ACORD DE LICENȚĂ ȘI POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND SERVICIILE DE CONECTARE PENTRU UTILIZATORUL FINAL HONEYWELL

Ultima actualizare, 25 mai 2018

Bun venit! Mai jos vă oferim informații privind Acordul de licență pentru utilizatorul final (EULA) și declarația de confidențialitate privind Honeywell privind serviciile de conectare.

Aspecte cheie:

Acordul de licență pentru utilizatorul final include:

 • O licență pentru software care reglementează condițiile în care puteți utiliza software-ul
 • Condițiile de utilizare a serviciilor
 • Limitări stricte privind răspunderea noastră financiară și de altă natură pentru orice pierderi pe care le puteți suferi în urma utilizării sistemului și a serviciilor

Declarația de confidențialitate descrie, printre altele:

 • Informațiile pe care le colectăm:
  • Informațiile pe care le furnizați la crearea contului de înregistrare, de exemplu nume, e-mail, adresă și cod poștal
  • Informații privind modul în care utilizați sistemul și/sau serviciile, de exemplu în ce mod și când utilizați sistemele sau serviciile, frecvența utilizării etc.
  • Date referitoare la sisteme și/sau servicii, de exemplu temperaturi în interior/exterior, programe, planificări de evenimente și alerte, clipuri video și audio, setări etc.
  • Alte tipuri de informații, astfel cum se prevede mai jos în Declarație
  • Modul în care folosim informațiile:
   • Pentru a furniza serviciul și implementa sistemul
   • Pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile
   • Pentru a vă oferi produse și servicii de care credem că veți fi interesați; nu comunicăm datele dumneavoastră de contact unor terți pentru activități de marketing fără acordul expres al dumneavoastră
   • În alte moduri, astfel cum se detaliază mai jos în Declarație

INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA SISTEM

Furnizori de servicii terți utilizați de Honeywell. Honeywell colaborează cu terți furnizori de servicii care fac posibile anumite aspecte ale Serviciilor Honeywell - precum serviciile cloud, stocarea datelor, sincronizare și comunicare prin intermediul furnizorilor de servicii cloud. Aceste servicii ale terților nu pot fi controlate de Honeywell, însă folosirea lor poate influența sau poate fi influențată de gradul de utilizare și de încredere de care se bucură Serviciile Honeywell. Menționăm că (i) folosirea și disponibilitatea Serviciilor Honeywell depind de terții furnizori de servicii, (ii) acești furnizori terți nu garantează o disponibilitate de 100% a serviciilor lor și (iii) Honeywell nu răspunde de pagubele și pierderile cauzate de folosirea serviciilor acestor furnizori terți.

Utilizarea prevăzută a Sistemului Honeywell. Sistemul va fi accesat și folosit pentru informații necritice din punctul de vedere al urgenței și pentru controlul produselor. Deși Honeywell își dorește ca Sistemul Honeywell să se bucure de un grad ridicat de încredere și disponibilitate, acesta nu va permite o disponibilitate de 100%. Vor exista întreruperi ale serviciilor și defecțiuni sporadice dintr-o varietate de motive care nu pot fi controlate de Honeywell, inclusiv motive legate de intermitența Wi-Fi, durata de funcționare neîntreruptă a furnizorului de servicii, notificările transmise prin dispozitive mobile și furnizorii de servicii de telefonie mobilă, printre altele.

Serviciile nu sunt certificate din perspectiva siguranței vieții și a utilizărilor critice. Sistemul nu este certificat pentru răspuns în caz de urgență. De asemenea, Sistemul nu poate fi considerat drept o soluție de salvare a vieții în cazul persoanelor care se confruntă cu un risc la domiciliu sau la locul de muncă și nu reprezintă un substitut al serviciilor de urgență. Serviciile de urgență ar trebui să fie informate cu privire la orice evenimente care pun în pericol viața și care reprezintă situații de urgență. Pentru servicii de monitorizare, securitate sau de avertizare în caz de incendiu, puteți încheia un acord separat cu o Unitate centrală certificată.

Gradul de încredere atribuibil notificărilor. Sistemul, inclusiv accesul de la distanță și notificările prin dispozitive mobile, nu va fi disponibil 100%. Pot exista cazuri în care să nu primiți notificări. Eficiența notificărilor depinde de produsele și serviciile terțe enumerate mai sus și de funcționalitățile dispozitivelor dumneavoastră. Sunteți responsabili pentru funcționalitățile propriului calculator sau dispozitiv mobil.

SISTEMUL NU ESTE UN SISTEM DE NOTIFICARE A URGENȚELOR MONITORIZAT DE UN TERȚ - HONEYWELL NU MONITORIZEAZĂ NOTIFICĂRILE DE URGENȚĂ ȘI NU VA TRIMITE AUTORITĂȚILE CARE TREBUIE SĂ INTERVINĂ ÎN CAZURI DE URGENȚĂ LA DOMICILIUL SAU LA ADRESA PROFESIONALĂ A UTILIZATORULUI ÎNTR-O SITUAȚIE DE URGENȚĂ.

VĂ RECOMANDĂM SĂ NU VĂ BAZAȚI PE SISTEM ÎN SITUAȚII CRITICE SAU ÎN CARE ESTE PUSĂ ÎN PERICOL VIAȚA. NOTIFICĂRILE PRIN DISPOZITIVELE MOBILE REFERITOARE LA STADIUL ȘI ALERTELE PENTRU PRODUSELE DUMNEAVOASTRĂ AU DOAR UN SCOP INFORMATIV - ACESTEA NU SE SUBSTITUIE UNUI SISTEM DE NOTIFICARE A URGENȚELOR MONITORIZAT DE UN TERȚ.

Nicio garanție. Nu există nicio garanție că Sistemul va emite avertizări adecvate în orice situații date sau că nu va fi compromis sau neutralizat înainte de a putea comunica cu orice persoană sau entitate care trebuie să monitorizeze și să răspundă la mesajele trimise de sistemul de control al alertelor de acces neautorizat și al alertelor de incendiu sau la mesajele trimise de un echipament similar menit să avertizeze în legătură cu pagube sau vătămări care pot fi cauzate persoanelor sau proprietății („Unitatea centrală”), dacă sistemul dumneavoastră de alertare este conectat la un astfel de echipament, și nu există nicio garanție că Sistemul va preveni vătămarea unei persoane sau pierderea proprietății în situații precum: intrare prin efracție, furt, incendiu, căldură excesivă, temperatură scăzută, umiditate sau în alte circumstanțe. De asemenea, nu există nicio garanție că Sistemul sau dispozitivul mobil sau calculatorul dumneavoastră va transmite sau primi toate semnalele trimise de către sau către dumneavoastră sau operatorul sau distribuitorul dumneavoastră sau unitatea centrală în legătură cu Serviciile Sistemului la care v-ați abonat, inclusiv semnalele privind activarea sau dezactivarea sistemului de alarmă. Acceptați faptul că deținerea unui sistem de securitate sau de avertizare în caz de incendiu nu reprezintă o garanție a faptului că nu va exista nicio intrare prin efracție, furt, incendiu sau vreun alt eveniment și că nu constituie o poliță de asigurare. Acceptați faptul că disponibilitatea Serviciilor Sistemului depinde de calculatorul, telefonul mobil, cablajul locuinței, furnizorul de servicii Internet, furnizorul de servicii de geolocalizare prin satelit și de furnizorul de servicii de telefonie mobilă și acceptați că sunteți responsabil de plata oricăror taxe de utilizare și de respectarea tuturor acordurilor de utilizare. Totodată, acceptați faptul că Honeywell și furnizorii de rețea nu pot garanta securitatea vreunei transmisii wireless și că nu vor răspunde pentru nicio carență în ceea ce privește siguranța utilizării vreunor servicii. Acceptați faptul că nu veți revinde serviciile wireless care vă sunt furnizate în cadrul Sistemului. Honeywell nu oferă nicio garanție că Sistemul va fi compatibil cu calculatoarele sau dispozitivele pe care le utilizați. Vă recomandăm să testați acasă compatibilitatea dispozitivelor înainte de a le folosi într-un alt loc.

Honeywell nu va răspunde pentru pierderi sau pagube care ar fi survenit în urma faptului că Sistemul nu a emis o avertizare sau alertă și utilizatorul declară, prin prezentul, că exonerează Honeywell de orice răspundere care decurge dintr-o astfel de pretenție.

ACORDUL DE LICENȚĂ DE CONECTARE PENTRU UTILIZATORUL FINAL (EULA) AL HONEYWELL

Prezentul acord de licență pentru utilizatorul final al Honeywell („Acordul") este un acord cu forță juridică încheiat între dumneavoastră și Honeywell International Inc. și filialele sale („Honeywell”) cu privire la utilizarea Serviciilor Honeywell și licența pentru Software-urile Honeywell, astfel cum acești termeni sunt definiți mai jos. Pentru simplificarea comunicării, produsele, software-urile și serviciile furnizate de Honeywell, precum și orice combinație între acestea, vor fi denumite „Sistemul”.

Prin acceptarea prezentului Acord sau prin instalarea sau utilizarea Sistemului, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile din prezentul Acord. Acceptați că sunteți utilizatorul final al Sistemului și declarați că aveți vârsta prevăzută de lege și că sunteți autorizați să încheiați prezentul Acord.

Prezentul Acord acoperă utilizarea diferitelor produse și servicii Honeywell; pentru clarificare, în anumite cazuri, anumite prevederi ale prezentului Acord se referă doar la un produs sau serviciu anume.

1. LICENȚĂ. LIMITĂRI

Prezentul Acord se referă la folosirea soluțiilor conectate ale Honeywell, inclusiv software-ul Honeywell utilizat pentru toate produsele și rețelele de comunicații Honeywell, software-ul Honeywell care asigură interfața web și funcțiile de bază aferente și accesul la serviciile Honeywell, software-ul Honeywell pentru aplicațiile pentru telefon mobil și orice rețele Honeywell cu privire la oricare din cele de mai sus (în mod colectiv „Serviciile Honeywell”), precum și la acordarea de licențe pentru produsele software identificate mai sus, incluzând software-urile pentru calculator și pentru aplicații, dar și suporturile asociate, materialele tipărite, documentația online sau electronică și orice versiuni ulterioare, lansări, actualizări, corecții, rectificări ale greșelilor și erorilor cu privire la software-urile de mai sus („Software-urile Honeywell").

Sistemul include software-urile aflate în proprietatea Honeywell și software-urile de care aceasta dispune în baza unei licențe și este protejat prin legile și tratatele privind dreptul de autor din Statele Unite și de la nivel internațional, precum și de alte legi și tratate în domeniul proprietății intelectuale. Sistemul vă este acordat pe baza unui acord de licență, și nu vă este vândut. Sub rezerva condițiilor din prezentul Acord, Honeywell vă acordă o licență limitată, neexclusivă și netransferabilă (fără dreptul de sublicențiere, exceptând în circumstanțele prevăzute mai jos) de a utiliza Sistemul și Software-urile Honeywell, exclusiv în scop personal, în vederea monitorizării locuinței sau a sediului profesional. Licența descrisă mai sus include dreptul de a instala Software-urile Honeywell pe calculatorul personal și/sau dispozitivul mobil și de a utiliza Software-urile Honeywell împreună cu celelalte servicii ale Sistemului. Utilizarea, reproducerea și distribuirea Sistemului în mod neautorizat nu sunt permise de Honeywell și încalcă legislația privind dreptul de autor din SUA și de la nivel internațional, atrăgând aplicarea unor sancțiuni de drept civil și penal. Se interzice în mod expres realizarea sau distribuirea de copii ale Sistemului, cu excepția situațiilor permise potrivit legii aplicabile. Honeywell își rezervă, în totalitate și în mod exclusiv, toate drepturile, de orice tip, asupra Sistemului și toate celelalte drepturi ale Honeywell care nu sunt conferite în mod expres prin prezentul Acord (inclusiv fișierul obiect și codul sursă al software-ului). Sunt interzise închirierea, copierea, modificarea sau decodificarea Sistemului sau crearea unor lucrări derivate pe baza Sistemului. Sunt interzise alterarea sau înlăturarea notificărilor sau legendelor privind dreptul de autor sau drepturile de proprietate intelectuală ale Honeywell, afișate în exteriorul sau interiorul Sistemului. Sunt interzise ingineria inversă, decompilarea sau dezasamblarea Sistemului, cu excepția cazurilor acceptate în mod expres în conformitate cu dispozițiile imperative ale legilor aplicabile (inclusiv ale legilor naționale care implementează Directiva Uniunii Europene 91/250/CEE privind protecția juridică a programelor pentru calculator) pentru obținerea unor informații în scopurile limitate specificate în aceste legi. Vă veți putea exercita drepturile conferite prin aceste legi doar dacă ați solicitat mai întâi informații, în scris, și Honeywell a refuzat să vă furnizeze informațiile în termen de 30 de zile de la data solicitării. Dacă nu se prevede altfel în prezentul, nu puteți permite unui terț să aibă acces la Sistem și nu sunteți autorizat să furnizați terților rezultatul sau efectele oricărei evaluări a performanței sau funcționalității Sistemului.

Dacă funcționați ca Unitate centrală sau dacă sunteți distribuitor, veți avea dreptul de a acorda o sublicență pentru accesul la Sistem exclusiv utilizatorilor finali, cu condiția ca fiecare utilizator final să accepte condițiile din prezentul Acord și ca toate taxele aplicabile să fie achitate în beneficiul Honeywell.

Sistemul poate conține sau poate fi obținut pe baza unor materiale ale unor titulari de licență terți. Aceste materiale ale terților pot face obiectul unor restricții suplimentare față de cele enumerate în prezentul Acord. Sunteți de acord cu faptul că orice furnizor terț va avea dreptul de a pune în aplicare prezentul Acord cu privire la software-urile unui astfel de terț.

Sistemul poate conține Software-uri cu sursă deschisă care vă sunt furnizate în conformitate cu condițiile din acordul de licență pentru software-uri cu sursă deschisă sau din notificarea privind dreptul de autor emisă pentru aceste Software-uri cu sursă deschisă. În accepțiunea din prezentul, termenul „Software cu sursă deschisă” înseamnă orice software, program, modul, cod, librărie, bază de date, driver sau componentă similară (sau parte din acestea) care nu necesită plata unei redevențe, software protejat a cărui utilizare implică obligații contractuale pentru utilizator față de un terț sau orice licență care a fost aprobată de Open Source Initiative, Free Software Foundation sau de către un grup similar.

Dacă vă abonați la Serviciile de urmărire GPS oferite în cadrul Sistemului, declarați că sunteți de acord să folosiți serviciile de localizare în strictă conformitate cu legile aplicabile și în scopurile prevăzute în documentația furnizată odată cu Serviciul. Acceptați că Honeywell nu va avea nicio răspundere în ceea ce privește orice utilizare de către dumneavoastră a Serviciului care nu este conformă cu legea și cu utilizarea prevăzută a Serviciului.

2. PAROLĂ ȘI ACCES

Acceptați: (a) să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră conform cerințelor din formularul de înregistrare și (b) să mențineți și să actualizați cu promptitudine aceste informații. Trebuie să creați un nume de utilizator și o parolă pentru a accesa Sistemul. Dacă aveți un nume de utilizator și o parolă temporare, trebuie să modificați datele temporare și să vă creați propriul nume de utilizator și propria parolă. Este obligația dumneavoastră să păstrați confidențiale parola și contul dumneavoastră și răspundeți în totalitate de toate activitățile care se realizează cu ajutorul parolei, contului sau subcontului dumneavoastră. Acceptați (a) să vă schimbați imediat parola, în orice situație în care sunt încălcate condițiile de securitate, (b) să notificați Unitatea centrală dacă v-ați confruntat cu o încălcare a condițiilor de securitate și (c) să vă asigurați că ieșiți din cont la finalul fiecărei sesiuni. Acceptați că prevederile prezentului Acord vă vor fi opozabile și vor guverna raportul dintre Honeywell și orice terț căruia îi permiteți să acceseze contul dumneavoastră sau să mențină un subcont. Totodată, acceptați să luați toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu, și pentru a aplica prevederile prezentului Acord și să despăgubiți Honeywell pentru costurile, pagubele, pierderile sau cheltuielile suferite sau suportate în legătură cu orice utilizator terț. Honeywell nu poate să fie și nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau pagubă produsă ca urmare a nerespectării prevederilor acestei Secțiuni.

În cazul în care echipamentul dumneavoastră nu funcționează pot fi afectate operațiunile de rețea ale Sistemului. Autoritățile publice competente vă pot solicita să permiteți imediat accesul Honeywell la echipament în situații de urgență, în conformitate cu o lege, statut, reglementare sau ordin judecătoresc aplicabil(ă). Sunteți de acord să permiteți accesul necesar în caz de urgență fie Unității centrale, fie distribuitorului sau reprezentanților rețelei Honeywell, după caz.

Acceptați și agreați că aveți opțiunea de a adăuga alte părți în contul dumneavoastră și aceste părți vor avea acces deplin sau parțial la Sistem, inclusiv, dar fără a se limita la, posibilitatea de a vizualiza și modifica programul dumneavoastră zilnic și setările și configurările cu privire la termostat și/sau securitate sau automatizarea locuinței. De asemenea, acceptați și agreați că Honeywell nu are nicio răspundere față de dumneavoastră cu privire le acțiunile unor astfel de părți. Totodată, acceptați și agreați că aveți opțiunea de a include informațiile operatorului sau distribuitorului dumneavoastră în contul dumneavoastră și această parte va primi alerte de la Sistem privind locuința dumneavoastră (de exemplu în cazul în care temperatura din locuință scade sub zero grade sau în cazul încălcării condițiilor de securitate sau siguranță) precum și anumite Informații de contact (astfel cum aceste termen este definit mai jos) pentru a putea identifica sursa alertei. Operatorul sau distribuitorul dumneavoastră vă poate contacta în cazul în care primește alerte. Acceptați și agreați că Honeywell nu are nicio răspundere cu privire la acțiunile sau inacțiunile operatorului sau distribuitorului.

Agreați și acceptați că Honeywell și afiliații, prestatorii, furnizorii și distribuitorii săi pot, în orice moment și fără notificare prealabilă, să realizeze de la distanță actualizări de software sau firmware, îmbunătățiri, schimbări, modificări, adăugări de noi funcții sau rectificări de erori ale Sistemului. Vă exprimați prin prezentul acordul cu privire la cele de mai sus și exonerați Honeywell, afiliații, prestatorii, furnizorii și distribuitorii săi de orice răspundere care poate decurge din astfel de acțiuni, în măsura permisă de lege.

3. DURATĂ ȘI REZILIERE. MODIFICĂRI ALE SISTEMULUI. TAXE

Prezentul Acord intră în vigoare de la data la care începeți să utilizați Sistemul și va continua să fie aplicabil pe întreaga perioadă în care utilizați Sistemul și Serviciile, atât timp cât efectuați plățile necesare pentru serviciile aferente Sistemului. Honeywell poate rezilia prezentul Acord în orice moment, în situația în care nu respectați orice condiții din prezentul, inclusiv dacă nu efectuați plățile necesare pentru serviciile Sistemului, dacă este cazul, cu efect imediat. Dacă ați încheiat un contract cu un distribuitor pentru anumite Servicii, dreptul dumneavoastră de a folosi Serviciile este condiționat de achitarea de către distribuitor sau de către Unitatea centrală a tuturor taxelor datorate Honeywell pentru aceste Servicii și Honeywell poate suspenda sau opri accesul la Servicii în situația în care un distribuitor nu efectuează plata necesară pentru Serviciile furnizate de Honeywell sau dacă dumneavoastră nu achitați sumele datorate Unității centrale de care aparțineți. Potrivit legii, Honeywell poate formula orice obiecții în ceea ce privește raportul dintre Honeywell și distribuitorul dumneavoastră sau Unitatea centrală de care aparțineți, precum și în relația cu dumneavoastră, astfel încât efectuarea de plăți către societatea de monitorizare a Unității centrale de care aparțineți nu vă garantează dreptul la Serviciile Sistemului. Este posibil să se calculeze în sarcina dumneavoastră taxe suplimentare aplicate de furnizori terți pentru folosirea Serviciilor Sistemului, a unui dispozitiv portabil independent sau a internetului, pentru transmisia de date, de clipuri video sau de imagini statice, folosirea internetului, SMS, cod scurt sau alte taxe, comisioane și costuri de transmisie. În cazul în care Honeywell oprește furnizarea Serviciilor din cauza neachitării Serviciilor de către dumneavoastră sau distribuitorul dumneavoastră sau de către Unitatea centrală, Honeywell nu va avea nicio răspundere față de dumneavoastră și va trebui să discutați cu distribuitorul sau cu reprezentanții de la Unitatea centrală pentru restituirea oricăror sume pe care le-ați achitat în avans Unității centrale sau distribuitorului. În funcție de tipul de Servicii pe care le-ați contractat sau la care v-ați abonat, Honeywell poate, totodată, să suspende sau să închidă un cont de utilizator din cauza inactivității, cu notificare prealabilă. În funcție de tipul de Servicii pe care le-ați contractat sau la care v-ați abonat, puteți rezilia prezentul Acord prin transmiterea unei notificări scrise către Honeywell. La rezilierea prezentului Acord, licența acordată prin prezentul va înceta să producă efecte și trebuie să încetați imediat să utilizați Sistemul. Honeywell își rezervă dreptul, în orice moment, de a întrerupe furnizarea Serviciilor permanent, cu notificare prealabilă. Honeywell își rezervă dreptul, în orice moment și periodic, de a percepe costuri pentru utilizarea Sistemului și de a modifica sau întrerupe temporar utilizarea Sistemului (sau a oricărei părți din Sistem), cu sau fără notificare, cu condiția ca această situație să nu afecteze în mod inutil posibilitatea dumneavoastră de a folosi Software-urile și Serviciile Honeywell. Acceptați faptul că Honeywell nu avea nicio răspundere față de dumneavoastră sau vreun terț în legătură cu orice modificare, suspendare sau întrerupere a activității Sistemului. Înțelegeți și acceptați faptul că, în situația în care vă mutați, vă veți șterge contul și nu veți mai avea acces la Sistemul Honeywell de la adresa anterioară. Dacă aveți contract cu o Unitate centrală trebuie să o informați de mutare pentru a vă închide contul.

4. EXCLUDERI DE GARANȚIE ȘI LIMITĂRI ALE RĂSPUDNERII

SISTEMUL VĂ ESTE FURNIZAT ÎN STAREA ÎN CARE SE PREZINTĂ LA MOMENTUL FURNIZĂRII ȘI, EXCEPTÂND CAZUL ÎN CARE SE PREVEDE ALTFEL ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE, TOATE CONDIȚIILE EXPRESE SAU IMPLICITE (ȘI ANUME CONDIȚII CARE NU SUNT INCLUSE ÎN PREZENTUL ACORD, DAR CARE SUNT ÎNCORPORATE DE DREPT SAU ALTFEL ÎN PREZENTUL), DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE DE ORICE FEL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE GARANȚIE SAU CONDIȚIE IMPLICITĂ PRIVIND CONFORMITATEA, VANDABILITATEA ȘI ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, NEINTERFERENȚA, SAU CARE REZULTĂ DINTR-O PRACTICĂ DE TRANZACȚIONARE SAU DINTR-O PRACTICĂ JURIDICĂ SAU PRACTICĂ COMERCIALĂ, SUNT EXCLUSE ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ȘI SUNT RFUZATE ÎN MOD EXPRES DE HONEYWELL, DE FURNIZORII SĂI ȘI DE TITULARII LICENȚELOR SALE. Întrucât anumite state sau jurisdicții nu permit limitări ale anumitor garanții și declarații, este posibil ca limitările de mai sus să fie, în totalitate sau în parte, inaplicabile în cazul dumneavoastră. Este posibil să aveți drepturi suplimentare în calitate de consumator, care să nu fie specificate în prezentul Acord, aceste drepturi fiind diferite de la o jurisdicție la alta.

HONEYWELL NU RĂSPUNDE DE ȘI EXCLUDE ORICE RĂSPUNDERE PENTRU ORICE PIERDERE SAU PAGUBĂ SUFERITĂ CARE NU PUTEA FI PREVĂZUTĂ. O pierdere sau pagubă este previzibilă (și ca atare nu necesită remediere) dacă este o consecință evidentă a încălcării de către Honeywell a obligațiilor sale sau dacă ați discutat cu Honeywell despre o astfel de pierdere sau pagubă la momentul încheierii prezentului Acord. Nici Honeywell, și niciun furnizor terț nu va răspunde pentru sistemul de securitate sau sistemul de avertizare în caz de incendiu pe care l-ați instalat în locuința dumneavoastră sau pentru conectarea acesteia la Unitatea centrală sau pentru funcționarea Unității centrale.

Honeywell vă furnizează Sistemul spre a fi folosit doar în conformitate cu prevederile prezentului Acord. Acceptați să nu folosiți Sistemul în scopuri comerciale, de afaceri sau de revânzare, exceptând în măsura în care astfel de utilizări sunt permise prin prezentul Acord. De asemenea, acceptați faptul că Honeywell nu are nicio răspundere pentru sau obligație cu privire la pierderile sau pagubele suferite în legătură cu (i) acuratețea, caracterul complet, legalitatea, gradul de încredere, operabilitatea sau disponibilitatea Sistemului, dar și în legătură cu conținutul sau informațiile sau materialele furnizate sau accesibile prin intermediul Sistemului; (ii) ștergerea, nestocarea, dezvăluirea în mod accidental, pierderea, transmiterea incorectă sau transmiterea prea târziu a informațiilor sau materialelor; sau (iii) forțări ale sistemelor de securitate instalate la locuința dumneavoastră, exceptând cazul în care aceste pierderi sau pagube rezultă dintr-o încălcare previzibilă a prezentului Acord de către, sau în numele Honeywell. Honeywell nu va avea nicio obligație și nu va răspunde în niciun caz pentru informații sau evenimente pe care nu le poate controla, inclusiv conținutul platformelor de discuții sau al altor forumuri conectate la Sistem.

DACĂ NU SE PREVEDE ALTFEL ÎN PREZENTUL ACORD, NICI HONEYWELL, ȘI NICI AFILIAȚII, DIRECTORII, ADMINISTRATORII, ANGAJAȚII, AGENȚII, FURNIZORII ȘI TITULARII LICENȚELOR CU CARE COLABOREAZĂ HONEYWELL NU VOR AVEA NICIO OBLIGAȚIE SAU RĂSPUNDERE FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU ORICE PROFIT SAU VENIT NEREALIZAT, PIERDERE A UNEI ACTIVITĂȚI, ÎNTRERUPERE A ACTIVITĂȚII, PIERDERE A UNEI OPORTUNITĂȚI DE AFACERI, PIERDERI SAU DETERIORĂRI DE DATE, PIERDERI DE CAPITAL SAU PENTRU DAUNE AGRAVATE, INDIRECTE, DE CONSECINȚĂ, NEPREVĂZUTE SAU PUNITIVE, INDIFERENT DE CAUZELE LOR, INCLUZÂND AICI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ, RĂSPUNDEREA DELICTUALĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ) ȘI INDIFERENT DACĂ S-AU PRODUS ÎN URMA UTILIZĂRII SISTEMULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU ÎN URMA IMPOSIBILITĂȚII DE A UTLIZA SISTEMUL, CHIAR DACĂ HONEYWELL, AFILIAȚII, DIRECTORII, ADMINISTRATORII, ANGAJAȚII, AGENȚII, FURNIZORII SAU TITLULARII LICENȚELOR SALE AU FOST INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE. Este posibil ca această limitare a răspunderii și excludere a tipurilor de daune să fie, în totalitate sau în parte, inaplicabilă în cazul dumneavoastră în funcție de legile aplicabile în jurisdicția dumneavoastră.

Nicio prevedere din prezentul Acord nu va exclude sau limita în niciun fel răspunderea (i) Honeywell, a afiliaților, directorilor, administratorilor, angajaților, agenților, furnizorilor și titularilor de licență ai Honeywell, în solidar, față de dumneavoastră pentru vătămarea sau decesul cauzate de neglijența lor; (ii) răspunderea Honeywell față de dumneavoastră pentru fraudă sau declarații frauduloase; sau (iii) orice răspundere a Honeywell care nu poate fi exclusă potrivit legii aplicabile, incluzând aici și legislația aplicabilă în jurisdicția dumneavoastră cu privire la protecția consumatorului.

Honeywell nu va fi ținută în niciun caz să răspundă pentru orice prejudiciu care rezultă din descărcarea sau accesarea unor informații sau materiale prin intermediul Sistemului, pentru orice întârziere în executare sau neexecutare cauzată, în mod direct sau indirect, de evenimente care nu putea fi controlate de Honeywell, inclusiv catastrofe naturale, evenimente produse de forțe sau din cauze aflate în afara controlului său rezonabil, incluzând, dar fără a se limita la, pierderea conexiunii la internet, defecțiuni la echipamentele calculatorului, defecțiuni la echipamentele de telecomunicații, alte defecțiuni ale echipamentelor, căderi de curent electric, greve, dispute de dreptul muncii, revolte, insurecții, tulburări civile, deficite de forță de muncă sau de materiale, incendii, inundații, furtuni, explozii, dezastre, război, acțiuni guvernamentale, ordine emise de instanțele sau de tribunalele naționale sau internaționale, neexecutări ale obligațiilor terților sau pierdere de, sau fluctuații ale căldurii, luminii sau aerului rece.

ÎN CAZUL ÎN CARE (1) FOLOSIȚI O APLICAȚIE CARE NU APARȚINE HONEYWELL PENTRU A CONTROLA PRODUSUL HONEYWELL; (2) CONECTAȚI UN DISPOZITIV CARE NU APARȚINE HONRYWELL LA SISTEMUL DUMNEAVOASTRĂ; (3) UTILIZAȚI O API TERȚĂ; SAU (4) DEVENIȚI PARTE LA UN ECOSISTEM TERȚ DE LOCUINȚE SAU SEDII CONECTATE ACCEPTAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ HONEYWELL NU VA RĂSPUNDE ÎN NICIO SITUAȚIE PENTRU ACURATEȚEA, FUNCȚIONALITATEA, GRADUL DE ÎNCREDERE, DISPONIBILITATEA, INTEROPERABILITATEA, LEGALITATEA SAU UTILITATEA ACESTEI APLICAȚII, DISPOZITIV, API SAU ECOSISTEM ȘI NU VA RĂSPUNDE PENTRU DAUNELE CARE POT REZULTA DINTR-O ASTFEL DE UTILIZARE. UTILIZAREA DE APLICAȚII, DISPOZITIVE, API-URI SAU ECOSISTEME TERȚE VA FI EXCLUSIV PE RISCUL ȘI COSTUL DUMNEAVOASTRĂ.

Menționăm că obligația Honeywell de a furniza Serviciile reprezintă o obligație de a depune eforturi rezonabile și nu o obligație de a atinge un rezultat anume. Honeywell va depune eforturi rezonabile pentru a furniza Serviciile.

5. PREVEDERI DIVERSE

În cazul în care Honeywell nu aplică, în orice moment, vreo prevedere din prezentul Acord, o astfel situație nu va fi interpretată drept o renunțare continuă la orice prevederi ale prezentului și nu va prejudicia dreptul Honeywell de a întreprinde orice acțiune în viitor pentru a aplica orice prevederi ale prezentului.

Software-urile și informațiile tehnice furnizate în baza prezentului Acord fac obiectul legilor din SUA privind controlul exporturilor și pot face obiectul reglementărilor în materie de export sau import din alte state. Acceptați să respectați cu strictețe toate aceste legi și reglementări și veți răspunde în totalitate de obținerea oricăror aprobări și licențe pentru import, export, reexport, care sunt necesare cu privire la software-urile și informațiile tehnice, precum și de păstrarea documentației pentru a asigura conformitatea cu acele legi și reglementări.

Prezentul Acord este guvernat de, și interpretat în conformitate cu legile din Anglia și Țara Galilor. Atât dumneavoastră, cât și Honeywell sunteți de acord să acceptați competența neexclusivă a instanțelor din Anglia de a soluționa conflicte. Honeywell este de acord ca, în situația în care nu vă aflați în Regatul Unit, să puteți introduce o acțiune în fața instanțelor din jurisdicția în care vă aflați.

Se înțelege și se acceptă că, independent de orice alte prevederi ale prezentului Acord, orice încălcare de către dumneavoastră a vreunei prevederi a prezentului Acord poate produce un prejudiciu ireparabil pentru Honeywell pentru remedierea căruia plata unor despăgubiri nu ar fi adecvată și Honeywell ar fi îndreptățită, prin urmare, să obțină o ordonanță președințială pentru protejarea drepturilor Honeywell potrivit prezentului Acord, în plus față de orice alte măsuri reparatorii prevăzute de lege.

Prezentul Acord și termenii și condițiile de vânzare Honeywell, puse la dispoziție cu ocazia oricărei achiziții de echipamente direct de la Honeywell, reprezintă întregul acord dintre dumneavoastră și Honeywell și se va substitui, în totalitate, oricăror acorduri anterioare, verbale sau scrise, dintre dumneavoastră și Honeywell privind obiectul prezentului. Acordul dumneavoastră de abonare sau acordul de monitorizare de către o Unitate centrală (după caz), încheiat cu un distribuitor sau cu o Unitate centrală, reprezintă un acord separat. Relația dumneavoastră cu acest distribuitor sau cu Unitatea centrală este guvernată de acordul separat și Honeywell nu va avea nicio răspundere față de dumneavoastră în baza acordului respectiv. Contractul de vânzare-cumpărare pe care l-ați încheiat pentru a achiziționa echipamente produse sau nu de Honeywell, care interacționează cu Software-urile și Serviciile Honeywell, reprezintă un acord separat încheiat cu vânzătorul echipamentului. Relația dumneavoastră cu acest vânzător va fi guvernată de acest acord separat și Honeywell nu va avea nicio răspundere față de dumneavoastră.

Nici prezentul Acord și nici vreun drept, interes sau vreo obligație prevăzut(ă) în prezentul Acord nu vor putea fi transferate sau cesionate de dumneavoastră fără acordul scris al Honeywell. Honeywell poate cesiona prezentul Acord, în totalitate sau în parte, la libera sa alegere. Prezentul Acord va fi obligatoriu pentru părți, precum și pentru directorii, administratorii, angajații, societățile mamă, filialele, agenții, succesorii, cesionarii, antreprenorii, beneficiarii licențelor, afiliații, membrii familiei și invitații și utilizatorii autorizați, actuali sau viitori, ai acestora.

Fiecare prevedere, secțiune și alineat din prezentul Acord acționează separat și se aplică în limita maximă permisă de lege și va fi interpretat(ă) și aplicat(ă) într-o măsură mai mică, dacă se impune acest lucru pentru a fi valabil(ă). Nevalabilitatea sau inaplicabilitatea vreunei prevederi a prezentului Acord nu va afecta nicio altă prevedere și toate celelalte prevederi vor rămâne în vigoare și vor produce efecte depline, fără nicio schimbare sau modificare.

6. TERMENI PRIVIND DISPOZITIVUL APPLE. BENEFICIAR TERȚ

Această secțiune vi se aplică doar dacă utilizați Sistemul pe un dispozitiv Apple (de exemplu iPhone, iPad, iPod Touch) (orice astfel de dispozitiv fiind in continuare denumit „Dispozitiv Apple”); această secțiune nu vi se aplică dacă nu utilizați Sistemul pe un Dispozitiv Apple. Părțile înțeleg că prezentul EULA se încheie doar între Honeywell și dumneavoastră, și nu cu Apple, iar Apple nu are nicio răspundere privind Sistemul și conținutul acestuia. Honeywell va răspunde în mod exclusiv de orice asistență care poate fi oferită de Honeywell în legătură cu Sistemul și părțile înțeleg faptul că Apple nu are nicio obligație de a furniza servicii de întreținere și asistență cu privire la Sistem. Părțile înțeleg ca Apple nu are nicio obligație de garanție cu privire la Sistem. În măsura maximă permisă de lege, Apple nu va avea nicio altă obligație de garanție cu privire la Sistem. Părțile înțeleg faptul că Apple nu are nicio obligație de garanție în legătură cu soluționarea cererilor privind produsele. Apple nu are nicio răspundere privind soluționarea oricăror cereri ale utilizatorului final sau ale terților cu privire la Sistem sau la dreptul de posesie și/sau folosință al utilizatorului final asupra Sistemului respectiv, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) cererile privind răspunderea pentru produs; (ii) orice cerere prin care se reclamă faptul că Sistemul nu respectă anumite cerințe legale sau de reglementare aplicabile; și (iii) cereri întemeiate pe legislația în domeniul protecției consumatorului sau pe o legislație similară. Părțile înțeleg faptul că, în situația în care o cerere a unui terț prin care se reclamă că Sistemul, sau posesia și folosința pe care le aveți cu privire la Sistemul respectiv, încălcă orice drepturi de proprietate intelectuală ale terților, Apple nu va avea nicio răspundere cu privire la anchetarea, apărarea împotriva, soluționarea și respingerea oricărei astfel de cereri privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Plângerile sau cererile formulate cu privire la Sistem trebuie să fie transmise către Honeywell la următoarea adresă: connectedhome.dataprivacy@ honeywell.com. Părțile acceptă și agreează faptul că Apple, și filialele Apple, sunt beneficiari terți ai prezentului EULA și că, odată cu acceptarea termenilor și condițiilor acestui EULA de către dumneavoastră, Apple va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a pune în executare prezentul EULA împotriva dumneavoastră ca beneficiar terț al acestuia.

7. ACORD ȘI TERMENI DE ACHIZIȚIONARE

 • Versiuni de încercare gratuite

Toate planurile lunare încep cu o versiune de încercare gratuită de 30 de zile care vă este oferită în mod implicit. Fiecare plan lunar oferă O SINGURĂ versiune de încercare gratuită. Planurile anuale nu oferă versiuni de încercare gratuite. Dacă vă anulați abonamentul înainte de încheierea versiunii de încercare gratuite, atunci pierdeți perioada gratuită rămasă din versiunea de încercare și nu veți mai putea obține altă versiune de încercare gratuită. Trebuie să vă oferiți consimțământul și să aprobați în mod expres să fiți facturat în mod periodic pentru a utiliza versiunea de încercare gratuită.

 • Plăți

Vă puteți aștepta să fiți taxat în mod periodic dacă nu anulați serviciul. Honeywell vă va reînnoi automat abonamentul la fiecare aniversare lunară sau anuală, sau în apropierea acesteia, a datei la care Honeywell v-a perceput inițial prima taxă de abonament. Veți fi taxat prin intermediul metodei de plată furnizate în aplicația Honeywell.

 • Anulări și rambursări

Puteți anula un abonament activ în orice moment, fără să suportați taxe de anulare sau de reziliere anticipată. După anulare, veți duce la capăt durata rămasă în abonament până la sfârșitul ciclului de facturare curent. Dacă vă anulați abonamentul și/sau vă dezactivați camera(ele), NU veți beneficia de o rambursare proporțională cu soldul duratei rămase din oricare plan de abonament asociat camerei(lor). Honeywell își rezervă dreptul, la propria discreție, de a oferi rambursări în baza detaliilor achiziției.

 • Modificarea planurilor

Atunci când adăugați un al doilea dispozitiv de tip cameră în locuința dvs., vi se solicită să faceți upgrade la noul plan al serviciului. Se va aplica un credit proporțional din abonamentul dvs. vechi și taxele pentru noul plan al serviciului vor fi ajustate în mod corespunzător.

 • Returnări și înlocuiri

Nu este nevoie să vă modificați abonamentul dacă intenționați să înlocuiți una sau mai multe camere. Dacă returnați o cameră și nu intenționați să o înlocuiți, atunci trebuie să anulați abonamentul activ și să ștergeți dispozitivul din aplicația Honeywell.


DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE HONEYWELL CONNECTED HOME

Ultima actualizare, 25 mai 2018

Despre noi

În cadrul companiei Honeywell, vă respectăm confidențialitatea, iar protejarea informațiilor dvs. personale este de o importanță capitală. Această declarație de confidențialitate descrie modul în care Honeywell International Inc. și companiile sale afiliate („Honeywell” sau „noi”) colectează, utilizează și dezvăluie informațiile dvs. personale în legătură cu produsele și serviciile Honeywell Connected Home care cuprind următoarele game de produse: produse Honeywell Home (comercializate anterior ca „Lyric”), produse EvoHome, produse Total Connect Security și produse Videofied Security (denumite, în mod colectiv, „produse Honeywell Connected Home”).

Informațiile cu caracter personal sunt informații sau o combinație de informații care ar putea permite în mod rezonabil identificarea dvs. Compania Honeywell este „operatorul” informațiilor dvs. personale pe care le deținem în legătură cu:

 • gama de produse Honeywell Home (care include produse comercializate anterior sub denumirea de „Lyric”) și gama de produse EvoHome deținute de Honeywell International Inc;
 • gama de produse Total Connect Security deținută de Securité Communications SAS și
 • gama de produse Videofied Security deținută de RSI Video Technologies SAS.

Informațiile personale colectate despre dvs. în legătură cu alte site-uri web, aplicații, produse și servicii Honeywell pot face obiectul unor declarații de confidențialitate diferite. Este important să citiți această Declarație de confidențialitate împreună cu oricare alte declarații de confidențialitate pe care vi le furnizăm în anumite situații, atunci când vă colectăm sau prelucrăm informațiile personale, astfel încât să fiți pe deplin conștient de modul și de scopul în care vă folosim informațiile.

Utilizarea de către dvs. a produselor Honeywell Connected Home și orice informații pe care le furnizați prin intermediul acestora fac permanent obiectul acestei Declarații de confidențialitate și Condițiilor de prestare a serviciului Honeywell și/sau Acordului de licență pentru utilizatorul final (după caz).

Produsele noastre Honeywell Connected Home includ hardware, software, site-uri web asociate, aplicații pentru telefoane mobile/tablete/PC-uri și servicii de asistență.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ PENTRU REZIDENȚI AI SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE): Rezidenții din SEE pot fi îndreptățiți să se opună anumitor tipuri de activități de prelucrare a datelor personale descrise în prezenta Declarație de confidențialitate, inclusiv în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim de a procesa informațiile dvs. personale sau în cazul în care vă prelucrăm informațiile personale pentru marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem motive legitime convingătoare să continuăm să procesăm informațiile dvs. personale, caz în care nu suntem obligați să ne conformăm cererii dvs.

Pentru informații în legătură cu tipurile de informații personale pe care le prelucrăm în legătură cu:

 • Produsele Honeywell Home (comercializate anterior sub denumirea de „Lyric”), EvoHome, Total Connect Security, camera inteligentă Videofied Security și produsele pentru securitatea casei (produse Connected Home Security), faceți clic pe secțiunea A. de mai jos.
 • Produsele Honeywell Home (comercializate anterior sub denumirea de „Lyric”) și/sau termostatele inteligente EvoHome (produse Connected Home Thermostat), faceți clic pe secțiunea B. de mai jos.
 • Produsele Honeywell Home (comercializate anterior sub denumirea de „Lyric”), detectoare de scurgeri de apă (produse Connected Water Leakage Detector), faceți clic pe secțiunea C. de mai jos.

Pentru informații generale despre practicile noastre de prelucrare a datelor aplicabile tuturor produselor Honeywell Connected Home, faceți clic pe linkurile din lista de mai jos pentru a sări la secțiunea care vă interesează:

A. Produse Connected Home Security

a) Informațiile pe care le colectăm

b) Cum utilizăm informațiile dvs.

c) Temeiul juridic în baza căruia prelucrăm informațiile dvs.

B. Produse Connected Home Thermostats

a) Informațiile pe care le colectăm

b) Cum utilizăm informațiile dvs.

c) Temeiul juridic în baza căruia prelucrăm informațiile dvs.

C. Produse Connected Home Water Leakage Detector

a) Informațiile pe care le colectăm

b) Cum utilizăm informațiile dvs.

c) Temeiul juridic în baza căruia prelucrăm informațiile dvs.

d) Anonimizarea informațiilor dvs.

e) Cu cine partajăm informațiile dvs.

f) Unde stocăm informațiile dvs.

g) Cât timp păstrăm informațiile dvs.

h) Marketing

i) Site-uri și servicii terțe

j) Copii

k) Protejarea informațiilor dvs.

l) Module cookie

m) Drepturile dvs.

n) Modificări la această Declarație de confidențialitate

o) Contactați-ne

A. Produse Connected Home Security

Produse: produse Total Connect Security care cuprind gamele Domonial și Le Sucre, produse Videofied Security, produse Honeywell Home (comercializate anterior sub denumirea de „Lyric”), camere inteligente și produse pentru securitatea casei (inclusiv produse de securitate cu instalare proprie) și produse de securitate EvoHome, denumite colectiv și individual „Produse de securitate Connected Home”.

a) Informațiile pe care le colectăm

i. Informații colectate direct de la dvs.

Vom colecta direct de la dvs. informațiile următoare:

 • Datele de identitate, cum ar fi numele, detaliile de contact, titlul, numele companiei/organizației, adresa de e-mail, numerele de telefon și fax și adresa fizică (inclusiv strada, orașul, statul, codul poștal și/sau țara);
 • Datele de înregistrare, cum ar fi informațiile furnizate de dvs. atunci când vă înregistrați pentru un cont pentru a vă utiliza produsul Connected Home Security, inclusiv detaliile de conectare și parolele;
 • Datele pentru comunicate și marketing, inclusiv preferințele dvs. de marketing și abonamentele dvs. la publicațiile noastre;
 • Informațiile financiare, inclusiv informațiile contului sau cardului de credit, în cazul în care achiziționați servicii direct de la noi;
 • Datele de tranzacție, inclusiv interogările despre produsele și serviciile noastre și comenzile pentru acestea și detaliile plăților către și de la dvs.;
 • Informațiile privind controlul exporturilor, cum ar fi naționalitatea și țara dvs. de reședință, care ne permit să vă determinăm eligibilitatea, în temeiul reglementărilor privind controlul exporturilor, de a primi informații despre anumite tehnologii;
 • Feedbackul de la dvs., inclusiv informațiile pe care ni le furnizați ori de câte ori ne trimiteți feedback sau ne contactați din orice motiv, completați un sondaj, participați la un concurs sau raportați o problemă.

În situațiile în care trebuie să colectăm informații personale conform legii sau în temeiul termenilor unui contract pe care l-am încheiat cu dvs. și dvs. nu ne furnizați informațiile respective atunci când vi se solicită, este posibil să nu vă putem oferi serviciul solicitat sau să nu puteți finaliza tranzacția.

ii. Informații pe care le colectăm despre dvs.

Putem colecta anumite informații despre dvs. în baza utilizării de către dvs. a produsului Connected Home Security, inclusiv:

 • Datele de utilizare, inclusiv informații despre modul în care utilizați produsul Connected Home Security, numărul de octeți transferați, linkurile pe care le accesați, materialele pe care le accesați, ora evenimentelor din casă, programarea, inclusiv programele de armare/dezarmare, jurnale de utilizare și alertă, clipuri video sau audio ale activităților de la domiciliu sau de la locul de muncă și imagini stocate în sistem și alte acțiuni întreprinse în cadrul produsului Connected Home Security;
 • Datele tehnice, cum ar fi adresa Internet Protocol (IP), limba, capacitățile și tipul browserului, sistemul de operare, configurarea sistemului de la domiciliu, setările de securitate;

În legătură cu camerele inteligente Honeywell Home (comercializate anterior sub denumirea de „Lyric”) și produsele Home Security (inclusiv produse de securitate cu instalare proprie):

 • Datele de localizare geografică. Cu consimțământul dvs. expres, camerele inteligente Honeywell Home (comercializate anterior sub denumirea de „Lyric”) și produsele Home Security (inclusiv produse de securitate cu instalare proprie) pot colecta informații exacte și în timp real despre locația dispozitivului dvs. mobil în scopul de a controla stările „acasă” și „plecat”. Localizarea geografică a dispozitivului dvs. mobil poate fi divulgată furnizorilor noștri de servicii care pot prelucra aceste informații în legătură cu furnizarea serviciilor în numele nostru. După ce v-ați dat consimțământul în legătură cu colectarea locației exacte a dispozitivului dvs. mobil, vă puteți modifica sau retrage consimțământul în orice moment prin gestionarea preferințelor Serviciilor de locație prin intermediul setărilor dispozitivului dvs. mobil.

Pentru informații despre modulele cookie pe care le folosim în produsul Connected Home Security și despre cum le puteți refuza sau dezactiva, consultați secțiunea intitulată „Module cookie” de mai jos.

iii. Date sensibile

În ceea ce privește anumite produse de securitate Connected Home (inclusiv produse de securitate cu instalare proprie), putem colecta, de asemenea, informații sensibile (date cu caracter personal care au o protecție specială în conformitate cu legile privind protecția datelor) despre dvs., așa cum este permis sau cerut de lege. De exemplu, putem colecta date biometrice pentru a oferi o funcționalitate de recunoaștere facială. Vom colecta informațiile dvs. personale cu caracter sensibil, numai cu consimțământul dvs. explicit. În situațiile în care obținem consimțământul dvs. de a colecta și prelucra informațiile dvs. sensibile, vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

b) Cum utilizăm informațiile dvs.

Utilizăm informațiile dvs. personale pentru:

 • A vă furniza produsul Connected Home Security. Putem utiliza informațiile dvs. personale pentru a vă furniza serviciile sau efectua tranzacțiile pe care le-ați solicitat, inclusiv pentru a furniza informații despre produsele și serviciile Honeywell, pentru facturare și satisfacerea comenzilor, pentru înregistrarea produselor achiziționate, pentru gestionarea cererilor de garanție, pentru furnizarea serviciilor de asistență pentru clienți și pentru a facilita utilizarea de către dvs. a produsului Connected Home Security;
 • A ne îmbunătăți produsele, serviciile și activitatea comercială. Putem utiliza informațiile dvs. personale pentru a efectua analize de afaceri sau în alte scopuri care ne ajută să dezvoltăm și să îmbunătățim calitatea produselor, serviciilor (inclusiv produse și servicii noi) și activității noastre comerciale, de exemplu, prin personalizarea produsului Connected Home Security în funcție de preferințele dvs. speciale;
 • Marketing. În conformitate cu legile și reglementările aplicabile, putem folosi informațiile dvs. personale pentru a vă informa despre produse sau servicii care ar putea fi de interes pentru dvs. sau pentru a vă comunica informații despre oferte, evenimente și știri, sondaje, oferte speciale și subiecte conexe. Puteți să renunțați la comunicările de marketing trimise prin e-mail în orice moment, gratuit, utilizând linkul „dezabonare” din orice material de marketing pe care îl primiți de la noi prin e-mail sau contactând-ne, utilizând informațiile de contact furnizate în această Declarație de confidențialitate. În funcție de țara dvs. de reședință, puteți, de asemenea, să renunțați la alte tipuri de comunicări de marketing; vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de contact furnizate în Declarația de confidențialitate pentru mai multe informații;
 • Cercetare și analiza clienților. Putem utiliza informațiile dvs. personale pentru activități de cercetare și analiză, pentru a ne ajuta să vă analizăm preferințele de cumpărare, să identificăm produsele și serviciile care se potrivesc cel mai bine cerințelor dvs. și să măsurăm eficacitatea publicității pe care vi-o oferim;
 • A ne administra și proteja activitatea comercială. Putem utiliza informațiile dvs. personale pentru a ne administra și proteja activitatea comercială și produsele, inclusiv pentru depanare, întreținere a sistemului, asistență, raportare și găzduire a datelor;
 • Executare: Putem utiliza informațiile dvs. personale pe care le colectăm pentru a detecta și preveni frauda, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, încălcarea Condițiilor noastre de prestare a serviciului și/sau Acordului de licență pentru utilizatorul final, încălcarea legii sau orice utilizare incorectă a produsului Connected Home Security și pentru a lua măsurile corespunzătoare.

Vom folosi detaliile cardului dvs. de debit și/sau de credit doar pentru a vă facilita achiziționarea de servicii în legătură cu produsul Connected Home Security.

Pentru a vă oferi o experiență îmbunătățită și coerentă destinată clientului, putem combina informațiile descrise în această Declarație de confidențialitate cu alte informații pe care le deținem despre dvs. în legătură cu utilizarea de către dvs. a altor site-uri, aplicații, produse și/sau servicii Honeywell, pentru a vă oferi o experiență îmbunătățită și coerentă destinată clientului atunci când interacționați cu Honeywell și pentru a ne îmbunătăți și personaliza site-urile web, aplicațiile, produsele și serviciile.

c) Temeiul juridic în baza căruia prelucrăm informațiile dvs.

Atunci când legislația impune acest lucru, ne asigurăm întotdeauna că există un temei juridic pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale. În cele mai multe cazuri, temeiul juridic pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale se bazează pe faptul că:

 • acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor pe care vi le furnizăm;
 • este necesară respectarea obligațiilor noastre legale și contractuale;
 • am obținut consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specificate. Dacă vă cerem consimțământul pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment contactându-ne folosind detaliile de la sfârșitul acestei Declarații de confidențialitate;
 • prelucrarea este necesară pentru a ne satisface interesele legitime, de exemplu, pentru a ne dezvolta și îmbunătăți produsele și serviciile în beneficiul clienților noștri;
 • acest lucru este necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

B. Produse Connected Home Thermostats

Produse: termostatele Honeywell Home (comercializate anterior sub denumirea de termostate „Lyric”) și produsele EvoHome Comfort, denumite, în mod colectiv și individual, „Produs(e) Connected Home Thermostats”.

a) Informațiile pe care le colectăm

i. Informații colectate direct de la dvs.

Vom colecta direct de la dvs. informațiile următoare:

 • Datele de identitate, cum ar fi numele, detaliile de contact, titlul, numele companiei/organizației, adresa de e-mail, numerele de telefon și fax și adresa fizică (inclusiv strada, orașul, statul, codul poștal și/sau țara);
 • Datele de înregistrare, cum ar fi informațiile furnizate de dvs. atunci când vă înregistrați pentru un cont pentru a vă utiliza produsul Connected Home Thermostat, inclusiv detaliile de conectare și parolele;
 • Datele pentru comunicate și marketing, inclusiv preferințele dvs. de marketing și abonamentele dvs. la publicațiile noastre;
 • Informațiile financiare, inclusiv informațiile contului sau cardului de credit, în cazul în care achiziționați servicii direct de la noi;
 • Datele de tranzacție, inclusiv interogările despre produsele și serviciile noastre și comenzile pentru acestea și detaliile plăților către și de la dvs.;
 • Informațiile privind controlul exporturilor, cum ar fi naționalitatea și țara dvs. de reședință, care ne permit să vă determinăm eligibilitatea, în temeiul reglementărilor privind controlul exporturilor, de a primi informații despre anumite tehnologii;
 • Feedbackul de la dvs., inclusiv informațiile pe care ni le furnizați ori de câte ori ne trimiteți feedback sau ne contactați din orice motiv, completați un sondaj, participați la un concurs sau raportați o problemă.

În situațiile în care trebuie să colectăm informații personale conform legii sau în temeiul termenilor unui contract pe care l-am încheiat cu dvs. și dvs. nu ne furnizați informațiile respective atunci când vi se solicită, este posibil să nu vă putem oferi serviciul solicitat sau să nu puteți finaliza tranzacția.

ii. Informații pe care le colectăm despre dvs.

Putem colecta anumite informații despre dvs. în baza utilizării de către dvs. a produsului Connected Home Thermostat, inclusiv:

 • Datele de utilizare, inclusiv informații despre modul în care utilizați produsul Connected Home Thermostat, numărul de octeți transferați, linkurile pe care le accesați, materialele pe care le accesați, data și ora la care accesați produsul Connected Home Thermostat și alte acțiuni întreprinse în cadrul produsului Connected Home Thermostat, inclusiv informații privind temperatura și umiditatea în interior și la exterior, informații GPS/de geolocație (a se vedea mai jos), date de utilizare a termostatului, precum încălzirea, ventilația și starea releului de aer condiționat („HVAC”), timpi de funcționare, setări, orele evenimentelor de la domiciliu, diagnostic HVAC și jurnale de utilizare din partea sistemului HVAC, dar și alerte ale sistemului HVAC, precum și informații despre interacțiunea dintre termostatul dvs. și alte dispozitive și utilizarea de către dvs. a sistemului.
 • Datele tehnice, cum ar fi adresa Internet Protocol (IP), limba, capacitățile și tipul browserului, sistemul de operare, configurarea sistemului de la domiciliu, setările de securitate;
 • Datele de localizare geografică. Cu consimțământul dvs. expres, produsul Connected Home Thermostat poate colecta informații exacte și în timp real despre locația dispozitivului dvs. mobil în scopul de a controla stările „acasă” și „plecat”. Localizarea geografică a dispozitivului dvs. mobil poate fi divulgată furnizorilor noștri de servicii care pot prelucra aceste informații în legătură cu furnizarea serviciilor în numele nostru. După ce v-ați dat consimțământul în legătură cu colectarea locației exacte a dispozitivului dvs. mobil, vă puteți modifica sau retrage consimțământul în orice moment prin gestionarea preferințelor Serviciilor de locație prin intermediul setărilor dispozitivului dvs. mobil.

Pentru informații despre modulele cookie pe care le folosim în produsul Connected Home Thermostat și despre cum le puteți refuza sau dezactiva, vă rugăm să consultați secțiunea intitulată „Module cookie” de mai jos.

b) Cum utilizăm informațiile dvs.

Utilizăm informațiile dvs. personale pentru:

 • A vă furniza produsul Connected Home Thermostat. Putem utiliza informațiile dvs. personale pentru a vă furniza serviciile sau efectua tranzacțiile pe care le-ați solicitat, inclusiv pentru a furniza informații despre produsele și serviciile Honeywell, pentru facturare și satisfacerea comenzilor, pentru înregistrarea produselor achiziționate, pentru gestionarea cererilor de garanție, pentru furnizarea serviciilor de asistență pentru clienți și pentru a facilita utilizarea de către dvs. a produsului Connected Home Thermostat;
 • A ne îmbunătăți produsele, serviciile și activitatea comercială. Putem utiliza informațiile dvs. personale pentru a efectua analize de afaceri sau în alte scopuri care ne ajută să dezvoltăm și să îmbunătățim calitatea produselor, serviciilor (inclusiv produse și servicii noi) și activității noastre comerciale, de exemplu, prin personalizarea produsului Connected Home Thermostat în funcție de preferințele dvs. speciale;
 • Marketing. În conformitate cu legile și reglementările aplicabile, putem folosi informațiile dvs. personale pentru a vă informa despre produse sau servicii care ar putea fi de interes pentru dvs. sau pentru a vă comunica informații despre oferte, evenimente și știri, sondaje, oferte speciale și subiecte conexe. Puteți să renunțați la comunicările de marketing trimise prin e-mail în orice moment, gratuit, utilizând linkul „dezabonare” din orice material de marketing pe care îl primiți de la noi prin e-mail sau contactând-ne, utilizând informațiile de contact furnizate în această Declarație de confidențialitate. În funcție de țara dvs. de reședință, puteți, de asemenea, să renunțați la alte tipuri de comunicări de marketing; vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de contact furnizate în Declarația de confidențialitate pentru mai multe informații;
 • Cercetare și analiza clienților. Putem utiliza informațiile dvs. personale pentru activități de cercetare și analiză, pentru a ne ajuta să vă analizăm preferințele de cumpărare, să identificăm produsele și serviciile care se potrivesc cel mai bine cerințelor dvs. și să măsurăm eficacitatea publicității pe care vi-o oferim;
 • A ne administra și proteja activitatea comercială. Putem utiliza informațiile dvs. personale pentru a ne administra și proteja activitatea comercială și produsele, inclusiv pentru depanare, întreținere a sistemului, asistență, raportare și găzduire a datelor;
 • Executare: Putem utiliza informațiile dvs. personale pe care le colectăm pentru a detecta și preveni frauda, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, încălcarea Condițiilor noastre de prestare a serviciului și/sau Acordului de licență pentru utilizatorul final, încălcarea legii sau orice utilizare incorectă a produsului Connected Home Thermostat și pentru a lua măsurile corespunzătoare.

Vom folosi detaliile cardului dvs. de debit și/sau de credit doar pentru a vă facilita achiziționarea de servicii în legătură cu produsul Connected Home Thermostat.

Pentru a vă oferi o experiență îmbunătățită și coerentă destinată clientului, putem combina informațiile descrise în această Declarație de confidențialitate cu alte informații pe care le deținem despre dvs. în legătură cu utilizarea de către dvs. a altor site-uri, aplicații, produse și/sau servicii Honeywell, pentru a vă oferi o experiență îmbunătățită și coerentă destinată clientului atunci când interacționați cu Honeywell și pentru a ne îmbunătăți și personaliza site-urile web, aplicațiile, produsele și serviciile.

c) Temeiul juridic în baza căruia prelucrăm informațiile dvs.

Atunci când legislația impune acest lucru, ne asigurăm întotdeauna că există un temei juridic pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale. În cele mai multe cazuri, temeiul juridic pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale se bazează pe faptul că:

 • acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor pe care vi le furnizăm;
 • este necesară respectarea obligațiilor noastre legale și/sau contractuale;
 • am obținut consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specificate. Dacă vă cerem consimțământul pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment contactându-ne folosind detaliile de la sfârșitul acestei Declarații de confidențialitate;
 • prelucrarea este necesară pentru a ne satisface interesele legitime, de exemplu, pentru a ne dezvolta și îmbunătăți produsele și serviciile în beneficiul clienților noștri;
 • acest lucru este necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

C. Produse Connected Home Water Leakage Detector

Produse: detector de scurgeri de apă conectat Honeywell Home (comercializat anterior sub denumirea de „Lyric”), denumit „Produs(e) Connected Home Water Leakage Detector”

a) Informațiile pe care le colectăm

i. Informații colectate direct de la dvs.

Vom colecta direct de la dvs. informațiile următoare:

 • Datele de identitate, cum ar fi numele, detaliile de contact, titlul, numele companiei/organizației, adresa de e-mail, numerele de telefon și fax și adresa fizică (inclusiv strada, orașul, statul, codul poștal și/sau țara);
 • Datele de înregistrare, cum ar fi informațiile furnizate de dvs. atunci când vă înregistrați pentru un cont pentru a vă utiliza produsele Connected Home Water Leakage Detector, inclusiv detaliile de conectare și parolele;
 • Datele pentru comunicate și marketing, inclusiv preferințele dvs. de marketing și abonamentele dvs. la publicațiile noastre;
 • Informațiile financiare, inclusiv informațiile contului sau cardului de credit, în cazul în care achiziționați servicii direct de la noi;
 • Datele de tranzacție, inclusiv interogările despre produsele și serviciile noastre și comenzile pentru acestea și detaliile plăților către și de la dvs.;
 • Informațiile privind controlul exporturilor, cum ar fi naționalitatea și țara dvs. de reședință, care ne permit să vă determinăm eligibilitatea, în temeiul reglementărilor privind controlul exporturilor, de a primi informații despre anumite tehnologii;
 • Feedbackul de la dvs., inclusiv informațiile pe care ni le furnizați ori de câte ori ne trimiteți feedback sau ne contactați din orice motiv, completați un sondaj, participați la un concurs sau raportați o problemă.

În situațiile în care trebuie să colectăm informații personale conform legii sau în temeiul termenilor unui contract pe care l-am încheiat cu dvs. și dvs. nu ne furnizați informațiile respective atunci când vi se solicită, este posibil să nu vă putem oferi serviciul solicitat sau să nu puteți finaliza tranzacția.

ii. Informații pe care le colectăm despre dvs.

Putem colecta anumite informații despre dvs. în baza utilizării de către dvs. a produsului Connected Home Water Leakage Detector, inclusiv:

 • Datele de utilizare, inclusiv informații despre modul în care utilizați produsul Connected Home Water Leakage Detector, numărul de octeți transferați, linkurile pe care faceți clic, materialele pe care le accesați, data și ora la care accesați produsul Connected Home Water Leakage Detector și alte acțiuni întreprinse în cadrul produsului Connected Home Water Leakage Detector, inclusiv informații privind temperatura și umiditatea în interior și la exterior, date de utilizare a detectorului de scurgeri de apă, precum setările, orele evenimentelor de la domiciliu, jurnalele de diagnosticare și de utilizare de la sistemul detectorului de scurgeri de apă, alertele sistemului detectorului de scurgeri de apă și informații despre interacțiunea dintre sistemul detectorului dvs. de scurgeri de apă și dispozitivele terțe și utilizarea de către dvs. a sistemului.
 • Datele tehnice, cum ar fi adresa Internet Protocol (IP), limba, capacitățile și tipul browserului, sistemul de operare, configurarea sistemului de la domiciliu, setările de securitate;

Pentru informații despre modulele cookie pe care le folosim în produsul Connected Home Water Leakage Detector și despre cum le puteți refuza sau dezactiva, vă rugăm să consultați secțiunea intitulată „Module cookie” de mai jos.

d) Cum utilizăm informațiile dvs.

Utilizăm informațiile dvs. personale pentru:

 • A vă furniza produsul Connected Home Water Leakage Detector. Putem utiliza informațiile dvs. personale pentru a vă furniza serviciile sau efectua tranzacțiile pe care le-ați solicitat, inclusiv pentru a furniza informații despre produsele și serviciile Honeywell, pentru facturare și satisfacerea comenzilor, pentru înregistrarea produselor achiziționate, pentru gestionarea cererilor de garanție, pentru furnizarea serviciilor de asistență pentru clienți și pentru a facilita utilizarea de către dvs. a produsului Connected Home Water Leakage Detector;
 • A ne îmbunătăți produsele, serviciile și activitatea comercială. Putem utiliza informațiile dvs. personale pentru a efectua analize de afaceri sau în alte scopuri care ne ajută să dezvoltăm și să îmbunătățim calitatea produselor, serviciilor (inclusiv produse și servicii noi) și activității noastre comerciale, de exemplu, prin personalizarea produsului Connected Home Water Leakage Detector în funcție de preferințele dvs. speciale;
 • Marketing. În conformitate cu legile și reglementările aplicabile, putem folosi informațiile dvs. personale pentru a vă informa despre produse sau servicii care ar putea fi de interes pentru dvs. sau pentru a vă comunica informații despre oferte, evenimente și știri, sondaje, oferte speciale și subiecte conexe. Puteți să renunțați la comunicările de marketing trimise prin e-mail în orice moment, gratuit, utilizând linkul „dezabonare” din orice material de marketing pe care îl primiți de la noi prin e-mail sau contactând-ne, utilizând informațiile de contact furnizate în această Declarație de confidențialitate. În funcție de țara dvs. de reședință, puteți, de asemenea, să renunțați la alte tipuri de comunicări de marketing; vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de contact furnizate în Declarația de confidențialitate pentru mai multe informații;
 • Cercetare și analiza clienților. Putem utiliza informațiile dvs. personale pentru activități de cercetare și analiză, pentru a ne ajuta să vă analizăm preferințele de cumpărare, să identificăm produsele și serviciile care se potrivesc cel mai bine cerințelor dvs. și să măsurăm eficacitatea publicității pe care vi-o oferim;
 • A ne administra și proteja activitatea comercială. Putem utiliza informațiile dvs. personale pentru a ne administra și proteja activitatea comercială și produsele, inclusiv pentru depanare, întreținere a sistemului, asistență, raportare și găzduire a datelor;
 • Executare: Putem utiliza informațiile dvs. personale pe care le colectăm pentru a detecta și preveni frauda, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, încălcarea Condițiilor noastre de prestare a serviciului și/sau Acordului de licență pentru utilizatorul final, încălcarea legii sau orice utilizare incorectă a produsului Connected Home Water Leakage Detector și pentru a lua măsurile corespunzătoare.

Vom folosi detaliile cardului dvs. de debit și/sau de credit doar pentru a vă facilita achiziționarea de servicii în legătură cu produsul Connected Home Water Leakage Detector.

e) Temeiul juridic în baza căruia prelucrăm informațiile dvs.

Atunci când legislația impune acest lucru, ne asigurăm întotdeauna că există un temei juridic pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale. În cele mai multe cazuri, temeiul juridic pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale se bazează pe faptul că:

 • acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor pe care vi le furnizăm;
 • este necesară respectarea obligațiilor noastre legale și/sau contractuale;
 • am obținut consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specificate. Dacă vă cerem consimțământul pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment contactându-ne folosind detaliile de la sfârșitul acestei Declarații de confidențialitate;
 • prelucrarea este necesară pentru a ne satisface interesele legitime, de exemplu, pentru a ne dezvolta și îmbunătăți produsele și serviciile în beneficiul clienților noștri;
 • acest lucru este necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.

D. Anonimizarea informațiilor dvs.

Putem anonimiza informațiile dvs. personale astfel încât acestea să nu mai poată fi utilizate pentru a vă identifica. Informațiile anonimizate nu sunt considerate informații personale și, prin urmare, nu fac obiectul acestei Declarații de confidențialitate. Putem colecta, utiliza și partaja informații anonimizate în orice scop.

E. Cu cine partajăm informațiile dvs.

Putem partaja informațiile dvs. personale cu anumite părți terțe în măsura necesară pentru a le permite acestora să își presteze serviciile pentru noi, inclusiv cu:

 • afiliații, furnizorii, distribuitorii și subcontractanții noștri, conform cerințelor pentru îndeplinirea oricărui contract cu dvs.,
 • agenții de publicitate și furnizorii de servicii de marketing care prestează servicii pentru noi,
 • furnizorii de servicii de analiză care ne ajută la îmbunătățirea și optimizarea produselor și serviciilor noastre,
 • vânzătorii sau cumpărătorii potențiali (sau consilierii acestora) ai tuturor sau ai unei părți din activele noastre comerciale și/sau
 • agențiile de aplicare a legii, instanțele, autoritățile de reglementare, autoritățile guvernamentale sau alte părți terțe, în cazul în care considerăm că este necesar să respectăm o obligație legală sau de reglementare sau să protejăm în alt mod drepturile noastre sau drepturile oricărei părți terțe.

Putem partaja informațiile dvs. personale cu terțe părți, la solicitarea dvs. Într-un astfel de caz, nu putem controla și nu suntem responsabili pentru colectarea, stocarea, divulgarea și utilizarea informațiilor dvs. de către o astfel de terță parte. Obligațiile acestor părți terțe cu privire la informațiile dvs. personale vor fi guvernate de contractul pe care l-au încheiat cu dvs. În cazul în care alegeți să controlați produsele dvs. Honeywell Connected Home cu o aplicație terță sau un software terț, ori cu o altă ofertă, noi nu putem controla și nu suntem responsabili pentru colectarea, stocarea, divulgarea și utilizarea informațiilor dvs. personale de către un astfel de terț.


F. Unde stocăm informațiile dvs.

Informații generale

Honeywell este o companie globală și, ca atare, informațiile dvs. personale pot fi colectate, transferate către sau accesate de Honeywell, sau companiile din grup, furnizorii și/sau agenții grupului din țările din afara țării dvs. de reședință, inclusiv orice țară din Spațiul Economic European (SEE), Statele Unite și India. Rețineți că protejarea confidențialității și cerințele legale, inclusiv drepturile autorităților de a accesa informațiile dvs. personale, în unele dintre aceste țări, pot să nu fie echivalente cu cele din țara dvs. de reședință. Cu toate acestea, vom lua măsuri rezonabile pentru a vă proteja confidențialitatea.

Utilizatori aflați în Spațiul Economic European (SEE)

Informațiile dvs. personale pot fi transferate sau accesate de către companiile, agenții, distribuitorii, subcontractanții sau furnizorii grupului Honeywell din țări din afara Uniunii Europene, și anume Statele Unite și India. Am aplicat Clauzele contractuale standard ale UE în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul general privind protecția datelor al UE, pentru a ne asigura că transferurile de date în afara SEE sunt protejate în mod adecvat. Pentru mai multe informații despre măsurile de protecție corespunzătoare implementate, contactați-ne utilizând detaliile de la sfârșitul acestei Declarații de confidențialitate.

Utilizatori aflați în afara SEE

Utilizând sau accesând produsele noastre Honeywell Connected Home sau contactând-ne și oferindu-ne informațiile dvs., vă dați consimțământul cu privire la transferul informațiilor personale în afara țării dvs. de reședință, în conformitate cu prevederile anterioare.

G. Cât timp păstrăm informațiile dvs.

În cazul în care nu se prevede altfel în această Declarație de confidențialitate, vom păstra informațiile dvs. pentru perioada în care utilizați produsul Honeywell Connected Home sau orice altă perioadă (care poate fi o perioadă mai lungă sau mai scurtă) pentru care ați contractat în mod expres ca informațiile dvs. să fie păstrate, după care vom șterge sau anonimiza informațiile personale (cu excepția cazului în care legea cere o perioadă mai lungă de păstrare). Dacă întrerupeți utilizarea produsului Honeywell Connected Home, este posibil să continuăm să folosim date anonimizate sau agregate care nu vă identifică, în scopuri analitice, de cercetare și dezvoltare. Păstrăm informațiile dvs. personale în scopuri de marketing până când optați pentru a nu mai primi alte comunicări de marketing direct, în conformitate cu legislația în vigoare.

H. Marketing

În conformitate cu legile și reglementările aplicabile, putem folosi informațiile dvs. personale pentru a vă informa despre produse sau servicii care ar putea fi de interes pentru dvs. sau pentru a vă comunica informații despre oferte, evenimente și știri, sondaje, oferte speciale și subiecte conexe. Puteți să renunțați la comunicările de marketing trimise prin e-mail în orice moment, gratuit, utilizând linkul „dezabonare” din orice material de marketing pe care îl primiți de la noi prin e-mail sau contactând-ne, utilizând informațiile de contact furnizate în această Declarație de confidențialitate. În funcție de țara dvs. de reședință, puteți, de asemenea, să renunțați la alte tipuri de comunicări de marketing; vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de contact furnizate în Declarația de confidențialitate pentru mai multe informații.

I. Site-uri și servicii terțe

Produsele noastre Honeywell Connected Home pot conține linkuri către site-uri web, produse și servicii terțe. Nu ne asumăm nicio răspundere sau responsabilitate pentru site-urile respective și politicile lor. Informațiile colectate de respectivele părți terțe, care pot include elemente precum detaliile dvs. de contact, sunt guvernate de politicile de confidențialitate ale acestora. Vă încurajăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestor părți terțe.

Dacă oricare dintre produsele noastre Honeywell Connected Home vă sunt distribuite de către o parte terță, precum un distribuitor, un contractant sau un comerciant cu amănuntul, colectarea și utilizarea informațiilor dvs. personale de către aceste părți terțe sunt guvernate de politicile de confidențialitate ale acestora. Recunoașteți că Honeywell nu controlează colectarea și utilizarea informațiilor dvs. personale de către aceste părți terțe. Putem pune la dispoziție informațiile dvs. personale părților terțe respective în conformitate cu termenii acordului nostru de servicii încheiat cu acea parte terță. Vă încurajăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestor părți terțe.

J. Copii

Honeywell nu prelucrează cu bună știință informații personale despre copii în legătură cu produsele Honeywell Connected Home. Semnificația termenului „copii” este supusă legilor și reglementărilor din jurisdicția în care vă aflați.

K. Protejarea informațiilor dvs.

Honeywell se angajează să protejeze securitatea informațiilor dvs. personale. Utilizăm o varietate de tehnologii și proceduri de securitate care contribuie la protejarea informațiilor dvs. personale împotriva accesării, utilizării sau divulgării neautorizate. Cu toate acestea, niciun sistem informatic nu este 100% sigur, prin urmare nu putem garanta securitatea absolută a informațiilor dvs. personale. Mai mult, noi nu suntem responsabili pentru securitatea informațiilor pe care le transmiteți către produsele Honeywell Connected Home prin intermediul rețelelor pe care noi nu le controlăm, inclusiv internetul și rețelele wireless.

Siguranța și securitatea informațiilor dvs. personale depinde, de asemenea, de dvs. În situațiile în care v-am oferit (sau în situațiile în care ați ales) un ID de utilizator și o parolă pentru a vă accesa produsele Honeywell Connected Home, sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității acreditărilor de conectare și pentru nedezvăluirea acestora altor persoane.

L. Module cookie

Ce este un modul cookie?

Modulele cookie sunt fișiere text care conțin cantități mici de informații care sunt descărcate pe unitatea dvs. de disc sau în memoria browserului dvs. Modulele cookie sunt informații care sunt transferate pe unitatea dvs. de disc a computerului dvs. sau a altui dispozitiv.

Categoriile de module cookie pe care le utilizăm

Tipurile de module cookie pe care le putem utiliza se încadrează în patru categorii: Strict necesare, de performanță, de funcționalitate și profil și de publicitate.

1. Module cookie strict necesare

Aceste module cookie sunt esențiale pentru funcționarea produselor Honeywell Connected Home, în special în legătură cu căutarea informațiilor și cu plasarea comenzilor. Fără aceste module cookie, serviciile pe care le-ați solicitat nu vor putea fi furnizate. Acestea includ, de exemplu, module cookie care vă permit să vă conectați la zonele securizate ale produselor Honeywell Connected Home sau „module cookie de coș de cumpărături”, care memorează produsele pe care doriți să le achiziționați atunci când adăugați produse în coșul de cumpărături sau treceți la finalizarea comenzii.

2. Module cookie de performanță

Aceste module cookie colectează informații despre modul în care utilizați produsele noastre Honeywell Connected Home, de exemplu, care sunt paginile pe care le accesați cel mai des și dacă primiți mesaje de eroare de la anumite pagini. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează produsele noastre Honeywell Connected Home, de exemplu, asigurându-ne că utilizatorii găsesc cu ușurință ceea ce caută.

3. Module cookie de funcționalitate și profil

Aceste module cookie sunt utilizate pentru a vă recunoaște atunci când utilizați produsele Honeywell Connected Home. Acest lucru ne permite să personalizăm conținutul nostru pentru dvs., să vă salutăm pe nume și să reținem preferințele dvs. (de exemplu, alegerea limbii sau regiunii dvs.).4. Module cookie de publicitate

Aceste module cookie înregistrează modul în care interacționați cu produsele Honeywell Connected Home și pot fi utilizate pentru a vă oferi reclame mai relevante pentru dvs. și interesele dvs. De asemenea, acestea pot fi utilizate pentru a limita frecvența cu care vizualizați o reclamă, precum și pentru a contribui la măsurarea eficacității campaniei publicitare. Fără aceste module cookie, reclamele online pe care le întâlniți vor fi mai puțin relevante pentru dvs. și interesele dvs.

5. Module cookie de la terți

Colaborăm cu furnizori terți care pot seta, de asemenea, module cookie în produsele noastre Honeywell Connected Home, de exemplu, Google Analytics, Adobe Analytics, YouTube și Adobe Flashplayer, pe care este posibil să îi folosim pentru a afișa conținut video. Acești furnizori terți sunt responsabili pentru modulele cookie pe care le-au setat în produsele noastre Honeywell Connected Home. Dacă doriți informații suplimentare, accesați site-ul web al terței părți relevante.

Setarea preferințelor pentru modulele cookie

În majoritatea cazurilor, vom avea nevoie de consimțământul dvs. pentru a utiliza modulele cookie. Excepția survine în cazul în care modulul cookie este esențial pentru ca să vă putem oferi serviciul pe care l-ați solicitat. Vi se va solicita consimțământul în legătură cu utilizarea de către noi a modulelor cookie, conform descrierii din această Declarație de confidențialitate, prin intermediul unui banner informativ în legătură cu modulele cookie, care apare atunci când utilizați pentru prima dată produsul Honeywell Connected Home relevant.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment prin modificarea setărilor browserului dvs. pentru a respinge sau dezactiva modulele cookie. Dacă faceți acest lucru, fiți conștient că puteți pierde o parte dintre funcționalitățile produselor Honeywell Connected Home. Pentru informații suplimentare despre modulele cookie și despre cum le puteți dezactiva, accesați: www.aboutcookies.org sau www.allaboutcookies.org.

M. Drepturile dvs.

Este posibil să aveți anumite drepturi cu privire la informațiile personale despre dvs. care sunt colectate prin intermediul produselor Honeywell Connected Home, care variază în funcție de țara dvs. de reședință. Dacă sunteți rezident al SEE, este posibil ca drepturile descrise mai jos să vi se aplice. Pentru ceilalți utilizatori, drepturile care vi se aplică vor depinde de legile țării dvs. de reședință. Vă vom facilita exercitarea drepturilor care vi se aplică în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru mai multe informații despre drepturile dvs., vă rugăm să ne contactați utilizând datele de contact de la sfârșitul acestei Declarații de confidențialitate.

Pentru a vă ajuta să vă exercitați drepturile, este posibil să avem nevoie de informații specifice de la dvs. pentru a vă confirma identitatea. Aceasta este o măsură de securitate pentru a ne asigura că informațiile personale nu sunt divulgate unei persoane care nu are dreptul să le primească. Vom răspunde oricărei solicitări din partea dvs. de a vă exercita drepturile în termenul impus de lege. Este posibil să percepem o taxă pentru a vă facilita solicitarea, în cazul în care legea permite acest lucru.

Pentru a vă ajuta să vă înțelegeți drepturile, le-am rezumat mai jos și am furnizat linii directoare cu privire la diferitele circumstanțe în care se pot aplica. Pentru mai multe informații despre drepturile dvs., sau în cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre ele, contactați-ne utilizând datele de contact prezentate la sfârșitul acestei Declarații de confidențialitate.

Drepturile dvs. detaliate:

 1. Dreptul de a fi informat: Acest lucru înseamnă că aveți dreptul să primiți informații clare, transparente și ușor de înțeles despre modul în care folosim informațiile dvs. personale și drepturile dvs. legale. Acesta este motivul pentru care vă furnizăm informațiile din această Declarație de confidențialitate.
 1. Acces: Este posibil să aveți dreptul de a accesa, revizui și corecta informațiile personale colectate prin produsele Honeywell Connected Home sau contactându-ne. În unele cazuri, puteți face acest lucru accesând pagina unde ați furnizat informațiile. Ne puteți ajuta să păstrăm exactitatea informațiilor dvs., notificându-ne despre orice modificare a adresei dvs. poștale, a numărului de telefon sau a adresei de e-mail.
 1. Obiect: Puteți avea dreptul să vă opuneți anumitor tipuri de activități de prelucrare a datelor personale, inclusiv în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim de a procesa informațiile dvs. personale sau în cazul în care vă prelucrăm informațiile personale pentru marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem motive legitime convingătoare să continuăm să procesăm informațiile dvs. personale, caz în care nu suntem obligați să ne conformăm cererii dvs.
 1. Ștergere: Este posibil să aveți dreptul să solicitați ștergerea informațiilor dvs. personale, de exemplu, în cazul în care informațiile nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.
 1. Restricționare: Este posibil să aveți dreptul să ne solicitați restricționarea procesării informațiilor dvs. personale, de exemplu, în cazul în care exactitatea informațiilor este contestată de către dvs.
 1. Portabilitatea datelor: Este posibil să aveți dreptul să primiți și să reutilizați informațiile dvs. personale în scopuri proprii. Acest lucru este cunoscut ca dreptul la portabilitatea datelor și, dacă este cazul, ne obligă să mutăm, să copiem sau să transferăm informațiile dvs. personale din sistemele noastre către dvs. sau (în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic), către o terță parte aleasă de dvs., fără a afecta utilitatea informațiilor.
 1. Consimțământ: Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale, puteți avea dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, contactând-ne la datele de contact de la sfârșitul acestei Declarații de confidențialitate sau, în cazul marketingului prin e-mail, utilizând linkul „dezabonare” ce poate fi găsit în oricare dintre e-mailurile noastre de marketing. Acest lucru nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări efectuate până la acel moment.

N. Modificări la această Declarație de confidențialitate

Termenii acestei Declarații de confidențialitate pot suferi modificări periodice. Vom afișa orice schimbări pe această pagină și, dacă modificările sunt semnificative, vom urma pașii suplimentari ceruți de lege în acest caz.

O. Contactați-ne

Dacă aveți întrebări despre această Declarație de confidențialitate, contactați-ne la adresa Honeywellprivacy@honeywell.com.

Dacă doriți să luați legătura cu Responsabilul privind confidențialitatea, contactați Honeywellprivacy@honeywell.com.

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru la orice reclamații pe care ni le semnalați sau considerați că prelucrarea informațiilor dvs. nu respectă legislația privind protecția datelor, puteți să înaintați o plângere autorității locale de supraveghere a protecției datelor. Cu toate acestea, am aprecia șansa de a răspunde preocupărilor dvs. și, prin urmare, vă rugăm să ne contactați în legătură cu orice plângere pe care o aveți.