu Anlaşma birçok farklı Honeywell ürün ve hizmetlerinin kullanımını kapsar; açıklığa kavuşturulması açısından, bazı durumlarda, bu Anlaşmanın belirli hükümleri yalnızca spesifik bir ürün veya hizmetle ilgilidir.

1. LİSANS, SINIRLAR.

İşbu Anlaşma, Honeywell ürün ve iletişim ağlarında kullanılması amaçlanılan Honeywell yazılımları, web tabanlı arayüze ve altta yatan işlevselliğe ve Honeywell hizmetlerine erişime izin veren Honeywell yazılımları, Honeywell mobil cihaz uygulama yazılımları ve yukarıda belirtilenlerden herhangi birisiyle ilgili Honeywell ağları dahil olmak üzere, Honeywell bağlı çözümlerinin (topluca "Honeywell Hizmetleri" veya "Hizmetler") kullanımı ve yukarıda tanımlanan, bilgisayar ve uygulama yazılımlarını içeren ve ilişkili medya, basılı materyal ve "online" veya elektronik belgeleri ve yukarıda belirtilen yazılımların gelecekteki versiyon, sürüm, güncelleme, yama, hata düzeltme ve yazılım hatası düzeltmelerini içerebilecek olan yazılım ürünlerinin ("Honeywell Yazılımları") lisanslaması içindir.

Sistem, Honeywell’e ait yazılımlarla ve Honeywell’e lisansı verilen yazılımları içerir ve Birleşik Devletler ve uluslararası telif hakkı kanunları ve anlaşmalarıyla birlikte diğer fikri mülkiyet kanunları ve anlaşmalarıyla korunmaktadır. Sistem size satılmamakta ancak Sistemin lisansı size verilmektedir. Bu Anlaşmada belirtilen koşullara tabi olarak, Honeywell, size, Sistemi ve onunla ilgili Honeywell Yazılımlarını sadece kendi evinizi veya işinizi denetlerken şahsi kullanım amaçlarıyla kullanmanız için (aşağıda belirtilen haller dışında alt lisanslar verme hakkı olmaksızın) sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans verir. Yukarıda belirtilen lisans, Honeywell Yazılımlarını kişisel bilgisayarınıza ve/veya mobil cihazınıza yükleme ve Honeywell Yazılımlarını, Sistemin lisanslı kullanımıyla birlikte kullanma hakkını içerir. Sistemin kayıt dışı kullanımına, çoğaltılmasına ve dağıtılmasına Honeywell tarafından izin verilmez ve Sistemin kayıt dışı kullanımı, çoğaltılması ve dağıtılması, ABD ve uluslararası telif hakkı kanunlarına aykırıdır ve medeni hukuk ve ceza hukuku kapsamında cezaya tabidir. Geçerli kanunda izin verilen haller dışında Sistemin kopyalarını yapmanız veya dağıtmanız özellikle yasaklanmıştır. Sistem üzerindeki niteliği ne olursa olsun bütün haklar ve bu Anlaşmada açıkça verilmeyen Honeywell’e ait bütün diğer haklar tamamıyla ve münhasıran Honeywell tarafından saklı tutulur ve Honeywell’e aittir (yazılım nesne kodu ve kaynak kodu da dahil olacaktır). Sistemi, kiralayamaz, kiraya veremez, kopyalayamaz, değiştiremez veya tercüme edemezsiniz veya Sistemi esas alarak türev işler oluşturamazsınız. Sistem üzerinde veya içinde yer alan, Honeywell’e ait telif hakkı veya mülkiyet hakkı bildirimlerini veya ifadelerini değiştiremez veya çıkartamazsınız. Geçerli kanun (Bilgisayar programlarının yasal koruma altına alınmasıyla ilgili 91/250/EEC sayılı Avrupa Birliği Direktifini uygulamaya koyan ulusal kanunlar dahil olacaktır) altındaki amir hükümler ile bu kanunlarda belirtilen sınırlı amaçlarla belirli bilgiler elde etmek için açıkça izin verilen haller dışında, Sistemi tersine mühendislik, geri derleme veya kaynak koduna dönüştürme işlemlerine tabi tutamazsınız. Öncelikle yazılı olarak Honeywell’den gereken bilgileri talep etmedikçe ve Honeywell, böyle bir talebi takip eden 30 gün içerisinde gereken bilgileri sağlamayı reddetmedikçe bu kanunlar altındaki haklarınızı kullanamazsınız. Burada belirtilen haller dışında, Sistemi, herhangi bir üçüncü tarafın erişimine sunamayacağınız gibi Sistemce oluşturulan çıktıları veya Sistemin performans veya işlevsel değerlendirmesinden elde edilen sonuçları üçüncü tarafların kullanımına sunma konusunda da yetkili değilsiniz.

Bir Merkez İstasyon veya bayi olmanız halinde Sisteme alt lisanslarla erişme hakkını, her bir son kullanıcının bu Anlaşmada belirtilen koşulları kabul etmesi ve geçerli bütün ücretlerin Honeywell’e ödenmesi koşuluyla, sadece son kullanıcılara verme hakkına sahip olacaksınız.

Sistem, üçüncü taraf lisans verenlere ait materyaller içerebilir veya üçüncü taraf lisans verenlere ait materyallerden elde edilmiş olabilir. Üçüncü taraflara ait materyaller, bu Anlaşmada belirtilenler kısıtlamalara ek olarak kısıtlamalara tabi olabilir. Herhangi bir üçüncü taraf tedarikçinin, böyle bir üçüncü tarafa ait yazılımlarla ilgili olarak, bu Anlaşmayı uygulama mevkiine koyma hakkına sahip olacağını kabul etmektesiniz.

Sistem, Açık Kaynaklı Yazılımlar içerebilir, böyle bir Açık Kaynaklı Yazılım, açık kaynak lisans anlaşması veya Açık Kaynaklı Yazılıma eşlik eden telif hakkı bildirimi kapsamında size sağlanır. Burada kullanılan haliyle, “Açık Kaynaklı Yazılım” terimi, kullanımı, kullanıcının üçüncü bir tarafa karşı sözleşmesel yükümlülükler üstlenmesini veya Açık Kaynak Girişimi, Ücretsiz Yazılım Vakfı veya benzer bir grup tarafından onaylanan herhangi bir lisansın alınmasını gerektiren, telif hakkı ücretsiz, özel herhangi bir yazılım, program, modül, kod, kitaplık, veri tabanı, sürücü veya benzer bileşen (veya bunların herhangi bir kısmı) anlamına gelir.

Sisteminizin parçası olarak GPS İzleme Sistemlerine abone olmanız halinde, lokasyon temelli hizmetleri sadece geçerli kanuna göre ve Hizmetle birlikte sağlanan dokümantasyonda tanımlanan amaç için kullanacağınızı kabul etmektesiniz. Honeywell’in, Hizmeti kanuna veya amacına uygun olmayan şekilde kullanımınız konusunda hiçbir sorumluluğunun olmayacağını ikrar etmektesiniz.

2. ŞİFRE VE ERİŞİM.

(a) Kayıt formunda istenilen şekilde, kendi hakkınızda gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz bilgiler sağlamayı ve (b) bu bilgileri muhafaza etmeyi ve vakit kaybetmeksizin güncellemeyi kabul etmektesiniz. Sisteme erişmek için bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmalısınız. Tarafınıza geçici bir kullanıcı adı ve şifre sağlanmışsa, geçici kimlik bilgilerini değiştirmeniz ve kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi oluşturmanız gerekir. Şifrenizin ve hesabınızın gizliliğini korumaktan sorumlusunuz ve şifreniz, hesabınız veya herhangi bir alt hesabınız kapsamında gerçekleşen bütün aktivitelerden tamamıyla sorumlusunuz. (a) Herhangi bir güvenlik ihlali söz konusu olduğunda şifrenizi derhal değiştirmeyi, (b) bir güvenlik ihlaline maruz kalmış olmanız halinde bağlı olduğunuz Merkez İstasyonunu durumdan haberdar etmeyi, ve (c) her oturumun sonunda hesabınızdan çıktığınızdan emin olmayı kabul etmektesiniz. Bu Anlaşmada belirtilen koşulların, Honeywell ile hesabınıza erişim hakkı tanıdığınız veya bir alt hesap bulundurmasına izin verdiğiniz herhangi bir üçüncü taraf arasındaki ilişkiyi bağlayacağını ve yöneteceğini kabul etmektesiniz. Bununla birlikte bu Anlaşmanın koşullarına uygunluğu sağlamak ve bu Anlaşmanın koşullarını uygulamaya koymak için gereken her türlü ve bütün önlemleri almayı ve böyle bir üçüncü taraf kullanıcıyla ilgili olarak üstlenilen her türlü ve bütün masraf, hasar, kayıp veya giderler için Honeywell’i tazmin etmeyi de kabul etmektesiniz. Honeywell, bu Maddeye uygun hareket edilmemesinden kaynaklanan zarar veya hasarlardan sorumlu olamaz ve sorumlu olmayacaktır.

Ekipmanlarınızın çalışmaması halinde, bu durum Sistemin ağ operasyonlarına müdahale edebilir. Yetkili resmi merciler, bir acil durumun vuku bulması halinde Honeywell’in, geçerli kanun, tüzük, yönetmelik veya mahkeme emri uyarınca, ekipmanlarınıza derhal erişim hakkının olmasını gerekli kılabilir. Bir acil durumda gereken böyle bir erişim iznini istenilen şekilde ya bağlı olduğunuz Merkez İstasyona veya bayiye veya Honeywell ağ temsilcilerine sağlamayı kabul etmektesiniz.

Hesabınıza ek taraflar ekleme seçeneğine sahip olduğunuzu ve bu tarafların, günlük programınızı ve termostat ve/veya güvenlik veya ev otomasyon ayarlarını ve programlamayı görüntüleme ve değiştirme yetkisi de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalınmamak üzere Sisteme tam veya kısmi erişim hakkının olacağını kabul ve ikrar etmektesiniz. Bununla birlikte, Honeywell’in söz konusu tarafların hareketleriyle ilgili olarak size karşı hiçbir sorumluluğunun olmadığını da kabul ve ikrar etmektesiniz. Ayrıca, hesap bilgilerinize yüklenicinizin veya bayinizin bilgilerini de dahil etme seçeneğine sahip olduğunuzu ve böyle bir tarafın, uyarının kaynağını tespit edebilmek için gereken belirli İrtibat Bilgileriyle birlikte (aşağıda tanımlanmaktadır) Sistemden evinizle ilgili olarak uyarılar alabileceğini (örn., diğer şeylerin yanısıra, evinizdeki ısının donma derecesinin altına düşmesi veya bir güvenlik veya emniyet ihlalinin olması) kabul ve ikrar etmektesiniz. Yükleniciniz veya bayiniz, bu türden uyarıları alması halinde sizinle irtibata geçebilir. Honeywell’in, böyle bir yüklenici veya bayinin fiilde bulunması veya bulunmaması konusunda hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve ikrar etmektesiniz.

Honeywell ve bağlı şirketlerinin, hizmet sağlayıcılarının, tedarikçilerinin ve bayilerinin, herhangi bir zaman ve ön bildirimde bulunmaksızın, Sisteme, uzaktan, yazılım ve yerleşik yazılım güncellemeleri, geliştirmeleri, değişiklikleri, modifikasyonları, ek işlevsellikler veya hata düzeltmeleri uygulayabileceğini kabul ve ikrar etmektesiniz. Yukarıda belirtilen hususları işbununla onaylamakta ve Honeywell’i ve bağlı şirketlerini, hizmet sağlayıcılarını, tedarikçilerini ve bayilerini, kanunda izin verilen ölçüde, böyle bir fiilden kaynaklanan her türlü ve bütün sorumluluktan ibra etmektesiniz.

3. SÜRE VE İPTAL; SİSTEM ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER; ÜCRETLER.

Bu Anlaşma, Sistemi ilk kullandığınız günde yürürlüğe girer ve Sistemi ve Hizmetleri kullanmaya ve sair suretle gereken Sistem hizmet ödemelerini yapmaya devam ettiğiniz müddetçe yürürlükte kalacaktır. Honeywell, varsa gereken Sistem hizmet ödemeleri de dahil olmak üzere, işburada belirtilen koşullardan herhangi birine uygun hareket etmemeniz halinde bu Anlaşmayı hemen yürürlüğe girecek şekilde feshedebilir. Belirli Hizmetler için bir bayi ile akdetmiş olduğunuz bir sözleşmenin bulunması halinde, Hizmetleri kullanma hakkınız, bayinizin veya bağlı olduğunuz Merkez İstasyonun, söz konusu Hizmetler için Honeywell’e ödenmesi gereken bütün ücretleri ödemesi koşuluna tabidir ve Honeywell, bayinin, Honeywell tarafından sağlanan Hizmetlere ait ödemeyi yapmaması veya sizin, bağlı olduğunuz Merkez İstasyon’a sair suretle borçlu olunan diğer tutarları ödememeniz halinde, Hizmetlere olan erişiminizi durdurabilir veya sonlandırabilir. Honeywell, Honeywell’in bayinizle veya bağlı olduğunuz Merkez İstasyonla olan ilişkisinde ve aynı zamanda sizinle olan ilişkisinde kanunen itirazlarda bulunabilir; bu nedenle bağlı olduğunuz Merkez İstasyon izleme şirketine yaptığınız ödeme, Sistem Hizmetleri üzerindeki hakkınızı garantilemez. Sistem Hizmetlerini, bağımsız bir el cihazını veya interneti kullanmanızla bağlantılı olarak veya veri iletimi, video klip veya hareketsiz görüntü iletimi, internet kullanımı, SMS veya kısa kodlar için üçüncü taraf sağlayıcılara ek ücretler veya başka iletim ücretleri, masraf veya vergiler ödeyebilirsiniz. Honeywell’in, sizin veya bayinizin veya Merkez İstasyonun, Hizmetlere ait ödemeleri yapmaması nedeniyle size Hizmetleri sağlamayı durdurması halinde, Honeywell, size karşı herhangi bir sorumluluk altında olmayacak ve Merkez İstasyona veya bayiye önceden ödediğiniz tutarların iadesi için bayinize veya Merkez İstasyona başvurmanız gerekecektir. Tarafınızdan sözleşme altında talep edilen veya abone olunan Hizmetlere bağlı olarak, Honeywell, önceden bildirimde bulunmak suretiyle kullanıcının aktif olmaması nedeniyle bir kullanıcı hesabını durdurabilir veya sonlandırabilir. Tarafınızdan sözleşme altında talep edilen veya abone olunan Hizmetlere bağlı olarak, bu Anlaşmayı Honeywell’e göndereceğiniz yazılı bildirimle feshedebilirsiniz. Bu Anlaşmanın feshi üzerine, bu anlaşma altında verilen lisans sonlanacaktır ve Sistemin bütün kullanımlarını derhal durdurmanız gerekecektir. Honeywell, herhangi bir zaman önceden bildirimde bulunmak suretiyle Hizmetleri daimi olarak durdurma hakkını saklı tutar. Honeywell, herhangi bir zaman ve zaman zaman, Sistemin kullanımı için ücret talep etme ve bildirimde bulunarak veya bulunmadan, Honeywell Yazılımlarını ve Hizmetlerini kullanımınızı gereksiz yere etkilememesi koşuluyla, Sistemi (veya herhangi bir kısmının) değiştirme veya geçici olarak durdurma hakkını saklı tutar. Honeywell’in, size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, Sistemin değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulmasından dolayı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz. Taşınmanız halinde hesabınızı sileceğinizi ve bundan sonra önceki adresinizle ilgili olarak Honeywell Sistemine erişim hakkınızın olmayacağını anlamakta ve kabul etmektesiniz. Merkez bir İstasyonla sözleşmenizin olması halinde, taşınmanız durumunda hesabınızı kapatmak üzere onları durumdan haberdar etmelisiniz.

4. GARANTİLERİN REDDİ VE SORUMLULUK SINIRLAMALARI.

SİSTEM, SİZE “OLDUĞU GİBİ” ESASIYLA SAĞLANMAKTADIR VE, BU MADDEDE BELİRTİLEN DURUMLAR DIŞINDA, İHLALİN OLMAMASI, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TATMİNKAR KALİTE, MÜDAHALENİN OLMAMASI İLE İLGİLİ VEYA İŞLEM FAALİYETİ, KANUN VEYA TİCARİ UYGULAMADAN KAYNAKLANANLAR DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, BÜTÜN SARİH VEYA ZIMNİ KOŞULLAR (ZIMNİ KOŞULLAR BU ANLAŞMADA YER ALMAYAN ANCAK SAİR SURETLE KANUN HÜKMÜ UYARINCA VEYA SAİR SURETLE DAHİL OLAN KOŞULLAR ANLAMINA GELİR), HER TÜRLÜ BEYAN VE GARANTİLER, GEÇERLİ KANUNLA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE HARİÇ BIRAKILIR VE HONEYWELL, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİ TARAFINDAN AÇIKÇA REDDEDİLİR. Bazı eyaletlerde veya yargı mahallerinde, belirli garanti ve beyanlar üzerindeki sınırlamalara izin verilmediğinden yukarıda belirtilen sınırlamalar, tamamen veya kısmen sizin için geçerli olmayabilir. Bir tüketici olarak yargı mahalinden yargı mahaline farklılık gösteren ve bu Anlaşmada belirtilemeyen ilave haklarınız bulunabilir.

HONEYWELL, MARUZ KALDIĞINIZ VE ÖNGÖRÜLEMEYEN NİTELİKTE OLAN ZARAR VEYA HASARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR VE BU ZARAR VEYA HASARLARA İLİŞKİN BÜTÜN SORUMLULULUĞU HARİÇ BIRAKIR. Zarar veya hasar, Honeywell’in işlediği ihlalin bariz bir sonucu olması veya böyle bir zarar veya hasarın, bu Anlaşmaya girildiği sırada siz veya Honeywell tarafından öngörülmesi halinde, öngörülebilir nitelikte bir zarar veya hasar sayılır (ve bu nedenle tazmini mümkün değildir). Ne Honeywell ne onun üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, mülkünüze kurulmasını tercih ettiğiniz güvenlik veya yangın alarm sisteminden veya bunların bağlı olduğunuz Merkez İstasyona bağlantısından veya bağlı olduğunuz Merkez İstasyonun işleyişinden sorumlu değildir.

Honeywell, Sistemleri, size, sadece bu Anlaşmaya uygun şekilde kullanmanız için tedarik etmektedir. Sistemi, bu Anlaşmada izin verilen haller dışında, ticari, işletmesel veya yeniden satış amaçlarıyla kullanmamayı kabul etmektesiniz. Bununla birlikte, Honeywell’in (i) Sistem kanalıyla sağlanan veya erişilebilir olan içerik veya bilgi veya materyallerin doğruluğu, tamlığı, yasallığı, güvenirliği, işletilebilirliği veya bulunabilirliği; (ii) bilgilerin veya materyallerin silinmesi, depolanamaması, kazaen ifşa edilmesi, kaybı, hatalı teslimi veya zamansız teslimi; veya (iii) ev güvenlik sistemlerinizin ihlalleriyle ilgili olarak maruz kalınan zarar veya hasarlar için, böyle bir zarar veya hasar, bu Anlaşmanın Honeywell tarafından veya adına işlenen öngörülebilir bir ihlalinden kaynaklanmadıkça, hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmediğini de kabul etmektesiniz. Honeywell, hiçbir durumda, Sisteme bağlı mesaj panoları veya diğer forumların içeriği de dahil olmak üzere, üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı bilgi veya olaylardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

BU ANLAŞMADA AKSİ BELİRTİLEN HALLER DIŞINDA, HONEYWELL’İN, ONUN BAĞLI ŞİRKETLERİ, MEMURLARI, DİREKTÖRLERİ, ÇALIŞANLARI, ACENTELERİ, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİNİN, HERHANGİ BİR KAR VEYA GELİR KAYBI, İŞ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, İŞ FIRSATLARININ KAYBI, KAYIP VEYA HASAR GÖRMÜŞ VERİLER, SERMAYE KAYBI NEDENİYLE VEYA İSTER SÖZLEŞMEDEN, İSTERSE HAKSIZ FİİL (İHMAL) DE DAHİL OLMAK ÜZERE NE ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARSA ÇIKSIN VEYA İSTER SİSTEMİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANSIN, HONEYWELL, ONUN BAĞLI ŞİRKETLERİ, MEMURLARI, DİREKTÖRLERİ, ÇALIŞANLARI, ACENTELERİ, TEDARİKÇİLERİ VEYA LİSANS VERENLERİ BU TÜRDEN HASARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİ, AĞIRLAŞMIŞ, DOLAYLI, MÜTEAKİP, ARIZİ VEYA CEZAİ ZARARLAR KONUSUNDA SİZE KARŞI HİÇBİR SORUMLULUĞU VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAYACAKTIR. Bu sorumluluk sınırlaması ve zarar türlerinin hariç bırakılması, bulunduğunuz yargı mahalindeki kanunlara bağlı olarak kısmen veya tamamen sizin için geçerli olmayabilir.

Bu Anlaşmada belirtilen hiçbir husus i) Honeywell’in, onu bağlı şirketleri, memur, direktör, çalışan, acente, tedarikçi ve lisans verenlerinin ihmalleri nedeniyle ortaya çıkan kişisel yararlanma veya ölüm halleriyle ilgili olarak size karşı topluca üstlenecekleri sorumluluğu; (ii) Honeywell’in dolandırıcılık veya yalan beyanlar nedeniyle size karşı üstleneceği sorumluluğu; veya (iii) bulunduğunuz yargı mahalinde geçerli tüketici koruma kanun ve yönetmeliklerini de içerecek şekilde Honeywell’in geçerli kanun uyarınca hariç bırakılamayacak olan herhangi bir yükümlülüğünü herhangi bir şekilde sınırlamayacak veya hariç bırakmayacaktır.

Honeywell, hiçbir koşulda, Sistem aracılığıyla herhangi bir bilgi veya materyalin yüklenmesi veya bunlara erişilmesinden kaynaklanan zararlardan, Honeywell’in makul denetimi dışındaki doğal afetler, güçler veya nedenler de dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak Honeywell’in denetimi dışındaki olaylardan kaynaklanan gecikme veya ifa eksikliklerinden sorumlu tutulmayacaktır. Honeywell’in makul denetimi dışındaki doğal afet, güç veya nedenler internet arızaları, bilgisayar ekipmanlarındaki arızalar, telekomünikasyon ekipmanlarındaki arızalar, diğer ekipman arızaları, elektrik kesintileri, grev, işçi-işveren uyuşmazlıkları, ayaklanmalar, isyanlar, işgücü veya malzeme kıtlığı, yangın, sel, fırtına, patlama, doğal afet, savaş, hükümetin fiilleri, yerel veya yabancı mahkemelerin veya heyetlerin kararları, üçüncü tarafların adem-i ifası, ısı, ışık veya iklimlendirme sistemlerinde yaşanan kayıp veya dalgalanmaları içerecek ancak bunlarla sınırlı kalmayacaktır.

(1) ELİNİZDEKİ HONEYWELL ÜRÜNÜNÜ KONTROL ETMEK İÇİN HONEYWELL MARKA OLMAYAN BİR UYGULAMAYI KULLANMANIZ; (2) HONEYWELL MARKA OLMAYAN BİR CİHAZI SİSTEMİNİZE BAĞLANMANIZ; (3) ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA SAĞLANAN BİR API (UYGULAMA PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ) KULLANMANIZ; VEYA (4) ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA SAĞLANAN BAĞLI EV VEYA İŞ EKOSİSTEMİNİN PARÇASI HALİNE GELMENİZ DURUMUNDA, HONEYWELL’İN HİÇBİR SURETLE, BÖYLE BİR UYGULAMA, CİHAZ, API VEYA EKOSİSTEMİN DOĞRULUĞU, İŞLEVSELLİĞİ, GÜVENİRLİĞİ, BULUNABİLİRLİĞİ, BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİ, YASALLIĞI VEYA YARARLILIĞI KONUSUNDA HİÇBİR KOŞULDA SORUMLULUK ÜSTLENMEYECEĞİ GİBİ HONEYWELL’İN BÖYLE BİR KULLANIM SONUCU ORTAYA ÇIKABİLECEK HASARLARDAN DA SORUMLU OLMAYACAĞINI KABUL VE İKRAR ETMEKTESİNİZ. ÜÇÜNCÜ TARAF BİR UYGULAMA, CİHAZ, API VEYA EKOSİSTEMİN KULLANIMI RİSKİ VE MASRAFLARI TAMAMIYLA SİZE AİT OLMAK ÜZERE GERÇEKLEŞECEKTİR.

Honeywell’in Hizmetleri sağlama yükümlülüğünün, belirli bir sonuç elde etmeye yönelik bir yükümlülük değil makul çaba içeren bir yükümlülük olduğunu unutmayınız. Honeywell, Hizmetleri sağlamak için makul çaba gösterecektir.

5. MUHTELİF

Honeywell’in herhangi bir zaman bu Anlaşmada yer alan hükümlerden herhangi birini uygulamaya koymaması, bu anlaşma altındaki hükümlerden daimi feragat şeklinde yorumlanmayacağı gibi böyle bir uygulamaya koymama durumu, Honeywell’in, gelecekte, bu anlaşma altındaki hükümleri uygulamaya koymak üzere herhangi bir fiilde bulunma hakkına da halel getirmeyecektir.

Bu Anlaşma altında teslim edilen yazılım ve teknik bilgiler ABD ihracat kontrol kanunlarına tabidir ve diğer ülkelerde ihracat veya ithalat yönetmeliklerine tabi olabilir. Bu türden bütün kanun ve yönetmeliklere harfiyen uymayı kabul etmektesiniz ve söz konusu yazılımlar, teknik bilgiler için gereken ithalat, ihracat, yeniden ihracat onay ve izinlerinin alınmasından ve o kanun ve yönetmeliklere uygunluğu destekleyecek dokümantasyonu elde bulundurmaktan tek başına sorumlu olacaksınız.

Bu Anlaşma, İngiltere ve Galler Bölgesi kanunlarına tabidir ve İngiltere ve Galler Bölgesi kanunlara göre yorumlanacaktır. Gerek siz gerekse Honeywell, İngiliz mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine uymayı kabul etmektesiniz. Honeywell, Birleşik Krallık'ta yerleşik olmamanız halinde, bulunduğunuz yargı mahalinde takibatlar başlatma hakkına sahip olabileceğinizi ikrar eder.

Bu Anlaşmanın diğer hükümlerine bakılmaksızın, bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün sizin tarafınızdan işlenen ihlalinin, Honeywell'i, telafisi mümkün olmayan ve maddi tazminatın yetersiz kalabileceği hasarlara maruz bırakabileceği ve Honeywell'in bu nedenle, kanunlar uyarınca sahip olabileceği her türlü ve bütün çare yollarına ilaveten, Honeywell'in bu Anlaşma altındaki haklarını korumak için zamanında ihtiyati tedbir alma hakkına sahip olacağı anlaşılmakta ve kabul edilmektedir.

Bu Anlaşma ve doğrudan Honeywell'den satın aldığınız herhangi bir ekipmanın eşliğinde sağlanan satış koşul ve hükümleri, siz ve Honeywell arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve bunlar, bütünüyle, siz ve Honeywell arasında işbunun konusuyla ilgili olarak önceden düzenlenmiş sözlü veya yazılı her türlü ve bütün anlaşmalarını yerini alır. Bir bayi veya Merkez İstasyon ile yapmış olduğunuz abonelik sözleşmesi veya Merkez İstasyon denetleme anlaşması (geçerli olması halinde) ayrı bir anlaşmadır. Böyle bir bayi veya Merkez İstasyon ile olan ilişkiniz, böyle ayrı bir anlaşmaya tabidir ve Honeywell'in söz konusu anlaşma altında size karşı hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Honeywell Yazılımları ve Hizmetleriyle etkileşim içinde olan Honeywell marka veya Honeywell marka olmayan ekipmanların satın alımına ilişkin düzenlenen satın alma anlaşması, ekipmanın satıcısıyla yaptığınız ayrı bir anlaşmadır. Böyle bir satıcı ile olan ilişkiniz, bu ayrı anlaşmaya tabidir ve Honeywell'in söz konusu anlaşma altında size karşı hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Ne bu Anlaşma ne bu Anlaşmayla öngörülen hak, menfaat veya yükümlülüklerden herhangi biri, Honeywell'in ön yazılı onayı olmaksızın tarafınızdan devir veya temlik edilemez. Honeywell, bu Anlaşmayı, kendi takdiriyle, tamamen veya kısmen devredebilir. Bu Anlaşma, taraflar üzerinde ve onlardan herbirinin şimdiki veya gelecekteki memur, direktör, çalışan, ana şirket, iştirak, acente, halef, temlik edilen, yüklenici, lisans alan, bağlı şirket, aile üyeleri ve konukları ve yetkili kullanıcıları üzerinde bağlayıcı olacaktır.

Bu Anlaşmanın hüküm, madde ve paragraflarından herbiri, bağımsız bir şekilde hüküm ifade eder ve kanunda izin verilen en kapsamlı ölçüde uygulanacak ve geçerliliği için gerekmesi durumunda daha az kapsamlı bir ölçüde uygulanacaktır. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersizliği veya uygulanamazlığı, diğer herhangi bir hükmü etkilemeyecek ve bütün diğer hükümler, herhangi bir değişiklik veya tadil olmaksızın tam etkiyle yürürlükte kalacaktır.

6. APPLE CİHAZLARINA İLİŞKİN KOŞULLAR; ÜÇÜNCÜ TARAF LEHDAR

Bu Madde, ancak Sistemi bir Apple cihazı (örn., iPhone, iPad, iPod Touch) (böyle herhangi bir cihaz “Apple Cihazı” olarak anılır) üzerinde kullanmanız halinde size uygulanacaktır; bu madde, Sistemi bir Apple Cihazı üzerinde kullanmamanız halinde, size uygulanmayacaktır. Taraflar bu SKLA'nın, sadece Honeywell ve sizin aranızda akdedilmiş olduğunu ve Apple ile akdedilmemiş olduğunu ve Apple'ın Sistemden ve onun içeriğinden sorumlu olmadığını ikrar ederler. Sistemle bağlantılı olarak Honeywell tarafından sunulabilecek destek, sadece Honeywell'in sorumluluğudur ve Apple'in Sistemle ilgili olarak bakım ve destek hizmetleri sağlama konusunda hiçbir yükümlülüğü olmadığı taraflarca ikrar edilmektedir. Taraflar, Apple'ın Sistemle ilgili olarak herhangi bir garanti sağlama yükümlülüğü altında olmadığını ikrar ederler. Geçerli kanunla izin verilen azami ölçüde, Apple, Sistemle ilgili başka herhangi bir garanti yükümlülüğü altında olmayacaktır. Taraflar, Apple'ın, ürün taleplerini ele almakla sorumlu olmadığını ikrar ederler. Apple, Sistemle veya son kullanıcının o Sistemi elinde bulundurması ve/veya kullanımıyla ilgili olarak herhangi bir son kullanıcı veya üçüncü tarafın taleplerini ele almakla sorumlu değildir, bu talepler, sınırlı olmaksızın: (i) ürün sorumluluğu talepleri; (ii) Sistemin geçerli yasal veya düzenleyici gerekliliklere uygun olmadığına dair herhangi bir talep; ve (iii) tüketici koruma veya benzer mevzuattan doğan talepleri içerir. Taraflar, herhangi bir üçüncü tarafın, Sistemin veya o Sistemi elinde bulundurmanızın ve kullanmanızın o üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair bir talep yöneltmesi halinde, Apple'ın böyle bir fikri mülkiyet ihlali talebini soruşturmak, savunmak, çözüme kavuşturmak ve tasfiye etmekle sorumlu olmayacağını ikrar ederler. Sistemle ilgili şikayet veya taleplerin, connectedhome.dataprivacy@honeywell.com adresinden doğrudan Honeywell'e yöneltilmesi gerekmektedir. Taraflar, Apple ve Apple'ın iştiraklerinin işbu SKLA'nın üçüncü taraf lehdarları olduğunu ve işbu SKLA'nın koşul ve hükümlerini kabul etmeniz üzerine Apple'ın, işbu SKLA'yı, SKLA'nın üçüncü taraf lehdarı olarak uygulama hakkına sahip olacağını (ve uygulama hakkını kabul etmiş sayılacağını) kabul ve ikrar ederler.

7. SATIN ALMA ANLAŞMASI VE KOŞULLARI

 • Ücretsiz Denemeler

Tüm aylık tarifeler, size varsayılan olarak sağlanan 30 günlük ücretsiz deneme süresi ile başlatılır. Her bir aylık tarifede yalnızca BİR ücretsiz deneme sunulur. Yıllık tarifelerde ücretsiz deneme sunulmaz. Ücretsiz deneme süresi sona ermeden önce aboneliğinizi iptal etmeniz durumunda, deneme sürenizin geri kalan kısmını kaybeder ve tekrar ücretsiz bir deneme temin edemezsiniz. Ücretsiz denemeyi kullanabilmek için düzenli olarak faturalandırılmayı açıkça onaylamalı ve buna izin vermelisiniz.

 • Ödemeler

Hizmetinizi iptal etmediğiniz müddetçe düzenli olarak ücretlendirilebilirsiniz. Honeywell, ilk kez üyelik ücretinizin alındığı tarihte veya bu tarihe yakın bir tarihte her ay veya yıl yıldönümünde üyeliğinizi otomatik olarak yeniler. Honeywell uygulamasında sağladığınız ödeme yöntemi kullanılarak ücretlendirilirsiniz.

 • İptaller ve Para İadeleri

Etkin bir aboneliği herhangi bir iptal veya erken sona erdirme ücreti ödemeden istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal sonrasında, aboneliğinizde mevcut faturalandırma döngüsünün sonuna kadar kalan süreyi görürsünüz. Üyeliğinizi iptal etmeniz ve/veya kameralarınızı devre dışı bırakmanız durumunda, kameralarla ilişkili Üyelik tarifenizde kalan sürenin bakiyesi ile orantılı olarak hesaplanan bir iade ALAMAZSINIZ. Honeywell, satın almanın detaylarına göre, kendi takdirine bağlı olarak iade sunma hakkını saklı tutar.

 • Plan Değişikliği

Evinize kamera tipi ikinci bir cihaz eklediğinizde, yeni hizmet katmanına yükseltmeniz istenir. Eski aboneliğinizle orantılı olarak hesaplanan bir kredi uygulanır ve yeni hizmet katmanı ücretleriniz buna göre ayarlanır.

 • İadeler ve Değiştirmeler

Bir veya daha fazla kamerayı değiştirmek istiyorsanız aboneliğinizi değiştirmeniz gerekmez. Bir kamerayı iade ediyor ve değiştirmeyi düşünmüyorsanız, etkin aboneliğinizi iptal etmeniz ve Honeywell uygulamasından cihazı silmeniz gerekir.


HONEYWELL CONNECTED HOME GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Son güncelleme: 25 Mayıs 2018

Hakkımızda

Honeywell'de, gizliliğinize saygı duyarız ve kişisel bilgilerinizi korumaya çok önem veririz. İşbu Gizlilik Bildiriminde, Honeywell International Inc. ve bağlı ortaklıklarının ("Honeywell" veya "biz") Honeywell Connected Home ürünleri ve aşağıdaki ürün gamlarını kapsayan hizmetlerle bağlantılı olarak kişisel bilgilerinizi nasıl topladığı, kullandığı ve açıkladığı anlatılmaktadır: Honeywell Home (önceden "Lyric" olarak pazarlanmıştır) Ürünleri, EvoHome Ürünleri, Total Connect Güvenlik Ürünleri ve Videofied Güvenlik Ürünleri (topluca "Honeywell Connected Home Ürünleri" olarak anılır).

Kişisel bilgiler, makul bir şekilde tanımlanmanızı sağlayabilecek bilgiler veya bilgi parçaları kombinasyonudur. Honeywell şirketi, aşağıdakilerle bağlantılı olarak size dair sakladığımız kişisel bilgilerin "denetleyicisi"dir:

 • Honeywell Home ürün gamı (önceden "Lyric" ürünleri olarak pazarlanan ürünleri içerir) ve EvoHome Ürün Gamı Honeywell International Inc'tir;
 • Total Connect Güvenlik ürün gamı Securité Communications SAS'tır ve
 • Videofied Güvenlik ürün gamı RSI Video Technologies SAS'tır.

Başka Honeywell web siteleri, uygulamaları, ürünleri ve hizmetleri ile bağlantılı olarak toplanan kişisel bilgileriniz farklı gizlilik bildirimleri kapsamında olabilir. İşbu Gizlilik Bildirimini, bilgilerinizi nasıl ve neden kullandığımızı tam olarak anlayabilmeniz için, biz kişisel bilgilerinizi toplarken veya işlerken belirli durumlarda size sağlayabileceğimiz diğer gizlilik bildirimleriyle birlikte okumanız önemlidir.

Honeywell Connected Homes Ürünlerini kullanımınız ve bunlar aracılığıyla sağladığınız tüm bilgiler her zaman işbu Gizlilik Bildirimine ve geçerli Honeywell Hizmet Kullanım Şartları ve/veya Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine tabidir (uygun görüldüğü şekilde).

Honeywell Connected Homes Ürünlerimiz donanımları, yazılımları, ilgili web sitelerini, mobil/tablet/bilgisayar uygulamaları ve destek hizmetlerini kapsar.

AVRUPA EKONOMİK ALANI'NDA (AEA) İKAMET EDENLER İÇİN ÖNEMLİ BİLDİRİM: AEA'da ikamet eden kişiler, kişisel bilgilerinizi işlemek için meşru bir menfaate dayandığımız veya doğrudan pazarlama için kişisel bilgilerinizi işlediğimiz durumlar da dahil olmak üzere, işbu Gizlilik Bildiriminde açıklanan, kişisel bilgilerinizi içeren belli türlerde işleme etkinliklerine itiraz hakkına sahip olabilir. Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizi işlemeye devam etmek için meşru gerekçelere sahip olduğumuzu gösterebilir ve talebinize uymak zorunda kalmayız.

Aşağıdakilerle bağlantılı olarak işlediğimiz kişisel bilgi türleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için:-

 • Honeywell Home (önceden Lyric olarak pazarlanmıştır), EvoHome, Total Connect Güvenlik ve Videofied Güvenlik akıllı kamera ve ev güvenliği ürünleri (Connected Home Güvenlik Ürünleri), lütfen aşağıdaki A. Bölümüne tıklayın.
 • Honeywell Home (önceden Lyric olarak pazarlanmıştır) ve/veya EvoHome akıllı termostatlar (Connected Home Termostat Ürünleri), lütfen aşağıdaki B. Bölümüne tıklayın.
 • Honeywell Home (önceden Lyric olarak pazarlanmıştır) su sızıntısı detektörleri (Connected Su Sızıntısı Detektör Ürünleri), lütfen aşağıdaki C. Bölümüne tıklayın

Tüm Honeywell Connected Homes Ürünlerinde geçerli olan veri işleme uygulamalarımızla ilgili genel bilgi almak için ilgilendiğiniz bölüme gitmek üzere lütfen aşağıdaki listede yer alan bağlantılara tıklayın:

A. Connected Home Güvenlik Ürünleri

a) Bilgi toplama yöntemimiz

b) Bilgilerinizi kullanma yöntemimiz

c) Bilgilerinizi işlememizin yasal dayanağı

B. Connected Home Termostat Ürünleri

a) Bilgi toplama yöntemimiz

b) Bilgilerinizi kullanma yöntemimiz

c) Bilgilerinizi işlememizin yasal dayanağı

C. Connected Home Su Sızıntısı Detektör Ürünleri

a) Bilgi toplama yöntemimiz

b) Bilgilerinizi kullanma yöntemimiz

c) Bilgilerinizi işlememizin yasal dayanağı

d) Bilgilerinizin anonimleştirilmesi

e) Bilgilerinizi paylaştığımız taraflar

f) Bilgilerinizi depoladığımız yer

g) Bilgilerinizi saklama süremiz

h) Pazarlama

i) Üçüncü taraf siteleri ve hizmetleri

j) Çocuklar

k) Bilgilerinizin korunması

l) Çerezler

m) Haklarınız

n) İşbu Gizlilik Bildirimindeki değişiklikler

o) Bize ulaşın

A. Connected Home Güvenlik Ürünleri

Ürünler: Domonial ve Le Sucre ürün gamlarını da kapsayan Total Connect Güvenlik Ürünleri, Videofied Güvenlik Ürünleri, Honeywell Home (önceden Lyric olarak pazarlanmıştır) Akıllı Kameralar ve Home Güvenlik Ürünleri (kullanıcı tarafından takılan güvenlik ürünleri dahil) ve EvoHome Güvenlik Ürünleri topluca ve ayrı ayrı "Connected Home Güvenlik Ürünleri" olarak anılacaktır.

a) Bilgi toplama yöntemimiz

i. Doğrudan doğruya sizden toplanan bilgiler

Aşağıdaki bilgileri doğrudan doğruya sizden toplarız:

 • Kimlik verileri; ad, iletişim bilgileri, unvan, şirket/kuruluş adı, e-posta adresi, telefon ve faks numaraları ve posta adresi (sokak, şehir, bölge, posta kodu ve/veya ülke dahil) gibi veriler;
 • Kayıt verileri; oturum açma bilgileri ve parolalar da dahil olmak üzere, Connected Home Güvenlik Ürününüzü kullanmak için bir hesap kaydı oluşturduğunuzda sağladığınız bilgiler gibi veriler;
 • Pazarlama ve iletişim verileri, pazarlama tercihleriniz ve yayınlarımıza abonelikleriniz dahil;
 • Mali bilgiler; bizden doğrudan doğruya herhangi bir hizmet satın almanız durumunda kredi kartı veya hesap bilgilerini içeren bilgiler;
 • İşlem verileri; ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili araştırmaları ve ürün ve hizmet siparişlerini, size yapılan veya sizin yaptığınız ödemelerin ayrıntılarını içeren veriler;
 • İhracat denetimi bilgileri; uyruğunuz ve ikamet ettiğiniz ülke gibi, belirli teknolojiler hakkında bilgi alabilmeniz için ihracat denetimi yönetmelikleri kapsamında uygun olup olmadığınızı belirlememizi sağlayan veriler;
 • Geri bildiriminiz; bize geri bildirim gönderdiğinizde veya herhangi bir sebeple bizimle iletişime geçtiğinizde, bir anket doldurduğunuzda, bir yarışmaya katıldığınızda ya da bir sorun bildirdiğinizde bize sağladığınız bilgiler.

Yasalar uyarınca veya sizinle yaptığımız sözleşme şartları kapsamında kişisel bilgiler toplamamız gerektiğinde ve size yaptığımız talep karşılığında söz konusu bilgileri sağlamadığınızda, size istenen hizmeti veremeyebilir veya işleminizi tamamlayamayabiliriz.

ii. Hakkınızda topladığımız bilgiler

Connected Home Güvenlik Ürünlerini kullanımınıza dayanarak hakkınızda aşağıdakileri de içeren belirli bilgiler toplayabiliriz:

 • Kullanım verileri; Connected Home Güvenlik Ürününüzü nasıl kullandığınıza, aktarılan bitlere, tıkladığınız bağlantılara, eriştiğiniz materyallere, evde gerçekleşen olayların zamanına, programlara, programları etkili/etkisiz hale getirmeye, kullanım ve uyarı günlüklerine, evde veya işte etkinlikler için video veya ses kliplerine ve sistemde depolanan fotoğraflara ve Connected Home Güvenlik Ürünü dahilinde yapılan diğer eylemlere dair bilgilerdir;
 • Teknik veriler; İnternet Protokolü (IP) adresiniz, tarayıcınızın türü ve yetenekleri ve dili, işletim sisteminiz, ev sistem yapılandırması, güvenlik ayarları gibi veriler;

Honeywell Home (önceden Lyric) Akıllı Kameralar ve Ev Güvenliği Ürünleri (kullanıcı tarafından takılan güvenlik ürünleri dahil) açısından:

 • Konum belirleme verileri. Açık izninizle, Honeywell Home (önceden Lyric) Akıllı Kameralar ve Ev Güvenliği Ürünleri (kullanıcı tarafından takılan güvenlik ürünleri dahil) "evde ve uzakta" durumlarınızı denetleme amacıyla mobil cihazınızın konumu ile ilgili kesin, gerçek zamanlı bilgiler toplayabilir. Mobil cihazınızın coğrafi konumu, adımıza hizmet sağlamak üzere bu bilgileri işleyebilecek hizmet sağlayıcılarımıza ifşa edilebilir. Mobil cihazınızın kesin konum bilgilerinin toplanmasına izin verdikten sonra, mobil cihazınızın ayarlar bölümünde Konum Hizmetleri tercihlerinizi yöneterek bu izni istediğiniz zaman ayarlayabilir veya geri çekebilirsiniz.

Connected Home Güvenlik Ürünümüzle ilgili olarak kullandığımız tanımlama bilgilerine ve bunları nasıl reddedeceğinize veya kapatacağınıza dair daha fazla bilgi almak için, lütfen aşağıdaki "Tanımlama Bilgileri" başlıklı bölüme başvurun.

iii. Hassas Veriler

Bazı Connected Home Güvenlik Ürünleri açısından (kullanıcı tarafından takılan güvenlik ürünleri dahil), yasaların izin verdiği veya gerektirdiği şekilde, sizinle ilgili hassas bilgiler (veri koruma yasaları kapsamında özel korumaya sahip kişisel veriler) de toplayabiliriz. Örneğin, yüz tanıma işlevselliğini sağlamak için biyometrik veriler toplayabiliriz. Hassas kişisel bilgilerinizi yalnızca açık izninizle toplarız. Hassas bilgilerinizi toplamak ve işlemek için izin aldığımızda, izninizi istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

b) Bilgilerinizi kullanma yöntemimiz

Kişisel bilgilerinizi şunları yapmak için kullanırız:

 • Size Connected Home Güvenlik Ürünlerini sağlamak. Honeywell ürünleri veya hizmetleri hakkında bilgi sağlama, faturalandırma ve sipariş icrası, satın alınan ürünleri kaydetme, garanti kapsamında işlem taleplerini ele alma, müşteri destek hizmetleri sağlama ve Connected Home Güvenlik Ürününüzün kullanımını kolaylaştırma konularını da içeren hizmetleri size sağlamak veya talep ettiğiniz işlemleri gerçekleştirmek için kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz;
 • İşimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek. İş analizleri gerçekleştirmek amacıyla veya işimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin (yeni ürünler ve hizmetler dahil) kalitesini geliştirmemize ve iyileştirmemize yardımcı olacak başka amaçlarla kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz. Örneğin, Connected Home Güvenlik Ürününü belirli tercihlerinizle özelleştirmeniz;
 • Pazarlama. İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, ilginizi çekebilecek şeyler, teklifler, etkinlikler ve haberler, anketler, özel kampanyalar ve ilgili konular hakkında sizinle iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi ürün veya hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek için kullanabiliriz. Gönderdiğimiz e-posta pazarlama malzemelerindeki "aboneliği kaldır" bağlantısını kullanarak veya işbu Gizlilik Bildiriminde listelenen iletişim bilgileri ile bizimle iletişime geçerek e-posta ile gönderilen pazarlama iletişimlerini istediğiniz zaman ücretsiz olarak geri çevirebilirsiniz. İkamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak, farklı türde pazarlama iletişimlerinden de vazgeçebilirsiniz; daha fazla bilgi almak için lütfen Gizlilik Bildiriminde listelenen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin;
 • Araştırma ve müşteri analizi. Satın alma tercihlerinizi analiz etme, gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan ürünleri ve hizmetleri belirleme ve size sağladığımız reklamların etkisini ölçme konularında bize yardımcı olması için araştırmalar ve analizler yapmak üzere kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz;
 • İşimizi yönetme ve koruma. Sorun giderme, sistem bakımı, destek, raporlama ve veri barındırma da dahil olmak üzere, işimizi ve ürünlerimizi yönetmek ve korumak için kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz;
 • Uygulama: Dolandırıcılık, fikri mülkiyet ihlali, Hizmet Kullanım Şartlarımızın ve/veya Son Kullanıcı Lisans Sözleşmemizin ihlalleri, yasa ihlalleri veya Connected Home Güvenlik Ürününün başka şekilde kötüye kullanılması durumlarını belirlemek, engellemek ve bunlara tepki vermek amacıyla topladığımız kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz.

Bankamatik ve/veya kredi kartı detaylarınızı yalnızca Connected Home Güvenlik Ürününüzle bağlantılı olan hizmetleri satın almanızı kolaylaştırmak amacıyla kullanacağız.

Size iyileştirilmiş ve tutarlı bir müşteri deneyimi sunmak amacıyla, işbu Gizlilik Bildiriminde anlatılan bilgilerle diğer Honeywell siteleri, uygulamaları, ürünleri ve/veya hizmetlerini kullanımınız ile bağlantılı olarak size dair sakladığımız başka bilgileri birleştirebiliriz. Böylece, Honeywell ile etkileşim kurduğunuzda ve web sitelerimizi, uygulamalarımızı, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirdiğinizde ve özelleştirdiğinizde size iyileştirilmiş ve tutarlı bir müşteri deneyimi sunabiliriz.

c) Bilgilerinizi işlememizin yasal dayanağı

Yasaların gerektirdiği yerlerde, kişisel bilgilerinizin işlenmesi için yasal bir dayanak olduğundan her zaman emin oluruz. Çoğu durumda, kişisel bilgilerinizin işlenmesi için yasal dayanak şudur:

 • size sağladığımız hizmetlerin performansı için gerekli olması;
 • yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimize uymak gereklidir;
 • kişisel verilerinizin belirtilen bir veya daha fazla amaçla işlenmesi için izninizi almış olmamız. Kişisel bilgilerinizi işlemek için sizden izin istememiz durumunda, işbu Gizlilik Bildiriminin sonundaki bilgilerle bizimle iletişime geçerek izninizi istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz;
 • bilgi işlemenin, örneğin, müşterilerimizin yararına olacak şekilde ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmemiz ve iyileştirmemiz gibi meşru menfaatlerimizi karşılamak için gerekli olması;
 • yasal hak taleplerinin tesisi, uygulaması veya savunması için gerekli olması.

B. Connected Home Termostat Ürünleri

Ürünler: Honeywell Home termostatlar (önceden Lyric termostatlar olarak pazarlanmıştır) ve EvoHome Comfort ürünleri, topluca ve ayrı ayrı "Connected Home Termostat Ürünleri" olarak anılacaktır.

a) Bilgi toplama yöntemimiz

i. Doğrudan doğruya sizden toplanan bilgiler

Aşağıdaki bilgileri doğrudan doğruya sizden toplarız:

 • Kimlik verileri; ad, iletişim bilgileri, unvan, şirket/kuruluş adı, e-posta adresi, telefon ve faks numaraları ve posta adresi (sokak, şehir, bölge, posta kodu ve/veya ülke dahil) gibi veriler;
 • Kayıt verileri; oturum açma bilgileri ve parolalar da dahil olmak üzere, Connected Home Termostat Ürününüzü kullanmak için bir hesap kaydı oluşturduğunuzda sağladığınız bilgiler gibi;
 • Pazarlama ve iletişim verileri, pazarlama tercihleriniz ve yayınlarımıza abonelikleriniz dahil;
 • Mali bilgiler; bizden doğrudan doğruya herhangi bir hizmet satın almanız durumunda kredi kartı veya hesap bilgilerini içeren bilgiler;
 • İşlem verileri; ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili araştırmaları ve ürün ve hizmet siparişlerini, size yapılan veya sizin yaptığınız ödemelerin ayrıntılarını içeren veriler;
 • İhracat denetimi bilgileri; uyruğunuz ve ikamet ettiğiniz ülke gibi, belirli teknolojiler hakkında bilgi alabilmeniz için ihracat denetimi yönetmelikleri kapsamında uygun olup olmadığınızı belirlememizi sağlayan veriler;
 • Geri bildiriminiz; bize geri bildirim gönderdiğinizde veya herhangi bir sebeple bizimle iletişime geçtiğinizde, bir anket doldurduğunuzda, bir yarışmaya katıldığınızda ya da bir sorun bildirdiğinizde bize sağladığınız bilgiler.

Yasalar uyarınca veya sizinle yaptığımız sözleşme şartları kapsamında kişisel bilgiler toplamamız gerektiğinde ve size yaptığımız talep karşılığında söz konusu bilgileri sağlamadığınızda, size istenen hizmeti veremeyebilir veya işleminizi tamamlayamayabiliriz.

ii. Hakkınızda topladığımız bilgiler

Connected Home Termostat Ürünlerini kullanımınıza dayanarak hakkınızda aşağıdakileri de içeren belirli bilgiler toplayabiliriz:

 • Kullanım verileri; Connected Home Termostat Ürününüzü nasıl kullandığınıza, aktarılan bitlere, tıkladığınız bağlantılara, eriştiğiniz materyallere, Connected Home Termostat Ürününüze eriştiğiniz tarihe ve zamana ve Connected Home Termostat Ürününüz dahilinde yapılan diğer eylemlere, gerçek iç mekan ve dış mekan sıcaklık ve nem bilgilerine, GPS/konum belirleme bilgilerine (aşağıya bakın), ısı, havalandırma ve klima ("HVAC") röle durumu gibi termostat kullanım verilerine, çalıştırma sürelerine, ayarlara, evdeki olay saatlerine, HVAC sisteminden alınan HVAC tanılama ve kullanım günlüklerine ve HVAC sisteminden alınan uyarılar ile termostatınızın etkileşimi ve üçüncü taraf cihazlar ve sistemi kullanımınıza ilişkin bilgiler içerir.
 • Teknik veriler; İnternet Protokolü (IP) adresiniz, tarayıcınızın türü ve yetenekleri ve dili, işletim sisteminiz, ev sistem yapılandırması, güvenlik ayarları gibi veriler;
 • Konum belirleme verileri. Açık izninizle, Connected Home Termostat Ürünü, "evde ve uzakta" durumlarınızı denetleme amacıyla mobil cihazınızın konumu ile ilgili kesin, gerçek zamanlı bilgiler toplayabilir. Mobil cihazınızın coğrafi konumu, adımıza hizmet sağlamak üzere bu bilgileri işleyebilecek hizmet sağlayıcılarımıza ifşa edilebilir. Mobil cihazınızın kesin konum bilgilerinin toplanmasına izin verdikten sonra, mobil cihazınızın ayarlar bölümünde Konum Hizmetleri tercihlerinizi yöneterek bu izni istediğiniz zaman ayarlayabilir veya geri çekebilirsiniz.

Connected Home Termostat Ürünümüzle ilgili olarak kullandığımız tanımlama bilgilerine ve bunları nasıl reddedeceğinize veya kapatacağınıza dair daha fazla bilgi almak için, lütfen aşağıdaki "Çerezler" başlıklı bölüme başvurun.

b) Bilgilerinizi kullanma yöntemimiz

Kişisel bilgilerinizi şunları yapmak için kullanırız:

 • Size Connected Home Termostat Ürünlerini sağlamak. Honeywell ürünleri veya hizmetleri hakkında bilgi sağlama, faturalandırma ve sipariş icrası, satın alınan ürünleri kaydetme, garanti kapsamında işlem taleplerini ele alma, müşteri destek hizmetleri sağlama ve Connected Home Termostat Ürününüzün kullanımını kolaylaştırma konularını da içeren hizmetleri size sağlamak veya talep ettiğiniz işlemleri gerçekleştirmek için kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz;
 • İşimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirme. İş analizleri gerçekleştirmek amacıyla veya işimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin (yeni ürünler ve hizmetler dahil) kalitesini geliştirmemize ve iyileştirmemize yardımcı olacak başka amaçlarla kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz. Örneğin, Connected Home Termostat Ürününü belirli tercihlerinizle özelleştirmeniz;
 • Pazarlama. İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, ilginizi çekebilecek şeyler, teklifler, etkinlikler ve haberler, anketler, özel kampanyalar ve ilgili konular hakkında sizinle iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi ürün veya hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek için kullanabiliriz. Gönderdiğimiz e-posta pazarlama malzemelerindeki "aboneliği kaldır" bağlantısını kullanarak veya işbu Gizlilik Bildiriminde listelenen iletişim bilgileri ile bizimle iletişime geçerek e-posta ile gönderilen pazarlama iletişimlerini istediğiniz zaman ücretsiz olarak geri çevirebilirsiniz. İkamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak, farklı türde pazarlama iletişimlerinden de vazgeçebilirsiniz; daha fazla bilgi almak için lütfen Gizlilik Bildiriminde listelenen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin;
 • Araştırma ve müşteri analizi. Satın alma tercihlerinizi analiz etme, gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan ürünleri ve hizmetleri belirleme ve size sağladığımız reklamların etkisini ölçme konularında bize yardımcı olması için araştırmalar ve analizler yapmak üzere kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz;
 • İşimizi yönetme ve koruma. Sorun giderme, sistem bakımı, destek, raporlama ve veri barındırma da dahil olmak üzere, işimizi ve ürünlerimizi yönetmek ve korumak için kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz;
 • Uygulama: Dolandırıcılık, fikri mülkiyet ihlali, Hizmet Kullanım Şartlarımızın ve/veya Son Kullanıcı Lisans Sözleşmemizin ihlalleri, yasa ihlalleri veya Connected Home Termostat Ürününün başka şekilde kötüye kullanılması durumlarını belirlemek, engellemek ve bunlara tepki vermek amacıyla topladığımız kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz.

Bankamatik ve/veya kredi kartı detaylarınızı yalnızca Connected Home Termostat Ürününüzle bağlantılı olan hizmetleri satın almanızı kolaylaştırmak amacıyla kullanacağız.

Size iyileştirilmiş ve tutarlı bir müşteri deneyimi sunmak amacıyla, işbu Gizlilik Bildiriminde anlatılan bilgilerle diğer Honeywell siteleri, uygulamaları, ürünleri ve/veya hizmetlerini kullanımınız ile bağlantılı olarak size dair sakladığımız başka bilgileri birleştirebiliriz. Böylece, Honeywell ile etkileşim kurduğunuzda ve web sitelerimizi, uygulamalarımızı, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirdiğinizde ve özelleştirdiğinizde size iyileştirilmiş ve tutarlı bir müşteri deneyimi sunabiliriz.

c) Bilgilerinizi işlememizin yasal dayanağı

Yasaların gerektirdiği yerlerde, kişisel bilgilerinizin işlenmesi için yasal bir dayanak olduğundan her zaman emin oluruz. Çoğu durumda, kişisel bilgilerinizin işlenmesi için yasal dayanak şudur:

 • size sağladığımız hizmetlerin performansı için gerekli olması;
 • yasal ve/veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerimize uymak gereklidir;
 • kişisel verilerinizin belirtilen bir veya daha fazla amaçla işlenmesi için izninizi almış olmamız. Kişisel bilgilerinizi işlemek için sizden izin istememiz durumunda, işbu Gizlilik Bildiriminin sonundaki bilgilerle bizimle iletişime geçerek izninizi istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz;
 • bilgi işlemenin, örneğin, müşterilerimizin yararına olacak şekilde ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmemiz ve iyileştirmemiz gibi meşru menfaatlerimizi karşılamak için gerekli olması;
 • yasal hak taleplerinin tesisi, uygulaması veya savunması için gerekli olması.

C. Connected Home Su Sızıntısı Detektör Ürünleri

Ürünler: Honeywell Home (önceden "Lyric" olarak pazarlanmıştır) Connected Su Sızıntısı Detektörü, "Connected Home Su Sızıntısı Detektör Ürünleri" olarak anılacaktır

a) Bilgi toplama yöntemimiz

i. Doğrudan doğruya sizden toplanan bilgiler

Aşağıdaki bilgileri doğrudan doğruya sizden toplarız:

 • Kimlik verileri; ad, iletişim bilgileri, unvan, şirket/kuruluş adı, e-posta adresi, telefon ve faks numaraları ve posta adresi (sokak, şehir, bölge, posta kodu ve/veya ülke dahil) gibi veriler;
 • Kayıt verileri; oturum açma bilgileri ve parolalar da dahil olmak üzere, Connected Home Su Sızıntısı Detektörü Ürünlerini kullanmak için bir hesap kaydı oluşturduğunuzda sağladığınız bilgiler gibi veriler;
 • Pazarlama ve iletişim verileri, pazarlama tercihleriniz ve yayınlarımıza abonelikleriniz dahil;
 • Mali bilgiler; bizden doğrudan doğruya herhangi bir hizmet satın almanız durumunda kredi kartı veya hesap bilgilerini içeren bilgiler;
 • İşlem verileri; ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili araştırmaları ve ürün ve hizmet siparişlerini, size yapılan veya sizin yaptığınız ödemelerin ayrıntılarını içeren veriler;
 • İhracat denetimi bilgileri; uyruğunuz ve ikamet ettiğiniz ülke gibi, belirli teknolojiler hakkında bilgi alabilmeniz için ihracat denetimi yönetmelikleri kapsamında uygun olup olmadığınızı belirlememizi sağlayan veriler;
 • Geri bildiriminiz; bize geri bildirim gönderdiğinizde veya herhangi bir sebeple bizimle iletişime geçtiğinizde, bir anket doldurduğunuzda, bir yarışmaya katıldığınızda ya da bir sorun bildirdiğinizde bize sağladığınız bilgiler.

Yasalar uyarınca veya sizinle yaptığımız sözleşme şartları kapsamında kişisel bilgiler toplamamız gerektiğinde ve size yaptığımız talep karşılığında söz konusu bilgileri sağlamadığınızda, size istenen hizmeti veremeyebilir veya işleminizi tamamlayamayabiliriz.

ii. Hakkınızda topladığımız bilgiler

Connected Home Su Sızıntısı Detektörü Ürünlerini kullanımınıza dayanarak hakkınızda aşağıdakileri de içeren belirli bilgiler toplayabiliriz:

 • Kullanım verileri; Connected Home Water Leakage Detector Product nasıl kullandığınıza, aktarılan bitlere, tıkladığınız bağlantılara, eriştiğiniz materyallere, Connected Home Su Sızıntısı Detektörü Ürününüze eriştiğiniz tarihe ve zamana ve Connected Home Su Sızıntısı Detektörü Ürününüz dahilinde yapılan diğer eylemlere, gerçek iç mekan sıcaklık ve nem bilgilerine, ayarlar, evdeki olay saatleri gibi su sızıntısı detektörü kullanım verilerine, su sızıntısı detektör sisteminden alınan tanılama ve kullanım günlüklerine, su sızıntısı detektör sisteminden alınan uyarılar ile su sızıntısı detektörünüzün etkileşimi ve üçüncü taraf cihazlar ve sistemi kullanımınıza ilişkin bilgiler içerir.
 • Teknik veriler; İnternet Protokolü (IP) adresiniz, tarayıcınızın türü ve yetenekleri ve dili, işletim sisteminiz, ev sistem yapılandırması, güvenlik ayarları gibi veriler;

Connected Home Su Sızıntısı Detektör Ürünümüzle ilgili olarak kullandığımız tanımlama bilgilerine ve bunları nasıl reddedeceğinize veya kapatacağınıza dair daha fazla bilgi almak için, lütfen aşağıdaki "Çerezler" başlıklı bölüme başvurun.

d) Bilgilerinizi kullanma yöntemimiz

Kişisel bilgilerinizi şunları yapmak için kullanırız:

 • Size Connected Home Su Sızıntısı Detektörünü sağlamak. Honeywell ürünleri veya hizmetleri hakkında bilgi sağlama, faturalandırma ve sipariş icrası, satın alınan ürünleri kaydetme, garanti kapsamında işlem taleplerini ele alma, müşteri destek hizmetleri sağlama ve Connected Home Su Sızıntısı Detektörünüzün kullanımını kolaylaştırma konularını da içeren hizmetleri size sağlamak veya talep ettiğiniz işlemleri gerçekleştirmek için kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz;
 • İşimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirme. İş analizleri gerçekleştirmek amacıyla veya işimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin (yeni ürünler ve hizmetler dahil) kalitesini geliştirmemize ve iyileştirmemize yardımcı olacak başka amaçlarla kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz. Örneğin, Connected Home Su Sızıntısı Detektörünü belirli tercihlerinizle özelleştirmeniz;
 • Pazarlama. İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, ilginizi çekebilecek şeyler, teklifler, etkinlikler ve haberler, anketler, özel kampanyalar ve ilgili konular hakkında sizinle iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi ürün veya hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek için kullanabiliriz. Gönderdiğimiz e-posta pazarlama malzemelerindeki "aboneliği kaldır" bağlantısını kullanarak veya işbu Gizlilik Bildiriminde listelenen iletişim bilgileri ile bizimle iletişime geçerek e-posta ile gönderilen pazarlama iletişimlerini istediğiniz zaman ücretsiz olarak geri çevirebilirsiniz. İkamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak, farklı türde pazarlama iletişimlerinden de vazgeçebilirsiniz; daha fazla bilgi almak için lütfen Gizlilik Bildiriminde listelenen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin;
 • Araştırma ve müşteri analizi. Satın alma tercihlerinizi analiz etme, gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan ürünleri ve hizmetleri belirleme ve size sağladığımız reklamların etkisini ölçme konularında bize yardımcı olması için araştırmalar ve analizler yapmak üzere kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz;
 • İşimizi yönetme ve koruma. Sorun giderme, sistem bakımı, destek, raporlama ve veri barındırma da dahil olmak üzere, işimizi ve ürünlerimizi yönetmek ve korumak için kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz;
 • Uygulama: Dolandırıcılık, fikri mülkiyet ihlali, Hizmet Kullanım Şartlarımızın ve/veya Son Kullanıcı Lisans Sözleşmemizin ihlalleri, yasa ihlalleri veya Connected Home Su Sızıntısı Detektörünün başka şekilde kötüye kullanılması durumlarını belirlemek, engellemek ve bunlara tepki vermek amacıyla topladığımız kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz.

Bankamatik ve/veya kredi kartı detaylarınızı yalnızca Connected Home Su Sızıntısı Detektör Ürününüzle bağlantılı olan hizmetleri satın almanızı kolaylaştırmak amacıyla kullanacağız.

e) Bilgilerinizi işlememizin yasal dayanağı

Yasaların gerektirdiği yerlerde, kişisel bilgilerinizin işlenmesi için yasal bir dayanak olduğundan her zaman emin oluruz. Çoğu durumda, kişisel bilgilerinizin işlenmesi için yasal dayanak şudur:

 • size sağladığımız hizmetlerin performansı için gerekli olması;
 • yasal ve/veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerimize uymak gereklidir;
 • kişisel verilerinizin belirtilen bir veya daha fazla amaçla işlenmesi için izninizi almış olmamız. Kişisel bilgilerinizi işlemek için sizden izin istememiz durumunda, işbu Gizlilik Bildiriminin sonundaki bilgilerle bizimle iletişime geçerek izninizi istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz;
 • bilgi işlemenin, örneğin, müşterilerimizin yararına olacak şekilde ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmemiz ve iyileştirmemiz gibi meşru menfaatlerimizi karşılamak için gerekli olması;
 • yasal hak taleplerinin tesisi, uygulaması veya savunması için gerekli olması.

D. Bilgilerinizi anonimleştirme

Sizi tanımlamada kullanılamamaları için kişisel bilgilerinizi anonimleştirebiliriz. Anonim bilgiler kişisel bilgi olarak kabul edilmez ve bu nedenle işbu Gizlilik Bildirimine tabi değildir. Anonim bilgileri herhangi bir amaçla toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabiliriz.

E. Bilgilerinizi paylaştığımız taraflar

Kişisel bilgilerinizi seçtiğiniz üçüncü taraflarla bizim için hizmetlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla gerektiği ölçüde paylaşabiliriz. Üçüncü taraflar aşağıdakileri içerir:

 • sizinle herhangi bir sözleşmenin yapılması için gerekli olduğu üzere bağlı kuruluşlarımız, tedarikçilerimiz, dağıtımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz,
 • bizim için hizmet gerçekleştiren reklamcılar ve pazarlama hizmet sağlayıcıları,
 • ürünlerimizin ve hizmetlerimizin iyileştirilmesinde ve optimizasyonunda bize yardımcı olan analiz sağlayıcılar,
 • iş varlıklarımızın tamamı veya bir kısmının muhtemel satıcıları ya da alıcıları (veya danışmanları) ve/veya
 • yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğe uymanın ya da haklarımızı veya üçüncü tarafların haklarını korumanın gerekli olduğunu düşündüğümüz emniyet teşkilatı, mahkemeler, düzenleyiciler, devlet makamları veya diğer üçüncü taraflar.

Kişisel bilgilerinizi isteğiniz üzerine üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Böyle bir durumda, bilgilerinizin söz konusu üçüncü tarafça toplanmasını, depolanmasını, açıklanmasını ve kullanılmasını biz kontrol edemeyiz veya bu işlemlerden biz sorumlu olamayız Söz konusu üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizle ilgili yükümlülükleri, sizinle söz konusu taraf arasındaki sözleşme ile düzenlenir. Honeywell Connected Home Ürünlerinizi üçüncü taraf bir uygulama, yazılım veya başka bir olanakla kontrol etmeyi seçmeniz durumunda, kişisel bilgilerinizin söz konusu üçüncü tarafça toplanmasını, depolanmasını, açıklanmasını ve kullanılmasını biz kontrol edemeyiz veya bu işlemlerden biz sorumlu olamayız.


F. Bilgilerinizi depoladığımız yer

Genel

Honeywell küresel bir şirket olduğundan, Honeywell, ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki ülkelerde bulunan grup şirketlerimiz, tedarikçilerimiz ve/veya temsilcilerimiz kişisel bilgilerinizi toplayabilir, aktarabilir veya kişisel bilgilerinize erişebilir (Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) ülkeler, ABD ve Hindistan dahil). Bu ülkelerin bazılarında yetkililerin kişisel bilgilerinize erişme hakkı da dahil olmak üzere, gizlilik korumalarının ve yasal gerekliliklerin ikamet ettiğiniz ülkeyle aynı olmayabileceğini lütfen unutmayın. Bununla birlikte, gizliliğinizi korumak için makul önlemler alıyoruz.

Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) Bulunan Kullanıcılar

Avrupa Birliği dışındaki (yani ABD ve Hindistan) Honeywell grup şirketleri, temsilciler, dağıtımcılar, alt yükleniciler veya tedarikçiler kişisel bilgilerinizi aktarabilir veya kişisel bilgilerinize erişebilir. AEA dışına aktarılan verilerin yeterli düzeyde korunduğundan emin olmak için, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 46. (2) Maddesi uyarınca AB Standart Sözleşme Maddelerini uyguluyoruz. Uygun önlemler hakkında daha fazla bilgi için, işbu Gizlilik Bildiriminin sonundaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

AEA Dışında Bulunan Kullanıcılar

Honeywell Connected Home Ürünlerimizi kullanarak veya ürünlerimize erişerek ve bize bilgilerinizi sağlayarak, kişisel bilgilerinizin yukarıda belirtildiği gibi ikamet ettiğiniz ülke dışına aktarılmasını kabul edersiniz.

G. Bilgilerinizi saklama süremiz

İşbu Gizlilik Bildiriminde aksi belirtilmedikçe, bilgilerinizin korunması için açık bir şekilde sözleşme yaptığınız bilgilerinizi ilgili Honeywell Connected Home Ürününü kullandığınız süre boyunca veya başka bir süre boyunca (daha uzun ya da kısa olabilir) muhafaza ederiz ve sonrasında kişisel bilgilerinizi sileriz veya anonim hale getiririz (yasalar daha uzun bir koruma süresi gerektirmediği sürece). Honeywell Connected Home Ürününü kullanmayı bırakmanız durumunda, analitik, araştırma ve geliştirme amaçlı olarak sizi tanımlamayan anonim veya toplu verileri kullanmaya devam edebiliriz. Kişisel bilgilerinizi, geçerli yasalara uygun olarak doğrudan pazarlama iletişimi almaktan vazgeçene kadar pazarlama amaçlı olarak depolarız.

H. Pazarlama

İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, ilginizi çekebilecek şeyler, teklifler, etkinlikler ve haberler, anketler, özel kampanyalar ve ilgili konular hakkında sizinle iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi ürün veya hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek için kullanabiliriz. Gönderdiğimiz e-posta pazarlama malzemelerindeki "aboneliği kaldır" bağlantısını kullanarak veya işbu Gizlilik Bildiriminde listelenen iletişim bilgileri ile bizimle iletişime geçerek e-posta ile gönderilen pazarlama iletişimlerini istediğiniz zaman ücretsiz olarak geri çevirebilirsiniz. İkamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak, farklı türde pazarlama iletişimlerinden de vazgeçebilirsiniz; daha fazla bilgi almak için lütfen Gizlilik Bildiriminde listelenen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

I. Üçüncü taraf siteleri ve hizmetleri

Honeywell Connected Home Ürünlerimiz üçüncü taraf web sitelerine, ürünlerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir. Bu siteler veya bunların politikalarına dair hiçbir yükümlülük ve sorumluluk almayız. İletişim bilgileriniz gibi söz konusu üçüncü taraflarca toplanan bilgiler, onların kendi gizlilik politikalarına tabidir. Söz konusu üçüncü tarafların gizlilik politikalarını öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Honeywell Connected Home Ürünlerimizin bir bayi, yüklenici veya perakendeci gibi bir üçüncü tarafça size dağıtılması durumunda, kişisel bilgilerinizin söz konusu üçüncü taraflarca toplanması ve kullanılması onların kendi gizlilik politikalarına tabidir. Kişisel bilgilerinizin söz konusu üçüncü taraflarca toplanmasını ve kullanılmasını Honeywell'in kontrol etmediğini kabul edersiniz. Kişisel bilgilerinizi, söz konusu üçüncü tarafla olan hizmet anlaşmamızın şartlarına uygun olarak üçüncü taraflar için kullanılabilir hale getirebiliriz. Söz konusu üçüncü tarafların gizlilik politikalarını öğrenmenizi tavsiye ederiz.

J. Çocuklar

Honeywell, Honeywell Connected Home Ürünleriyle bağlantılı olarak çocuklarla ilgili kişisel bilgileri bilerek işlemez. "Çocuk" ifadesinden ne anlaşıldığı, bulunduğunuz yerdeki yasa ve yönetmeliklere tabidir.

K. Bilgilerinizin korunması

Honeywell, kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumakta kararlıdır. Kişisel bilgilerinizin yetkisiz erişimden, kullanımdan veya ifşadan korunmasına yardımcı olmak için çeşitli güvenlik teknolojileri ve prosedürleri kullanıyoruz. Bununla birlikte, hiçbir bilgi sistemi %100 güvenli olamayacağından kişisel bilgilerinizin mutlak güvenliğini garanti edemeyiz. Ayrıca, İnternet ve kablosuz ağlar dahil, kontrolümüzde bulunmayan ağlar üzerinden Honeywell Connected Home Ürünlerine aktardığınız bilgilerin güvenliğinden biz sorumlu değiliz.

Kişisel bilgilerinizin güvenliği ve emniyeti size de bağlıdır. Honeywell Connected Home Ürünlerinize erişmeniz için size Kullanıcı Kimliği ve parola sağladığımızda (veya bunları siz seçtiğinizde), söz konusu oturum açma kimlik bilgilerini gizli tutmaktan ve bunları başkalarına açıklamamaktan siz sorumlusunuz.

L. Çerezler

Çerez nedir?

Çerezler, sabit diskinize veya tarayıcınızın belleğine indirilen küçük miktarlarda bilgi içeren metin dosyalarıdır. Çerezler, bilgisayarınızın veya başka bir cihazın sabit diskine aktarılan bilgileri kapsar.

Kullandığımız çerezler kategorileri

Kullandığımız çerez türleri dört kategoriye ayrılır: Kesinlikle Gerekli, Performans, Fonksiyonellik ve Profil ile Reklam.

1. Kesinlikle Gerekli Çerezler

Bu çerezler, özellikle bilgi arama ve sipariş vermeyle bağlantılı olarak, Honeywell Connected Home Ürünlerinin çalışması açısından oldukça önemlidir. Bu çerezler olmadan, istediğiniz hizmetler sağlanamayabilir. Bunlara örnek olarak, Honeywell Connected Home Ürünlerinin güvenli alanlarında oturum açmanızı sağlayan tanımlama bilgileri veya "alışveriş sepeti tanımlama bilgileri" verilebilir. Alışveriş sepeti tanımlama bilgisi, alışveriş sepetinize ürün eklediğinizde veya ödeme adımına geçtiğinizde satın almak istediğiniz ürünlerin hatırlanması için kullanılır.

2. Performans Çerezleri

Bu çerezler, Honeywell Connected Home Ürünlerimizi nasıl kullandığımız konusunda bilgi toplar; örneğin, en sık hangi sayfalara girdiğiniz ve belirli sayfalardan hata mesajı alıp almadığınız. Bu, örneğin, kullanıcıların aradıklarını kolayca bulmalarını sağlayarak Honeywell Connected Home Ürünlerimizin çalışmasını iyileştirmemize yardımcı olur.

3. İşlevsellik ve Profil Çerezleri

Bu çerezler, Honeywell Connected Home Ürünlerini kullandığınızda sizi tanımak için kullanılır. Bu, içeriğimizi sizin için kişiselleştirmemize, sizi adınızla karşılamamıza ve tercihlerinizi hatırlamamıza olanak tanır (örneğin, dil veya bölge seçiminiz).4. Reklam Çerezleri

Bu çerezler, Honeywell Connected Home Ürünleriyle nasıl etkileşim kurduğunuzu kaydeder ve size ve ilgi alanlarınıza daha uygun reklamların sağlanması için kullanılır. Bunlar, bir reklamı görme sürelerini sınırlamak ve ayrıca reklam kampanyasının etkililiğini ölçmeye yardımcı olmak üzere de kullanılabilir. Bu çerezler olmadan, karşılaştığınız çevrimiçi reklamların size ve ilgi alanlarınıza uygunluğu daha az olacaktır.

5. Üçüncü Taraf Çerezleri

Honeywell Connected Home Ürünlerimizde, çerezler ayarlayabilecek üçüncü taraf tedarikçilerle çalışıyoruz. Örneğin, video içeriği görüntülemek için kullandığımız Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube ve Adobe Flashplayer. Honeywell Connected Home Ürünlerimizde ayarladıkları çerezlerden bu üçüncü taraf tedarikçiler sorumludur. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen ilgili üçüncü tarafın web sitesine gidin.

Çerez tercihlerinizi ayarlama

Çoğu durumda, çerezleri kullanabilmek için sizden izin almamız gerekir. Talep ettiğiniz bir hizmeti size sağlayabilmemiz için çerezin esas olduğu durumlar istisnadır. İlgili Honeywell Connected Home Ürününü ilk kullanımınızda, bir çerez başlığı ile çerezleri işbu Gizlilik Bildiriminde açıklandığı şekilde kullanmamız için izniniz istenecektir.

Çerezleri reddetmek veya devre dışı bırakmak üzere tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek izninizi istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bunu yapmanız durumunda, Honeywell Connected Home Ürünlerinin bazı işlevselliklerini kaybedebileceğinizi unutmayın. Çerezler ve bunların nasıl devre dışı bırakılacakları hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki adrese gidin: www.aboutcookies.org veya www.allaboutcookies.org.

M. Haklarınız

Honeywell Connected Home Ürünleri aracılığıyla toplanan kişisel bilgileriniz ile ilgili ikamet ettiğiniz ülkeye göre değişen belirli haklarınız olabilir. AEA'da ikamet ediyorsanız, aşağıda açıklanan haklar sizin için geçerli olabilir. Diğer kullanıcılar için, sizin için geçerli olan haklar ikamet ettiğiniz ülkenin yasalarına bağlıdır. Geçerli yasalara uygun olarak sizin için geçerli olan hakların kullanılmasını kolaylaştırırız. Haklarınız hakkında daha fazla bilgi için, işbu Gizlilik Bildiriminin sonundaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

Haklarınızı kullanmanıza yardımcı olmak üzere kimliğinizi doğrulamak için sizden belirli bilgiler talep etmemiz gerekebilir. Bu, kişisel bilgilerin, bunları edinme hakkına sahip olmayan herhangi bir kişiye açıklanmamasını sağlamak için bir güvenlik önlemidir. Haklarınızı kullanmak için bulunduğunuz taleplere, normal koşullarda yasayla gerekli kılınan zaman dilimi içinde yanıt veririz. Yasayla izin verilen durumlarda, talebinizi gerçekleştirmek için bir ücret alabiliriz.

Haklarınızı anlamanıza yardımcı olmak için, bunları aşağıda özetledik ve uygulanabilecekleri farklı koşullara ilişkin yönergeler sağladık. Haklarınız hakkında daha fazla bilgi almak veya haklarınızdan herhangi birini kullanmak için, işbu Gizlilik Bildiriminin sonunda gösterilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

Daha ayrıntılı olarak haklarınız:

 1. Bilgilendirilme hakkı: Bu, kişisel bilgilerinizi ve yasal haklarınızı nasıl kullandığımız hakkında açık, şeffaf ve kolay anlaşılır bilgi sağlama hakkına sahip olduğunuz anlamına gelir. Bu nedenle işbu Gizlilik Bildiriminde size bu bilgileri sağlıyoruz.
 1. Erişim: Honeywell Connected Home Ürünleri aracılığıyla veya bizimle iletişime geçtiğinizde toplanan kişisel bilgilerinize erişme, bu bilgileri gözden geçirme ve düzeltme hakkına sahip olabilirsiniz. Bazı durumlarda, bilgileri sağladığınız sayfaya giderek bunu yapabilirsiniz. Bize posta adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresinizdeki herhangi bir değişikliği bildirerek bilgilerinizin doğruluğunu sağlamamıza yardımcı olabilirsiniz.
 1. Nesne: Kişisel bilgilerinizi işlemek için meşru bir menfaate dayandığımız veya doğrudan pazarlama için kişisel bilgilerinizi işlediğimiz durumlar da dahil olmak üzere, kişisel bilgilerinizi içeren belli türlerde işleme etkinliklerine itiraz hakkına sahip olabilirsiniz. Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizi işlemeye devam etmek için meşru gerekçelere sahip olduğumuzu gösterebilir ve talebinize uymak zorunda kalmayız.
 1. Silme: Örneğin, bilgilerin toplanma amacı artık gerekli olmadığında kişisel bilgilerinizin silinmesini talep etme hakkınız olabilir.
 1. Kısıtlama: Örneğin, bilgilerin doğruluğuna itiraz ettiğinizde kişisel bilgilerinizi işlemeyi kısıtlamamamızı talep etme hakkınız olabilir.
 1. Verilerin taşınabilirliği: Kişisel bilgilerinizi kendi amaçlarınız doğrultusunda alma ve yeniden kullanma hakkınız olabilir. Bu, veri taşınabilirliği hakkı olarak bilinir ve uygulanabildiği yerde, kullanılabilirliği etkilenmeksizin, kişisel bilgilerinizi sistemlerimizden size ya da (teknik olarak mümkünse) sizin seçtiğiniz bir üçüncü tarafa taşımamızı, kopyalamamızı veya aktarmamızı gerektirir.
 1. İzin: Kişisel bilgilerinizin işlenmesi için izin vermiş olmanız durumunda, işbu Gizlilik Bildiriminin sonundaki iletişim bilgileri ile bizimle iletişime geçerek veya e-posta ile pazarlama durumunda, pazarlama e-postalarımızdaki "aboneliği kaldır" bağlantısını kullanarak izninizi istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahip olabilirsiniz. Bunu yapmanız, bu noktaya kadar olan işlemlerin yasallığını etkilemez.

N. İşbu Gizlilik Bildirimindeki değişiklikler

İşbu Gizlilik Bildiriminin şartları zaman zaman değişebilir. Değişiklikleri bu sayfada yayınlayacağız ve değişikliklerin önemli olması durumunda, yasaların gerektirdiği şekilde ek önlemler alacağız.

O. Bize ulaşın

İşbu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle Honeywellprivacy@honeywell.com üzerinden iletişim kurun.

Veri Gizliliği Yetkilimizle iletişim kurmak isterseniz, lütfen kendisine Honeywellprivacy@honeywell.com adresinden ulaşın.

Bize bildirdiğiniz şikayetlere verdiğimiz yanıtlardan memnun değilseniz veya bilgilerinizi işleyişimizin veri koruma yasalarıyla uyumlu olmadığını düşünüyorsanız, veri koruma denetleyici kurumunuza şikayette bulunabilirsiniz. Bununla birlikte, sorunlarınızın üzerine eğilmek istediğimizden, herhangi bir şikayetinizle ilgili olarak lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.