„HONEYWELL“ SUSIETŲ NAMŲ GALUTINIO VARTOTOJO LICENCINĖ SUTARTIS IR PAREIŠKIMAS DĖL PRIVATUMO APSAUGOS

Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. gegužės 25 d.

Sveiki! Šis dokumentas yra „Honeywell“ Susietų namų galutinio vartotojo licencinė sutartis ir Pareiškimas dėl privatumo apsaugos.

Pagrindiniai aspektai:

Galutinio vartotojo licencinė sutartis apima:

 • Programinės įrangos licenciją, kuri reguliuoja programinės įrangos naudojimą
 • Paslaugų sąlygas
 • Griežtus apribojimus dėl mūsų finansinės ir kitos atsakomybės, susijusios su nuostoliais, kuriuos galėtumėte patirti , naudodamiesi sistema ir paslaugomis

Pareiškimas dėl privatumo apsaugos apibrėžia, be kita ko:

 • Informaciją, kurią renkame:
  • Informacija, kurią pateikiate užpildydami savo paskyros registraciją; pvz., vardas, pavardė, elektroninis paštas, pašto adresas ir pašto kodas
  • Informacija apie tai, kaip naudojate sistemą ir (arba) paslaugas; pvz., kaip ir kada naudojate sistemas arba paslaugas, kaip dažnai naudojate ir kt.
  • Duomenys, susiję su sistemomis ir (arba) paslaugomis; pvz., vidaus/lauko temperatūros, planai, įvykių ir įspėjimų laikas, garso arba vaizdo siužetai/įrašai, nustatymai ir kt.
  • Kitų rūšių informacija, kaip toliau nurodyta Pareiškime dėl privatumo apsaugos
  • Kam naudojame šią informaciją:
   • Teikti paslaugą ir valdyti sistemą
   • Tobulinti savo produktus ir paslaugas
   • Pasiūlyti Jums produktų ir paslaugų, kurie, mūsų nuomone, Jus domintų; mes neperduodame Jūsų kontaktinės informacijos tretiesiems asmenims rinkodaros tikslais be aiškaus Jūsų sutikimo
   • Kitais būdais, kaip toliau nurodyta Pareiškime dėl privatumo apsaugos

SVARBI informacijA APIE SistemĄ

Tretieji asmenys paslaugų teikėjai, kurių paslaugomis naudojasi „Honeywell“. „Honeywell“ naudojasi trečiaisiais asmenimis paslaugų teikėjais, kad įgalintų pasinaudoti tam tikrais „Honeywell“ Paslaugų aspektais, kaip antai, pavyzdžiui, debesijos paslaugomis, duomenų saugojimu, sinchronizavimu ir komunikacija per debesijos paslaugų teikėjus. „Honeywell“ nekontroliuoja šių trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų, tačiau jų naudojimas gali turėti įtakos „Honeywell“ Paslaugų naudojimui ir patikimumui arba „Honeywell“ Paslaugų naudojimas ir patikimumas gali turėti įtakos tų paslaugų naudojimui. Prašome atkreipti dėmesį, kad (i) „Honeywell“ Paslaugų naudojimas ir prieinamumas priklauso nuo trečiųjų asmenų paslaugų teikėjų, (ii) tretieji asmenys paslaugų teikėjai negarantuoja visiško (100%) jų teikiamų paslaugų prieinamumo ir (iii) „Honeywell“ neatsako už žalą ir nuostolius, kylančius dėl trečiųjų asmenų paslaugų vykdymo.

„Honeywell“ Sistemos numatomas naudojimas. Sistema yra skirta prieigai prie nekritinės laiko atžvilgiu informacijos ir produktų kontrolės bei tokios informacijos ir produktų naudojimui. Nors „Honeywell“ siekia, kad „Honeywell“ Sistema būtų labai patikima ir prieinama, tačiau ji nebus prieinama visuomet (100% laiko). Sistemos veikimui, be kita ko, turi įtakos atsitiktinės pertrauktys ir triktys dėl įvairių priežasčių, kurios nepriklauso nuo „Honeywell“, įskaitant, be kita ko, bevielio Wi-Fi tinklo pertrūkį, paslaugų teikėjo veikimo laiką, mobiliuosius pranešimus ir nešlius.

Sistema nenaudojama pranešti apie grėsmę gyvybei arba avarinius/pagalbos įvykius. Sistema nėra sertifikuota reaguoti į kritines situacijas. Be to, Sistemos negalima laikyti gelbėjimo priemone žmonėms, kuriems kilo pavojus namuose arba darbe, Sistema nėra pagalbos tarnybų pakaitalas. Apie visus grėsmę keliančius ir avarinius/pagalbos įvykius reikia pranešti atitinkamoms pagalbos tarnyboms. Dėl stebėsenos ir apsaugos arba priešgaisrinės signalizacijos paslaugų galite sudaryti atskirą sutartį su sertifikuota Centrine stotimi.

Pranešimų patikimumas. Sistema, įskaitant nuotolinę prieigą ir mobiliuosius pranešimus, nebus visiškai (100%) prieinama. Gali būti atvejų, kai pranešimo negaunate. Pranešimų veiksmingumas priklauso nuo pirmiau nurodytų trečiųjų asmenų produktų ir paslaugų ir Jūsų įrenginių funkcinių galimybių. Jūs atsakote už savo kompiuterio arba mobiliojo įrenginio funkcines galimybes.

SISTEMA NĖRA TREČIOJO ASMENS KONTROLIUOJAMA AVARINIŲ/PAGALBOS PRANEŠIMŲ SISTEMA – „HONEYWELL“ NEKONTROLIUOJA AVARINIŲ/PAGALBOS PRANEŠIMŲ IR NESIŲS PAGALBOS TARNYBŲ Į JŪSŲ NAMUS ARBA DARBO VIETĄ AVARINIO/KRITINIO ATSITIKIMO ATVEJU.

JŪS NETURĖTUMĖTE PASITIKĖTI SISTEMA, JEI KYLA GRĖSMĖ GYVYBEI ARBA ĮVYKSTA KRITINIS ATVEJIS. MOBILIEJI PRANEŠIMAI APIE JŪSŲ PRODUKTŲ BŪKLĘ IR SU JAIS SUSIJĘ ĮSPĖJIMAI TEIKIAMI TIK INFORMAVIMO TIKSLAIS – JIE NEPAKEIČIA TREČIOJO ASMENS KONTROLIUOJAMOS AVARINIŲ/PAGALBOS PRANEŠIMŲ SISTEMOS.

Jokios garantijos. Nėra jokios garantijos, kad Sistema tinkamai perspės tam tikroje situacijoje arba kad ji nebus suklaidinta ar apgauta prieš perduodama signalą bet kokiam subjektui ar asmeniui, atsakingam už stebėjimą ir reagavimą į pranešimus, kuriuos siunčia Jūsų įsibrovimo arba priešgaisrinės signalizacijos valdymo pultas arba panaši įranga, skirta perspėti apie galimą žalą ar pakenkimą žmonėms ar turtui (toliau – Centrinė stotis), jeigu Jūsų signalizacijos sistema sujungta su tokia stotimi, arba kad Sistema apsaugos nuo bet kokio žmonių sužalojimo ar turto praradimo dėl vagystės įsilaužiant, apiplėšimo, gaisro, didelio karščio, šalčio ar drėgmės arba kitų priežasčių. Be to, nėra jokios garantijos, kad Sistema arba Jūsų mobilusis įrenginys ar kompiuteris perduos arba gaus visus signalus, kuriuos siunčiate Jūs arba Jūsų rangovas, platintojas ar centrinė stotis dėl užsisakytų Sistemos paslaugų arba kuriuos Jums siunčia Jūsų rangovas, platintojas ar centrinė stotis dėl užsisakytų Sistemos paslaugų, įskaitant signalus dėl Jūsų signalizacijos sistemos įjungimo arba išjungimo. Jūs patvirtinate, kad apsaugos arba priešgaisrinės signalizacijos sistemos turėjimas negarantuoja, kad neįvyks vagystė įsilaužiant, apiplėšimas, gaisras arba kitas įvykis, ir tai nėra draudimo polisas. Jūs patvirtinate, kad Sistemos paslaugų prieinamumas priklauso nuo Jūsų kompiuterio, mobiliojo įrenginio, namų laidyno, Jūsų interneto paslaugų teikėjo, Jūsų palydovinio ryšio paslaugų teikėjo, kai teikiamos geolokacijos paslaugos, ir Jūsų mobiliojo įrenginio nešlio, taip pat patvirtinate, kad atsakote už visus su tokiu naudojimu susijusius mokesčius ir bet kokių su naudojimu susijusių sutarčių laikymąsi. Be to, Jūs patvirtinate, kad „Honeywell“ ir bet kokie tinklo paslaugų teikėjai negarantuoja jokio belaidžio perdavimo saugumo ir nebus atsakingi už nepakankamą su bet kurios paslaugos naudojimu susijusį saugumą. Jūs sutinkate neperparduoti jokių belaidžio ryšio paslaugų, kurios Jums teikiamos kaip Sistemos dalis. „Honeywell“ negarantuoja, kad Sistema bus suderinama su visais kompiuteriais arba rankiniais įrenginiais. Pirmiausia turėtumėte patikrinti namuose turimus įrenginius, ar jie suderinami su Sistema, prieš naudodami juos ne namuose.

„Honeywell“ neatsakys už jokius nuostolius arba žalą, kurios reikalaujama reiškiant pretenzijas dėl to, kad Sistema neperdavė jokios rūšies perspėjimo ar įspėjamojo pranešimo, ir šiuo Jūs patvirtinate, kad atleidžiate „Honeywell“ nuo bet kokios dėl to kylančios atsakomybės.

„HONEYWELL“ SUSIETŲ NAMŲ GALUTINIO VARTOTOJO LICENCINĖ SUTARTIS

Ši „Honeywell“ galutinio vartotojo licencinė sutartis (toliau – Sutartis) yra teisinis susitarimas tarp Jūsų ir „Honeywell International Inc.“ bei jos dukterinių bendrovių (toliau – „Honeywell“) dėl „Honeywell“ Paslaugų naudojimo ir „Honeywell“ Programinės įrangos licencijos, kaip abi šios sąvokos apibrėžtos šioje Sutartyje. Kad būtų patogiau, produktų, programinės įrangos ir paslaugų derinį arba bet kokį jų derinį, kurį teikiame Jums, vadiname Sistema.

Sutikdami su šia Sutartimi arba įdiegdami ar naudodami Sistemą, Jūs sutinkate laikytis šios Sutarties terminų ir sąlygų. Jūs sutinkate, kad esate Sistemos galutinis vartotojas, ir pareiškiate, kad esate pilnametis ir turite teisę sudaryti šią Sutartį.

Ši Sutartis apima kelių skirtingų „Honeywell“ produktų ir paslaugų naudojimą; paaiškiname, kad tam tikrais atvejais tam tikros šios Sutarties nuostatos yra susijusios vien tik su konkrečiu produktu arba paslauga.

1. LICENCIJA, APRIBOJIMAI.

Ši Sutartis yra skirta naudoti „Honeywell“ susietus sprendimus, įskaitant „Honeywell“ programinę įrangą naudojimui bet kokiuose „Honeywell“ produktuose ir ryšių tinkluose, „Honeywell“ programinę įrangą, leidžiančią naudotis tinkline sąsaja ir pagrindinėmis funkcijomis bei suteikiančią prieigą prie „Honeywell“ paslaugų, „Honeywell“ mobiliesiems įrenginiams skirtų taikomųjų programų programinės įrangos ir bet kokių „Honeywell“ tinklų, susijusių su bet kuo, kas nurodyta pirmiau (toliau kartu – „Honeywell“ Paslaugos), ir suteikia naudojimo licenciją pirmiau nurodytiems programinės įrangos produktams, kuri apima kompiuterių ir taikomųjų programų programinę įrangą ir gali apimti susijusias laikmenas, spausdintą medžiagą ir internetinę ar elektroninę dokumentaciją, taip pat bet kokias minėtos programinės įrangos būsimas versijas, laidas, naujinius, pataisas, defektų ir klaidų taisymus (toliau – „Honeywell“ Programinė įranga).

Sistema apima „Honeywell“ nuosavybės teise priklausančią programinę įrangą ir programinę įrangą, kuria „Honeywell“ naudojasi pagal licenciją, ir kurią saugo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir tarptautiniai autorių teisių įstatymai ir sutartys, taip pat kiti intelektinės nuosavybės įstatymai ir sutartys. Sistema suteikiama Jums naudoti pagal licenciją, o ne parduodama. Pagal šios Sutarties sąlygas „Honeywell“ suteikia Jums ribotą, neišimtinę, neperleidžiamą licenciją (be teisės į sublicencijas, išskyrus šioje Sutartyje nurodytus atvejus) naudotis Sistema ir su ja susijusia „Honeywell“ Programine įranga tik asmeniniam naudojimui dėl Jūsų namų arba veiklos stebėjimo. Minėta licencija apima teisę įdiegti „Honeywell“ Programinę įrangą Jūsų personaliniame kompiuteryje ir (arba) mobiliajame įrenginyje ir naudoti „Honeywell“ Programinę įrangą ryšium su licenciniu Sistemos naudojimu. „Honeywell“ neleidžia naudoti Sistemos neužsiregistravus, atgaminti (dauginti) ir platinti Sistemą, šie veiksmai pažeidžia JAV ir tarptautinius autorių teisių įstatymus ir jiems taikomos civilinės ir baudžiamosios sankcijos. Jums ypač draudžiama daryti Sistemos kopijas arba jas platinti, išskyrus atvejus, kai tai daryti leidžia taikytina teisė. Visos bet kokio pobūdžio teisės į Sistemą ir visos kitos „Honeywell“ teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos šioje Sutartyje, visiškai ir išimtinai priklauso „Honeywell“ (įskaitant programinės įrangos galutinį kodą ir pradinį kodą). Negalite nuomoti, kopijuoti, keisti ar versti Sistemos arba Sistemos pagrindu kurti išvestinius kūrinius (vedinius). Negalite keisti arba pašalinti jokių Sistemoje arba kartu su ja pateikiamų pranešimų arba ženklų apie „Honeywell“ priklausančias autorių ar nuosavybės teises. Sistema negali būti apgrąžos inžinerijos objektas, jos negalima dekompiliuoti arba išardyti, išskyrus kiek tai aiškiai leidžia daryti taikomos teisės privalomos nuostatos (įskaitant nacionalinius įstatymus, kurie įgyvendina Europos Sąjungos direktyvą 91/250/EEB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos), siekiant gauti tam tikros informacijos tokiuose įstatymuose nurodytiems ribotiems tikslams. Savo teisių pagal šiuos įstatymus įgyvendinti negalite, nebent pirma raštu esate paprašę „Honeywell“ pateikti informaciją, o „Honeywell“ atsisakė pateikti prašomą informaciją per 30 dienų nuo prašymo. Išskyrus šioje Sutartyje nurodytus atvejus, negalite suteikti prieigos prie Sistemos jokiam trečiajam asmeniui, taip pat nesate įgaliotas teikti informacijos apie Sistemos generuotus duomenis arba Sistemos bet kokio veikimo arba funkcijų įvertinimo rezultatus jokiam trečiajam asmeniui.

Jeigu esate Centrinė stotis arba platintojas, turite teisę suteikti sublicencinę prieigą prie Sistemos tik galutiniams vartotojams, su sąlyga, kad kiekvienas galutinis vartojas sutinka laikytis šios Sutarties sąlygų ir „Honeywell“ sumokami visi taikomi mokesčiai.

Sistemoje gali būti trečiųjų asmenų licenciarų medžiagos arba Sistema gali naudoti tokią medžiagą. Be Sutartyje nurodytų apribojimų, tokiai tretiesiems asmenims priklausančiai medžiagai gali būti taikomi papildomi apribojimai. Jūs sutinkate, kad bet kuris trečiasis asmuo tiekėjas turi teisę įvykdyti šią Sutartį šio trečiojo asmens programinės įrangos atžvilgiu.

Sistemoje gali būti Atvirojo kodo programinė įranga, kuri Jums suteikiama pagal atvirojo kodo licencinės sutarties arba prie Atvirojo kodo programinės įrangos pridedamo pranešimo dėl autorių teisių sąlygas. Šioje Sutartyje vartojama sąvoka „Atvirojo kodo programinė įranga“ reiškia bet kokią nemokamai suteikiamą programinę įrangą, programą, modulį, kodą, biblioteką, duomenų bazę, tvarkyklę ar panašų komponentą (arba jų dalį), nuosavybės teise priklausančią programinę įrangą, kurios naudojimui vartotojas turi prisiimti sutartinius įsipareigojimus trečiajam asmeniui arba licenciją, kurią patvirtino „Open Source Initiative“ („Atvirojo kodo iniciatyva“), „Free Software Foundation“ („Laisvosios programinės įrangos fondas“) arba panaši grupė.

Jeigu kartu su Sistema užsisakėte GPS padėties nustatymo paslaugas, sutinkate naudotis padėties nustatymo paslaugomis tik pagal taikomą teisę ir kaip numatyta su Paslauga pateiktoje dokumentacijoje. Jūs sutinkate, kad „Honeywell“ neatsako už Jūsų naudojimąsi Paslauga ne pagal įstatymus arba jos įprastą paskirtį.

2. SLAPTAŽODIS IR PRIEIGA.

Jūs sutinkate: (a) pateikti teisingą, tikslią, galiojančią ir išsamią informaciją apie save, kaip prašoma registracijos formoje, ir (b) užtikrinti bei nedelsiant atnaujinti tokią informaciją. Prieigai prie Sistemos jūs turite sukurti vartotojo vardą ir slaptažodį. Jeigu Jums suteiktas laikinasis vartotojo vardas ir slaptažodis, turite pakeisti laikinuosius atpažinimo ženklus ir sukurti savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Jūs esate atsakingas už savo slaptažodžio ir paskyros konfidencialumo užtikrinimą ir esate visiškai atsakingas už veiklą, vykdomą su Jūsų slaptažodžiu, Jūsų paskyroje ar bet kokioje subpaskyroje. Jūs sutinkate (a) nedelsiant pakeisti savo slaptažodį, jeigu įvyksta bet koks saugumo pažeidimas, (b) pranešti Jūsų Centrinei stočiai, jeigu patyrėte saugumo pažeidimą, ir (c) užtikrinti, kad atsijungiate nuo savo paskyros kiekvienos sesijos pabaigoje. Jūs sutinkate, kad Sutarties sąlygos bus privalomos ir reguliuos santykius tarp „Honeywell“ ir bet kokio trečiojo asmens, kuriam suteikiate prieigą prie savo paskyros arba leidžiate eksploatuoti subpaskyrą. Jūs taip pat sutinkate imtis bet kokių ir visų veiksmų, reikalingų užtikrinti šios Sutarties laikymąsi ir įvykdyti jos sąlygas, taip pat sutinkate atlyginti „Honeywell“ visus ir bet kokius nuostolius, žalą, sąnaudas ar išlaidas, patirtas trečiojo asmens vartotojo atžvilgiu. „Honeywell“ negali būti ir nebus atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, kylančius dėl to, kad nesilaikote šios Dalies reikalavimų.

Jeigu Jūsų įranga neveikia, tai gali trukdyti Sistemos tinklo operacijoms. Kompetentingos valdžios institucijos gali reikalauti, kad „Honeywell“ turėtų galimybę nedelsiant pasinaudoti prieiga prie Jūsų įrangos avarinio/kritinio atsitikimo atveju remiantis taikoma teise, taisyklėmis, reglamentais ar teismo įsakymu. Jūs sutinkate suteikti atitinkamą prieigą, kai reikia, kritinio/avarinio atsitikimo atveju Centrinei stočiai, su kuria esate susietas, platintojui arba „Honeywell“ tinklo atstovams.

Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad turite galimybę prijunti papildomus asmenis prie savo paskyros ir jie turės visišką arba dalinę prieigą prie Sistemos, įskaitant, bet neapsiribojant, galimybę patikrinti ir keisti Jūsų kasdienį planą ir termostatą ir (arba) saugumo ar namų automatizuoto valdymo nustatymus ir programavimą. Jūs taip pat patvirtinate ir sutinkate, kad „Honeywell“ nėra Jums atsakinga dėl tokių asmenų atliekamų veiksmų. Be to, Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad turite galimybę įtraukti savo rangovo arba platintojo informaciją į savo paskyros informaciją ir atitinkamas asmuo gali gauti Sistemos siunčiamus įspėjimus dėl Jūsų namų (pvz., jeigu temperatūra Jūsų name nukrenta žemiau 0°C arba, be kita ko, jeigu pažeidžiamas saugumas ar apsauga) kartu su tam tikra Kontaktine informacija (kaip ši sąvoka apibrėžta šioje Sutartyje), kad galėtų nustatyti įspėjimo šaltinį. Jūsų rangovas arba platintojas gali su Jumis susisiekti, gavęs tokius įspėjimus. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad „Honeywell“ neatsako dėl jokių Jūsų rangovo arba platintojo veiksmų arba neveikimo.

Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad „Honeywell“ ir jos susijusiems asmenims, paslaugų teikėjams, tiekėjams ir platintojams leidžiama bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo nuotoliniu būdu įkelti į Sistemą programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos naujinius, patobulinimus, pakeitimus, modifikacijas, papildomas funkcijas arba klaidų taisymus. Šia Sutartimi sutinkate su tuo, kas nurodyta pirmiau, ir atleidžiate „Honeywell“ ir jos susijusius asmenis, paslaugų teikėjus, tiekėjus ir platintojus nuo bet kokios su tokiais veiksmais susijusios atsakomybės, kiek tai leidžia įstatymai.

3. SUTARTIES TERMINAS IR NUTRAUKIMAS; SISTEMOS KEITIMAI; MOKESČIAI.

Ši Sutartis įsigalioja nuo dienos, kai pirmą kartą pasinaudojate Sistema, ir galioja tol, kol toliau naudojatės Sistema ir Paslaugomis, ir kitais būdais atliekate bet kokius būtinus mokėjimus už Sistemos paslaugas. „Honeywell“ gali nutraukti šią Sutartį bet kuriuo metu, jeigu nesilaikote bet kurių Sutarties sąlygų, įskaitant, jei nedelsiant neatliekate būtinų mokėjimų už Sistemos paslaugas ir toks nutraukimas, jei taikoma, įsigalios nedelsiant. Jeigu esate sudarę sutartį su platintoju dėl tam tikrų Paslaugų, Jūsų teisė naudotis Paslaugomis priklauso nuo to, ar Jūsų platintojas arba Centrinė stotis sumokėjo visus mokesčius, kurie yra mokėtini „Honeywell“ už Paslaugas, o „Honeywell“ gali sustabdyti arba nutraukti Jūsų prieigą prie Paslaugų, jeigu platintojas nesumoka už Paslaugas, kurias teikia „Honeywell“, arba Jūs nesumokate Centrinei stočiai, su kuria esate susietas, bet kokių mokėtinų sumų. „Honeywell“ teisėtai leidžiama reikšti prieštaravimus, kylančius dėl „Honeywell“ santykių su Jūsų platintoju arba Centrine stotimi, su kuria esate susietas, taip pat dėl santykių su Jumis, todėl Jūsų mokėjimas Centrinę stotį kontroliuojančiai bendrovei negarantuoja Jūsų teisės į Sistemos Paslaugas. Jums gali reikėti mokėti papildomai tretiesiems asmenims tiekėjams ryšium su tuo, kad naudojatės Sistemos Paslaugomis, nepriklausomu rankiniu įrenginiu arba internetu duomenų perdavimui, vaizdo įrašo/siužeto arba nejudančio vaizdo perdavimui, atlikti naudojimosi internetu, SMS pranešimo, trumpoji kodo arba kitus perdavimo mokėjimus, rinkliavas ar mokesčius. Jeigu „Honeywell“ nustoja teikti Jums Paslaugas dėl to, kad Jūs, Jūsų platintojas arba Centrinė stotis, su kuria esate susietas, nesumoka už Paslaugas, „Honeywell“ nebus Jums atsakinga už jokias sumas, kurias Jūs iš anksto sumokėjote savo platintojui arba Centrinei stočiai, ir privalote kreiptis į juos dėl tokių sumų grąžinimo. Atsižvelgiant į Paslaugas, dėl kurių sudarėte sutartį arba kurias užsakėte, iš anksto įspėdama „Honeywell“ taip pat gali sustabdyti arba nutraukti vartoto paskyrą dėl vartotojo neaktyvumo. Priklausomai nuo Paslaugų, dėl kurių sudarėte sutartį arba kurias užsakėte, Jūs galite nutraukti šią Sutartį raštu pranešdami apie tai „Honeywell“. Nutraukus šią Sutartį, pagal ją suteikta licencija baigsis, o Jūs privalote nedelsiant nustoti naudotis Sistema. „Honeywell“ pasilieka teisę iš anksto įspėdama bet kuriuo metu visam laikui nutraukti Paslaugas. „Honeywell“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir atitinkamu laiku nustatyti mokestį už Sistemos naudojimą ir pranešusi arba nepranešusi keisti arba laikinai atjungti Sistemą (arba bet kurią jos dalį), su sąlyga, kad tai neturi nereikalingos įtakos Jūsų naudojimuisi „Honeywell“ Programine ranga ir Paslaugomis. Jūs sutinkate, kad „Honeywell“ nebus atsakinga Jums arba bet kuriam trečiajam asmeniui už bet kokią Sistemos modifikaciją, veikimo sustabdymą arba pertraukimą. Jūs suprantate ir sutinkate, kad Jums išsikėlus turėsite panaikinti savo paskyrą ir nebegalėsite prisijungti prie „Honeywell“ Sistemos savo ankstesniu adresu. Jeigu esate sudarę sutartį su Centrine stotimi, Jūs privalote ją informuoti, jeigu išsikeliate, kad nutrauktumėte savo paskyrą.

4. PAREIŠKIMAI DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO PAGAL GARANTIJĄ IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI.

SISTEMA SUTEIKIAMA JUMS „TOKIA, KOKIA YRA“ IR, JEIGU NENURODYTA ŠIOJE DALYJE KITAIP, NETAIKOMOS, KIEK LEIDŽIA TAIKYTINI TEISĖS AKTAI, JOKIOS AIŠKIAI IŠREIKŠTOS ARBA NUMANOMOS BET KOKIO POBŪDŽIO SĄLYGOS (KURIOS NĖRA NUMATYTOS ŠIOJE SUTARTYJE, TAČIAU KITU BŪDU ĮTRAUKTOS PAGAL ĮSTATYMĄ ARBA KITAIP), PAREIŠKIMAI IR BET KOKIOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIĄ NUMANOMĄ GARANTIJĄ AR SĄLYGĄ DĖL PAŽEIDIMO NEBUVIMO, TINKAMUMO PREKYBAI, TINKAMUMO KONKREČIAI PASKIRČIAI, PAKANKAMOS KOKYBĖS, NESIKIŠIMO ARBA GARANTIJĄ AR SĄLYGĄ, KYLANČIĄ IŠ ĮPRASTOS VERSLO PRAKTIKOS, ĮSTATYMŲ ARBA PREKYBOS PRAKTIKOS, IR „HONEYWELL“, JOS TEIKĖJAI IR JOS LICENCIARAI AIŠKIAI JŲ ATSISAKO. Kadangi kai kurios valstybės ar jurisdikcijos neleidžia apriboti tam tikrų garantijų ir pareiškimų, pirmiau minimi apribojimai Jums gali būti taikomi nepilnai arba dalinai. kaip vartotojas Jūs galite turėti papildomų teisių, kurios skiriasi skirtingose jurisdikcijose ir kurios nėra nurodytos šioje Sutartyje.

„HONEYWELL“ NĖRA ATSAKINGA IR ATSISAKO BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIUS JŪSŲ PATIRTUS NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, KURIŲ NEGALIMA NUMATYTI. Nuostolius ar žalą galima numatyti (ir todėl jie nekompensuojami), jeigu tai yra akivaizdi „Honeywell“ pažeidimo pasekmė arba jeigu Jūs ir „Honeywell“ numatėte tokius nuostolius ar žalą šios Sutarties sudarymo metu. Nei „Honeywell“, nei jos tretieji asmenys paslaugų teikėjai nėra atsakingi už Jūsų pasirinktą apsaugos arba priešgaisrinės signalizacijos sistemą, įrengtą Jūsų patalpose, arba tos sistemos prijungimą prie arba jos valdymą iš Centrinės stoties.

„Honeywell“ pateikia Jums Sistemą naudojimui tik pagal šią Sutartį. Jūs sutinkate nenaudoti Sistemos jokiu kitu komerciniu, verslo ar perpardavimo tikslu, išskyrus atvejus, kai tokus naudojimo būdus leidžia ši Sutartis. Jūs taip pat sutinkate, kad „Honeywell“ nelaikoma atsakinga ir neatsako už nuostolius ar žalą, patirtus ryšium su (i) turinio, informacijos arba medžiagos, teikiamos arba prieinamos per Sistemą, tikslumu, išsamumu, teisėtumu, patikimumu, veikimu arba prieinamumu, (ii) bet kokios informacijos arba medžiagos ištrynimu, neišsaugojimu, atsitiktiniu atskleidimu, praradimu, nepateikimu arba nesavalaikiu pateikimu, arba (iii) Jūsų namų apsaugos sistemų pažeidimais, išskyrus atvejus, kai tokie nuostoliai ar žala kyla dėl numatomo šios Sutarties pažeidimo iš „Honeywell“ pusės. „Honeywell“ jokiu atveju nelaikoma atsakinga ir neatsako už informaciją ar įvykius, kurių ji nekontroliuoja, įskaitant su Sistema susietų pranešimų lentų arba kitų forumų turinį.

IŠSKYRUS, KAI ŠIOJE SUTARTYJE NURODYTA KITAIP, „HONEYWELL“, JOS SUSIJĘ ASMENYS, PAREIGŪNAI, VADOVAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI, TIEKĖJAI IR LICENCIARAI NELAIKOMI ATSAKINGAIS IR NEATSAKO JUMS UŽ JOKĮ PELNO AR PAJAMŲ PRARADIMĄ, VERSLO PRARADIMĄ, VEIKLOS PERTRAUKIMĄ, VERSLO GALIMYBĖS PRARADIMĄ, PRARASTUS AR SUGADINTUS DUOMENIS, KAPITALO PRARADIMĄ ARBA SUNKINANČIUS, NETIESIOGINIUS, SĄLYGOTUS, ATSITIKTINIUS AR BAUDINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KAIP JIE BŪTŲ KILĘ, ĮSKAITANT KYLANČIUS PAGAL SUTARTĮ, IŠ NESUTARTINIŲ SANTYKIŲ (DELIKTINĖ ATSAKOMYBĖ) (ĮSKAITANT NEATSARGUMĄ) ARBA KYLANČIUS DĖL JŪSŲ NAUDOJIMOSI ARBA NEGALĖJIMO NAUDOTIS SISTEMA, NET JEIGU „HONEYWELL“, JOS SUSIJUSIEMS ASMENIMS, PAREIGŪNAMS,VADOVAMS, DARBUOTOJAMS, AGENTAMS, TIEKĖJAMS AR LICENCIARAMS BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. Šis atsakomybės apribojimas ir tam tikrų rūšių nuostolių atskyrimas Jums gali būti taikomi nepilnai arba dalinai, atsižvelgiant į Jūsų jurisdikcijos įstatymus.

Jokia šios Sutarties nuostata jokiu būdu nepanaikina ar neapriboja (i) „Honeywell“, jos susijusių asmenų, pareigūnų, vadovų, darbuotojų, agentų, tiekėjų ir licencijos išdavėjų kolektyvinės atsakomybės Jums už žmonių sužalojimą ar mirtį dėl šių asmenų neatsargumo, (ii) „Honeywell“ atsakomybės Jums už apgaulę ar apgaulingą klaidinimą arba (iii) jokios „Honeywell“ atsakomybės, kurios negalima panaikinti pagal taikmą teisę, tarp jų ir Jūsų jurisdikcijoje taikomus vartotojų apsaugos teisės aktus.

Jokiomis aplinkybėmis „Honeywell“ nebus laikoma atsakinga už jokią žalą, padaromą atsisiunčiant bet kokią informaciją ar medžiagą per Sistemą arba naudojantis prieiga prie tokios informacijos ar medžiagos, jokį veikimo vėlavimą ar neveikimą, atsirandantį tiesiogiai ar netiesiogiai dėl įvykių, kurių „Honeywell“ negali kontroliuoti, įskaitant stichines nelaimes, priežastis ar pagrindus, kurių neįmanoma kontroliuoti, įskaitant, be kita ko, interneto veiklos sutrikimus (gedimus), kompiuterio įrangos gedimus, telekomunikacijų įrangos gedimus, kitos įrangos gedimus, elektros tiekimo sutrikimus (gedimus), streikus, su darbo santykiais susijusius ginčus, riaušes, sukilimus, pilietinius neramumus, darbuotojų arba medžiagų trūkumus, gaisrus, potvynius, audras, sprogimus, stichines nelaimes, karą, vyriausybės veiksmus, vietos ar užsienio teismų ar tribunolų įsakymus, trečiųjų asmenų įsipareigojimų nevykdymą arba šilumos, šviesos ar oro kondicionavimo praradimą ar svyravimus.

TUO ATVEJU, JEIGU JŪS (1) NAUDOJATE NE „HONEYWELL“ TAIKOMĄJĄ PROGRAMĄ SAVO „HONEYWELL“ PRODUKTUI KONTROLIUOTI, (2) PRIJUNGIATE NE „HONEYWELL“ PRIETAISĄ PRIE SAVO SISTEMOS, (3) NAUDOJATE TREČIOJO ASMENS PROGRAMŲ SĄSAJA (API) ARBA (4) TAMPATE TREČIOJO ASMENS SUSIETŲ NAMŲ ARBA VERSLO EKOSISTEMOS DALIMI, JŪS PATVIRTINATE IR SUTINKATE, KAD JOKIU ATVEJU „HONEYWELL“ NEBUS ATSAKINGA UŽ TOKIOS TAIKOMOSIOS PROGRAMOS, ĮRENGINIO, API ARBA EKOSISTEMOS TIKSLUMĄ, FUNKCIONALUMĄ, PATIKIMUMĄ, PRIEINAMUMĄ, SUDERINAMUMĄ, TEISĖTUMĄ AR NAUDINGUMĄ, TAIP PAT „HONEYWELL“ NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS, KURIE GALI ATSIRASTI DĖL TOKIO NAUDOJIMO. JŪS NAUDOJATE TREČIOJO ASMENS TAIKOMĄJĄ PROGRAMĄ, ĮRENGINĮ, API ARBA EKOSISTEMĄ TIK SAVO RIZIKA IR LĖŠOMIS.

Prašome atkreipti dėmesį, kad „Honeywell“ prievolė teikti Paslaugas yra įmanomomis priemonėmis grindžiama prievolė, o ne prievolė pasiekti konkretų rezultatą. „Honeywell“ visomis įmanomomis priemonėmis stengsis suteikti Paslaugas.

5. KITOS NUOSTATOS.

Jeigu „Honeywell“ bet kuriuo metu neįgyvendina bet kurių šios Sutarties nuostatų, tai nereiškia tolesnio šios Sutarties nuostatų atsisakymo, o toks neįgyvendinimas nepažeidžia „Honeywell“ teisės atlikti bet kokius veiksmus ateityje, kad įgyvendintų bet kurias šios Sutarties nuostatas.

Pagal šią Sutartį pateikiamai programinei įrangai ir techninei informacijai taikomi JAV eksporto kontrolės įstatymai ir gali būti taikomos kitose valstybėse galiojančios eksporto arba importo taisyklės. Jūs sutinkate griežtai laikytis visų tokių įstatymų ir taisyklių, taip pat tik Jūs būsite atsakingas už bet kokių importo, eksporto, reeksporto leidimų ir licencijų, reikalingų tokiai programinei įrangai ir techninei informacijai įsigijimą ir dokumentų, patvirtinančių tokių įstatymų ir taisyklių laikymąsi, turėjimą.

Šiai Sutarčiai taikomi Anglijos ir Velso įstatymai ir ji yra aiškinama pagal Anglijos ir Velso įstatymus. Jūs ir „Honeywell“ sutinkate paklusti neišimtinei Anglijos teismų jurisdikcijai. „Honeywell“ patvirtina, kad tuo atveju jeigu Jūs nesate įsikūręs Jungtinėje Karalystėje, Jūs galite turėti teisę pradėti procesinius veiksmus Jūsų šalies jurisdikcijoje.

Suprantama ir susitariama, kad, nepažeidžiant jokių kitų šios Sutarties nuostatų, Jums pažeidus bet kurią šios Sutarties nuostatą „Honeywell“ gali būti padaryta nepataisoma žala, kurios atlyginimas pinigais nebūtų pakankamas, ir kad tokiu atveju „Honeywell“ turės teisę laiku imtis teisinių priemonių, įpareigojančių nepažeisti jos teisių, kad apsaugotų „Honeywell“ teises pagal šią Sutartį, be visų kitų teisių gynimo priemonių, kurių ji gali imtis pagal įstatymą.

Ši Sutartis ir „Honeywell“ pardavimo sąlygos, pateikiamos kartu su bet kokia įranga, kurią Jūs įsigyjate tiesiogiai iš „Honeywell“, sudaro visą susitarimą tarp Jūsų ir „Honeywell“, ir visiškai pakeičia bet kokius ir visus žodinius bei rašytinius susitarimus, anksčiau buvusius tarp Jūsų ir „Honeywell“ dėl šios Sutarties dalyko. Jūsų abonentinė sutartis arba Centrinės stoties vykdomo stebėjimo sutartis (jei tinkama) su platintoju arba Centrine stotimi yra atskira sutartis. Jūsų santykius su tokiu platintoju arba Centrine stotimi reglamentuoja atitinkama atskira sutartis ir „Honeywell“ nėra Jums atsakinga pagal tokią sutartį. Jūsų pirkimo sutartis dėl „Honeywell“ arba ne „Honeywell“ įrangos, kuri sąveikauja su „Honeywell“ Programine įranga ir Paslaugomis, įsigijimo yra atskira sutartis su įrangos pardavėju. Jūsų santykius su tokiu pardavėju reglamentuoja atitinkama atskira sutartis ir „Honeywell“ nėra Jums atsakinga pagal tokią sutartį.

Jūs negalite perduoti arba perleisti šios Sutarties arba jokių šioje Sutartyje numatytų teisių, interesų ar prievolių be išankstinio rašytinio „Honeywell“ sutikimo. „Honeywell“ gali perleisti visą šią Sutartį arba jos dalį savo nuožiūra. Ši Sutartis bus privaloma jos šalims ir kiekvienam jų esamam ir būsimam pareigūnui, vadovui, darbuotojui, patronuojančiai bendrovei, dukterinei bendrovei, agentui, teisių perėmėjui, paskirtam asmeniui, rangovui, licenciatuis, susijusiam asmeniui, šeimos nariui ir svečiui bei įgaliotiems naudotojams.

Kiekviena šios Sutarties nuostata, dalis ir pastraipa veikia atskirai ir bus taikoma kuo platesne apimtimi, kiek leidžia įstatymai, ir bus aiškinama ir taikoma siauresne apimtimi, kai reikia, kad galiotų. Jokios šios Sutarties nuostatos negaliojimas arba neįgyvendinamumas neturės įtakos jokiai kitai šios Sutarties nuostatai, o visos kitos Sutarties nuostatos visiškai galios be pakeitimo ar modifikacijos.

6. APPLE ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS; TREČIASIS ASMUO NAUDOS GAVĖJAS

Ši Sutarties dalis Jums taikoma tik tuo atveju, jeigu Jūs naudojate Sistemą „Apple“ įrenginyje (pvz., „iPhone“, „iPad“, „iPod Touch“) (toliau bet kuris toks įrenginys – „Apple“ įrenginys); ši dalis Jums netaikoma, jeigu nenaudojate Sistemos „Apple“ įrenginyje. Šalys pripažįsta, kad ši Galutinio vartotojo licencinė sutartis (GVLS) sudaroma tik tarp „Honeywell“ ir Jūsų, o ne su „Apple“, ir „Apple“ neatsako už Sistemą ir jos turinį. Už bet kokia pagalbą, kurią „Honeywell“ gali siūlyti ryšium su Sistema, atsako tik „Honeywell“, ir šalys pripažįsta, kad „Apple“ neprivalo teikti jokių aptarnavimo ir pagalbos paslaugų ryšium su Sistema. Šalys patvirtina, kad „Apple“ neprivalo pateikti jokios garantijos dėl Sistemos. „Apple“ neturės jokios kitos garantijos prievolės dėl Sistemos, kiek leidžiama pagal taikytiną teisę. Šalys pripažįsta, kad „Apple“ neturi būti pateikiamos pretenzijos dėl produktų. „Apple“ neturi būti teikiamos jokios bet kurio galutinio vartotojo arba bet kurio trečiojo asmens pretenzijos, susijusios su Sistema arba galutinio vartotojo Sistemos valdymu ir (arba) naudojimu, įskaitant, be kita ko: (i) pretenzijas dėl atsakomybės už produktą, (ii) bet kokią pretenziją, kad Sistema neatitinka bet kokių taikomų teisinių ar reguliacinių reikalavimų, ir (iii) pretenzijų, kylančių pagal vartotojų apsaugos arba panašius teisės aktus. Šalys pripažįsta, kad bet kokios trečiojo asmens pretenzijos, kad Sistema arba Jūsų Sistemos valdymas ar naudojimas pažeidžia atitinkamo trečiojo asmens intelektinės nuosavybės teises, atveju, „Apple“ nebus atsakinga už pretenzijos dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo tyrimą, jos gynimą, sprendimą ir sureguliavimą. Skundai arba pretenzijos dėl Sistemos turi būti teikiami „Honeywell“ šiuo adresu: connectedhome.dataprivacy@“Honeywell“.com. Šalys pripažįsta ir sutinka, kad „Apple“ ir „Apple“ dukterinės bendrovės yra tretieji asmenys naudos gavėjai pagal šią GVLS ir kad Jums sutikus su šios GVLS sąlygomis „Apple“ turės teisę (ir bus laikoma sutikusi su teise) įgyvendinti šią GVLS Jūsų atžvilgiu kaip trečiasis asmuo naudos gavėjas pagal šią GVLS.

7. PIRKIMO SUTARTIS IR SĄLYGOS

 • Nemokami bandomieji laikotarpiai

Visų mėnesinių planų pradžioje jums automatiškai suteikiamas 30 dienų nemokamas bandomasis laikotarpis. Su vienu mėnesiniu planu suteikiamas tik VIENAS nemokamas bandomasis laikotarpis. Nemokami bandomieji laikotarpiai su metiniais planais nesuteikiami. Jei savo prenumeratą atšauksite prieš nemokamo bandomojo laikotarpio pabaigą, prarasite neišnaudotą nemokamo bandomojo laikotarpio dalį ir negalėsite gauti kito nemokamo bandomojo laikotarpio. Kad nemokamu bandomuoju laikotarpiu galėtumėte pasinaudoti, turite aiškiai sutikti reguliariai gauti sąskaitą.

 • Mokėjimai

Galite tikėtis, kad teks mokėti reguliariai, nebent jei paslaugą atšauksite. „Honeywell“ jūsų narystę kiekvieną kartą automatiškai atnaujins praėjus (lygiai ar maždaug) mėnesiui ar metams nuo dienos, kada „Honeywell“ iš jūsų paėmė pirmą narystės mokestį. Mokėsite „Honeywell“ programėlėje nurodytu mokėjimo būdu.

 • Atšaukimai ir grąžinimai

Aktyvią prenumeratą galite bet kada atšaukti nemokėdami jokių atšaukimo ar pirmalaikio nutraukimo mokesčių. Atšaukę išnaudosite likusį prenumeratos iki dabartinio mokėjimų ciklo pabaigos laiką. Jei savo narystę atšauksite ir (arba) savo kamerą (-as) išjungsite, su kamera (-omis) susijusio likusio Narystės plano laikotarpio proporcingai paskirstyto likučio NEGAUSITE. „Honeywell“ pasilieka teisę savo nuožiūra pasiūlyti grąžinamąsias išmokas, atsižvelgdama į išsamią pirkimo informaciją.

 • Planų keitimas

Jei savo namuose pridėsite antrą kameros tipo įtaisą, būsite paraginti rinktis aukštesnės pakopos paslaugą. Bus taikomas proporcingai paskirstytas ankstesnės prenumeratos kreditas ir bus atitinkamai pakoreguoti naujos paslaugos pakopos mokesčiai.

 • Grąžinimai ir apsikeitimai

Jei ketinate pakeisti vieną ar daugiau kamerų, prenumeratos keisti nereikia. Jei kamerą grąžinate ir vietoje jos kitos kameros įrengti neketinate, turite atšaukti aktyvią prenumeratą ir įtaisą pašalinti iš „Honeywell“ programėlės.


„HONEYWELL CONNECTED HOME“ PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. gegužės 25 d.

Apie mus

„Honeywell“ gerbia jūsų privatumą, todėl jūsų asmens informacijos apsauga mums itin svarbi. Šiame Privatumo pranešime aprašoma, kaip „Honeywell International Inc.“ ir jos filialai (toliau – „Honeywell“ arba mes) renka, naudoja ir atskleidžia jūsų asmens informaciją, susijusią su „Honeywell Connected Home“ gaminiais ir paslaugomis, kurie apima toliau nurodytą gaminių asortimentą. „Honeywell Home“ (ankstesnis pavadinimas – „Lyric“), „EvoHome“, „Total Connect Security“ ir „Videofied Security“ gaminiai (toliau kartu – „Honeywell Connected Home“ gaminiai).

Asmens informacija – tai informacija arba informacijos dalių derinys, kurio pakanka jūsų tapatybei nustatyti. „Honeywell“ grupės bendrovė, kuri yra apie jus turimos asmens informacijos duomenų valdytojas:

 • su „Honeywell Home“ (įskaitant gaminius, kurių ankstesnis pavadinimas – „Lyric“) ir „EvoHome“ gaminių asortimentu susijusi asmens informacija – „Honeywell International Inc“;
 • su „Total Connect“ saugumo gaminių asortimentu susijusi asmens informacija – „Securité Communications SAS“;
 • su „Videofied“ saugumo gaminių asortimentu susijusi asmens informacija – „RSI Video Technologies SAS“.

Asmens informacija apie jus, kurios rinkimas susijęs su kitomis „Honeywell“ svetainėmis, taikomosiomis programomis, gaminiais ir paslaugomis, gali būti aptarta kituose privatumo pranešimuose. Svarbu, kad šį Privatumo pranešimą ir bet kokius kitus privatumo pranešimus, kuriuos jums pateikiame ypatingais atvejais, kai renkame ar tvarkome jūsų asmens informaciją, perskaitytumėte, kad visiškai suvoktumėte, kaip ir kodėl jūsų informaciją naudojame.

Jūsų naudojimuisi „Honeywell Connected Home“ gaminiais ir bet kokiai informacijai, kurią per šiuos gaminius suteikiate, visada atitinkamai taikomas šis Privatumo pranešimas ir galiojančios „Honeywell“ paslaugų teikimo sąlygos ir (arba) Galutinio naudotojo licencijos sutartis.

Mūsų „Honeywell Connected Home“ gaminiai apima aparatinę įrangą, programinę įrangą, susijusias svetaines, programėles mobiliesiems įrenginiams / planšetiniams kompiuteriams / asmeniniams kompiuteriams ir palaikymo paslaugas.

SVARBI INFORMACIJA EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) GYVENTOJAMS: EEE gyventojai gali turėti teisę nesutikti, kad šiame Privatumo pranešime aprašyta jų asmens informacija būtų tvarkoma tam tikru būdu, įskaitant atvejus, kai tvarkydami jūsų asmens informaciją remiamės teisėtu interesu arba kai jūsų asmens informaciją tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais. Kai kuriais atvejais galime įrodyti, kad turime įtikinamų teisėtų priežasčių jūsų asmens informaciją ir toliau tvarkyti; tokiu atveju nesame įpareigoti jūsų prašymą įvykdyti.

Norėdami gauti informacijos apie tai, kokio tipo asmens informaciją tvarkome:

 • „Honeywell Home“ (ankstesnis pavadinimas – „Lyric“), „EvoHome“, „Total Connect Security“ ir „Videofied Security“ išmaniųjų kamerų ir namų saugumo gaminiai („Connected Home“ saugumo gaminiai), spustelėkite toliau pateikiamą A skirsnį.
 • „Honeywell Home“ (ankstesnis pavadinimas – „Lyric“) ir (arba) „EvoHome“ išmanieji termostatai („Connected Home“ termostatų gaminiai), spustelėkite toliau pateikiamą B skirsnį.
 • „Honeywell Home“ (ankstesnis pavadinimas – „Lyric“) vandens nuotėkio detektoriai („Connected“ vandens nuotėkio aptikimo gaminiai, spustelėkite toliau pateikiamą C skirsnį.

Norėdami gauti bendrosios informacijos apie visiems „Honeywell Connected Home“ gaminiams taikomą duomenų tvarkymo praktiką, spustelėkite toliau pateikiamas nuorodas, kad pereitumėte į jus dominantį skirsnį.

A. „Connected Home“ saugumo gaminiai

a) Kaip informaciją renkame

b) Kaip jūsų informaciją naudojame

c) Teisinis pagrindas, kuriuo remiamės tvarkydami jūsų informaciją

B. „Connected Home“ termostatų gaminiai

a) Kaip informaciją renkame

b) Kaip jūsų informaciją naudojame

c) Teisinis pagrindas, kuriuo remiamės tvarkydami jūsų informaciją

C. „Connected Home“ vandens nuotėkio aptikimo gaminiai

a) Kaip informaciją renkame

b) Kaip jūsų informaciją naudojame

c) Teisinis pagrindas, kuriuo remiamės tvarkydami jūsų informaciją

d) Jūsų informacijos anonimizavimas

e) Su kuo jūsų informacija dalijamės

f) Kur jūsų informaciją laikome

g) Kiek laiko jūsų informaciją laikome

h) Rinkodara

i) Trečiųjų šalių svetainės ir paslaugos

j) Vaikai

k) Jūsų informacijos apsauga

l) Slapukai

m) Jūsų teisės

n) Šio Privatumo pranešimo pakeitimai

o) Susisiekite su mumis

A. „Connected Home“ saugumo gaminiai

Gaminiai: „Total Connect“ saugumo gaminiai, įskaitant „Domonial“ ir „Le Sucre“ gaminių asortimentą, „Videofied“ saugumo gaminiai, „Honeywell Home“ (ankstesnis pavadinimas – „Lyric“) išmaniosios kameros ir namų saugumo gaminiai (įskaitant savaiminio diegimo saugumo gaminius) ir „EvoHome“ saugumo gaminiai, toliau kartu ir atskirai – „Connected Home“ saugumo gaminiai.

a) Kaip informaciją renkame

i. Informacija, kurią renkame tiesiogiai iš jūsų

Tiesiogiai iš jūsų renkame toliau nurodytą informaciją.

 • Tapatybės duomenys, kaip antai jūsų vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys, pareigos, įmonės / organizacijos pavadinimas, el. p. adresas, telefono bei fakso numeriai ir fizinis adresas (įskaitant gatvę, miestą, valstiją, pašto kodą ir (arba) šalį).
 • Registracijos duomenys, kaip antai informacija (įskaitant prisijungimo informaciją ir slaptažodžius), kurią pateikėte registruodami paskyrą, kad galėtumėte naudoti „Connected Home“ saugumo gaminį.
 • Rinkodaros ir ryšių duomenys, įskaitant jūsų rinkodaros parinktis ir mūsų leidinių prenumeratą.
 • Finansinė informacija, įskaitant kredito kortelės arba sąskaitos informaciją, kai tiesiogiai iš mūsų perkate paslaugų.
 • Operacijų duomenys, įskaitant užklausas apie mūsų gaminius ir paslaugas, jų užsakymus ir jums atliekamus bei iš jūsų gaunamus mokėjimus.
 • Eksporto kontrolės informacija, kaip antai jūsų pilietybė ir gyvenamoji šalis, pagal kurią galime nustatyti, ar pagal eksporto kontrolės reglamentus turite teisę gauti informaciją apie tam tikras technologijas.
 • Jūsų atsiliepimai, įskaitant informaciją, kurią mums pateikiate kiekvieną kartą, kai siunčiate atsiliepimus ar su mumis susisiekiate dėl kokios nors priežasties, užpildote apklausos formą, dalyvaujate konkurse ar pranešate apie problemą.

Jei jūsų asmens informaciją privalome rinkti pagal įstatymus arba pagal su jumis sudarytos sutarties sąlygas ir, kai prašoma, tokios informacijos nepateikiate, gali būti, kad negalėsime jums teikti prašomos paslaugos ar užbaigti operacijos.

ii. Informacija, kurią renkame apie jus

Apie jus galime rinkti tam tikrą, su „Connected Home“ saugumo gaminio naudojimu susijusią informaciją, įskaitant toliau nurodytą.

 • Naudojimo duomenys, įskaitant informaciją apie tai, kaip „Connected Home“ saugumo gaminį naudojate, perduotų bitų skaičių, spustelėtas nuorodas, medžiagą, prie kurios priėjote, namuose įvykusių įvykių laiką, planavimą, įskaitant įjungimo / išjungimo grafikus, naudojimo duomenų ir įspėjimų žurnalus, namie ar įmonėje vykstančios veiklos vaizdo ar garso įrašus, sistemoje laikomas nuotraukas ir kitus su „Connected Home“ saugumo gaminiu atliktus veiksmus.
 • Techniniai duomenys, kaip antai interneto protokolo (IP) adresas, jūsų naršyklės tipas, galimybės ir kalba, operacinės sistema, namų sistemos konfigūracija, saugumo nustatymai.

„Honeywell Home“ (ankstesnis pavadinimas – „Lyric“) išmaniųjų kamerų ir namų saugumo gaminių (įskaitant savaiminio diegimo saugumo gaminius) atžvilgiu galime rinkti toliau nurodytą informaciją.

 • Geografiniai vietos duomenys. Jei duosite aiškų sutikimą, „Honeywell Home“ (ankstesnis pavadinimas – „Lyric“) išmaniosios kameros ir namų saugumo gaminiai (įskaitant savaiminio diegimo saugumo gaminius) gali rinkti tikslią, realiojo laiko informaciją apie jūsų mobiliojo įrenginio vietą, kad būtų galima kontroliuoti „namuose / ne namuose" būseną. Jūsų mobiliojo įrenginio geografiniai vietos duomenys gali būti atskleisti jūsų paslaugų teikėjams, kurie šią informaciją gali tvarkyti, kai paslaugas teikia mūsų vardu. Jei davėte sutikimą rinkti tikslius savo mobiliojo įrenginio vietos duomenis, šį sutikimą galite bet kada pakoreguoti arba atšaukti savo mobiliojo įrenginio nustatymuose keisdami vietos nustatymo paslaugų parinktis.

Informacijos apie mūsų „Connected Home“ saugumo gaminyje naudojamus slapukus ir apie tai, kaip jų galite atsisakyti arba juos išjungti, ieškokite toliau pateikiamame skirsnyje „Slapukai“.

iii. Neskelbtini duomenys

Tam tikrų „Connected Home“ saugumo gaminių atžvilgiu (įskaitant savaiminio diegimo saugumo gaminius) taip pat galime rinkti neskelbtiną informaciją (asmens informaciją, kuriai pagal duomenų apsaugos įstatymus taikoma ypatinga apsauga) apie jus, jei pagal įstatymus tai leidžiama ar privaloma. Pavyzdžiui, mes galime rinkti biometrinius duomenis, kad veiktų veido atpažinimo funkcijos. Neskelbtiną asmens informaciją rinksime tik gavę jūsų aiškų sutikimą. Tais atvejais, kai gausime sutikimą rinkti ir tvarkyti neskelbtiną jūsų informaciją, sutikimą galėsite bet kada atšaukti.

b) Kaip jūsų informaciją naudojame

Jūsų asmens informaciją naudojame toliau nurodytais tikslais.

 • Kad jums galėtume pateikti „Connected Home“ saugumo gaminį. Jūsų asmens informaciją galime naudoti jums teikdami prašomas paslaugas arba vykdydami operacijas, kaip antai teikdami informaciją apie „Honeywell“ gaminius ar paslaugas, atsiskaitymą ir užsakymų vykdymą, įsigytų gaminių registravimą, garantinių reikalavimų tvarkymą, klientų palaikymo paslaugų teikimą ir lengvesnį naudojimąsi „Connected Home“ saugumo gaminiu.
 • Mūsų verslo, gaminių ir paslaugų tobulinimas. Jūsų asmens informaciją galime naudoti verslo analizei ar kitiems tikslams, kurie mums padeda plėtoti ir gerinti verslo, gaminių ir paslaugų (įskaitant naujus gaminius ir paslaugas) kokybę, pavyzdžiui, „Connected Home“ saugumo gaminį pritaikant prie konkrečių jūsų parinkčių.
 • Rinkodara. Pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus jūsų asmens informaciją galime naudoti, kad galėtume jums pranešti apie jus galinčius dominti gaminius ar paslaugas arba kaip kitaip su jumis susisiekti dėl siūlomų gaminių, renginių, naujienų, apklausų, ypatingų pasiūlymų ir pan. Elektroniniu paštu siunčiamų rinkodaros pranešimų galite bet kada ir nemokamai atsisakyti naudodami iš mūsų el. p. gautoje rinkodaros medžiagoje pateikiamą nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ arba su mumis susisiekdami naudodami šiame Privatumo pranešime nurodytus kontaktinius duomenis. Atsižvelgiant į šalį, kurioje gyvenate, taip pat galite galėti atsisakyti kitų tipų rinkodaros pranešimų; jei norite gauti daugiau informacijos, prašome su mumis susisiekti naudojantis Privatumo pranešime nurodytais kontaktiniais duomenimis;
 • Moksliniai tyrimai ir klientų analizė. Jūsų asmens informaciją galime naudoti moksliniams tyrimams ir klientų analizei, kad galėtume analizuoti jūsų pirkimo parinktis, nustatyti jūsų reikalavimus geriausiai atitinkančius gaminius bei paslaugas ir įvertinti jums teikiamos reklamos veiksmingumą.
 • Mūsų verslo administravimas ir apsauga. Jūsų asmens informaciją galime naudoti savo verslui ir gaminiams administruoti ir apsaugoti, įskaitant trikčių šalinimą, sistemos priežiūrą, palaikymą, ataskaitų teikimą ir duomenų prieglobą.
 • Vykdymo užtikrinimas.: Mūsų renkamą asmens informaciją galime naudoti siekdami nustatyti sukčiavimą, intelektinės nuosavybės pažeidimus, mūsų Paslaugų teikimo sąlygų ir (arba) Galutinio naudotojo licencijos sutarties pažeidimus, teisės pažeidimus ir kitus netinkamo naudojimosi „Connected Home“ saugumo gaminiu atvejus, jiems užkirsti kelią ir į juos reaguoti.

Jūsų debeto ir (arba) kredito kortelės duomenis naudosime tik tam, kad jums sudarytumėme galimybę įsigyti su „Connected Home“ saugumo gaminiu susijusių paslaugų.

Siekdami jums nuolat pasiūlyti geresnę klientų patirtį, šiame Privatumo pranešime aprašytą informaciją galime derinti su kita mūsų turima informacija apie jus, kurią gavome jums naudojantis kitomis „Honeywell“ svetainėmis, programėlėmis, gaminiais ir (arba) paslaugomis, kad patobulintume ir tinkintume mūsų svetaines, programėles, gaminius ir paslaugas.

c) Teisinis pagrindas, kuriuo remiamės tvarkydami jūsų informaciją

Kai to reikalaujama pagal įstatymus, visada užtikriname, kad jūsų asmens informacija būtų tvarkoma remiantis teisiniu pagrindu. Dažniausiai jūsų asmens informacijos tvarkymas bus grindžiamas tokiu teisiniu pagrindu:

 • tai būtina tam, kad jums galėtume teikti paslaugas;
 • būtina laikytis mūsų teisinių ir sutartinių įsipareigojimų;
 • esame gavę jūsų sutikimą jūsų asmens informaciją tvarkyti vienu nurodytu tikslu ar daugiau nurodytų tikslų. Jie prašysime jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens informaciją, tokį sutikimą galėsite bet kada atšaukti su mumis susisiekdami, naudodamiesi šio Privatumo pranešimo pabaigoje pateikiamais kontaktiniais duomenimis;
 • informaciją būtina tvarkyti mūsų teisėtiems interesams, pvz., kad klientų naudai galėtume plėtoti ir tobulinti savo gaminius ir paslaugas;
 • tai būtina mūsų ieškininiams pareiškimams parengti, įgyvendinti ir apginti.

B. „Connected Home“ termostatų gaminiai

Gaminiai: „​Honeywell Home“ termostatai (ankstesnis pavadinimas – „Lyric“ termostatai) ir „EvoHome Comfort“ gaminiai, toliau kartu ir atskirai – „Connected Home“ termostatų gaminiai.

a) Kaip informaciją renkame

i. Informacija, kurią renkame tiesiogiai iš jūsų

Tiesiogiai iš jūsų renkame toliau nurodytą informaciją.

 • Tapatybės duomenys, kaip antai jūsų vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys, pareigos, įmonės / organizacijos pavadinimas, el. p. adresas, telefono bei fakso numeriai ir fizinis adresas (įskaitant gatvę, miestą, valstiją, pašto kodą ir (arba) šalį).
 • Registracijos duomenys, kaip antai informacija (įskaitant prisijungimo informaciją ir slaptažodžius), kurią pateikėte registruodami paskyrą, kad galėtumėte naudoti „Connected Home“ termostato gaminį.
 • Rinkodaros ir ryšių duomenys, įskaitant jūsų rinkodaros parinktis ir mūsų leidinių prenumeratą.
 • Finansinė informacija, įskaitant kredito kortelės arba sąskaitos informaciją, kai tiesiogiai iš mūsų perkate paslaugų.
 • Operacijų duomenys, įskaitant užklausas apie mūsų gaminius ir paslaugas, jų užsakymus ir jums atliekamus bei iš jūsų gaunamus mokėjimus.
 • Eksporto kontrolės informacija, kaip antai jūsų pilietybė ir gyvenamoji šalis, pagal kurią galime nustatyti, ar pagal eksporto kontrolės reglamentus turite teisę gauti informaciją apie tam tikras technologijas.
 • Jūsų atsiliepimai, įskaitant informaciją, kurią mums pateikiate kiekvieną kartą, kai siunčiate atsiliepimus ar su mumis susisiekiate dėl kokios nors priežasties, užpildote apklausos formą, dalyvaujate konkurse ar pranešate apie problemą.

Jei jūsų asmens informaciją privalome rinkti pagal įstatymus arba pagal su jumis sudarytos sutarties sąlygas ir, kai prašoma, tokios informacijos nepateikiate, gali būti, kad negalėsime jums teikti prašomos paslaugos ar užbaigti operacijos.

ii. Informacija, kurią renkame apie jus

Apie jus galime rinkti tam tikrą, su „Connected Home“ termostato gaminio naudojimu susijusią informaciją, įskaitant toliau nurodytą.

 • Naudojimo duomenys, įskaitant informaciją apie tai, kaip „Connected Home“ termostato gaminį naudojate, perduotų bitų skaičių, spustelėtas nuorodas, medžiagą, prie kurios priėjote, prieigos prie „Connected Home“ termostato gaminio ir kitų su juo atliktų veiksmų datą ir laiką, įskaitant faktinę vidaus ir lauko temperatūrą bei drėgnį, GPS / geografinę vietos informaciją (žr. toliau), termostato naudojimo duomenis, kaip antai šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo relės būklę, vykdymo trukmę, nuostatas, namuose įvykusių įvykių laiką, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos diagnostinius ir naudojimo žurnalus ir įspėjimus, jūsų termostato sąveiką su trečiųjų šalių įtaisais ir jūsų naudojimąsi sistema.
 • Techniniai duomenys, kaip antai interneto protokolo (IP) adresas, jūsų naršyklės tipas, galimybės ir kalba, operacinės sistema, namų sistemos konfigūracija, saugumo nustatymai.
 • Geografiniai vietos duomenys. Jei duosite aiškų sutikimą, „Connected Home“ termostato gaminys gali rinkti tikslią, realiojo laiko informaciją apie jūsų mobiliojo įrenginio vietą, kad būtų galima kontroliuoti „namuose / ne namuose“ būseną. Jūsų mobiliojo įrenginio geografiniai vietos duomenys gali būti atskleisti jūsų paslaugų teikėjams, kurie šią informaciją gali tvarkyti, kai paslaugas teikia mūsų vardu. Jei davėte sutikimą rinkti tikslius savo mobiliojo įrenginio vietos duomenis, šį sutikimą galite bet kada pakoreguoti arba atšaukti savo mobiliojo įrenginio nustatymuose keisdami vietos nustatymo paslaugų parinktis.

Informacijos apie „Connected Home“ termostato gaminyje naudojamus slapukus ir kaip jų atsisakyti ar juos išjungti ieškokite toliau pateikiamame skirsnyje „Slapukai“.

b) Kaip jūsų informaciją naudojame

Jūsų asmens informaciją naudojame toliau nurodytais tikslais.

 • Kad jums galėtume pateikti „Connected Home“ termostato gaminį. Jūsų asmens informaciją galime naudoti jums teikdami prašomas paslaugas arba vykdydami operacijas, kaip antai teikdami informaciją apie „Honeywell“ gaminius ar paslaugas, atsiskaitymą ir užsakymų vykdymą, įsigytų gaminių registravimą, garantinių reikalavimų tvarkymą, klientų palaikymo paslaugų teikimą ir lengvesnį naudojimąsi „Connected Home“ termostato gaminiu.
 • Mūsų verslo, gaminių ir paslaugų tobulinimas. Jūsų asmens informaciją galime naudoti verslo analizei ar kitiems tikslams, kurie mums padeda plėtoti ir gerinti verslo, gaminių ir paslaugų (įskaitant naujus gaminius ir paslaugas) kokybę, pavyzdžiui, „Connected Home“ termostato gaminį pritaikant prie konkrečių jūsų parinkčių.
 • Rinkodara. Pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus jūsų asmens informaciją galime naudoti, kad galėtume jums pranešti apie jus galinčius dominti gaminius ar paslaugas arba kaip kitaip su jumis susisiekti dėl siūlomų gaminių, renginių, naujienų, apklausų, ypatingų pasiūlymų ir pan. Elektroniniu paštu siunčiamų rinkodaros pranešimų galite bet kada ir nemokamai atsisakyti naudodami iš mūsų el. p. gautoje rinkodaros medžiagoje pateikiamą nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ arba su mumis susisiekdami naudodami šiame Privatumo pranešime nurodytus kontaktinius duomenis. Atsižvelgiant į šalį, kurioje gyvenate, taip pat galite galėti atsisakyti kitų tipų rinkodaros pranešimų; jei norite gauti daugiau informacijos, prašome su mumis susisiekti naudojantis Privatumo pranešime nurodytais kontaktiniais duomenimis;
 • Moksliniai tyrimai ir klientų analizė. Jūsų asmens informaciją galime naudoti moksliniams tyrimams ir klientų analizei, kad galėtume analizuoti jūsų pirkimo parinktis, nustatyti jūsų reikalavimus geriausiai atitinkančius gaminius bei paslaugas ir įvertinti jums teikiamos reklamos veiksmingumą.
 • Mūsų verslo administravimas ir apsauga. Jūsų asmens informaciją galime naudoti savo verslui ir gaminiams administruoti ir apsaugoti, įskaitant trikčių šalinimą, sistemos priežiūrą, palaikymą, ataskaitų teikimą ir duomenų prieglobą.
 • Vykdymo užtikrinimas.: Mūsų renkamą asmens informaciją galime naudoti siekdami nustatyti sukčiavimą, intelektinės nuosavybės pažeidimus, mūsų Paslaugų teikimo sąlygų ir (arba) Galutinio naudotojo licencijos sutarties pažeidimus, teisės pažeidimus ir kitus netinkamo naudojimosi „Connected Home“ termostato gaminiu atvejus, jiems užkirsti kelią ir į juos reaguoti.

Jūsų debeto ir (arba) kredito kortelės duomenis naudosime tik tam, kad jums sudarytumėme galimybę įsigyti su „Connected Home“ termostato gaminiu susijusių paslaugų.

Siekdami jums nuolat pasiūlyti geresnę klientų patirtį, šiame Privatumo pranešime aprašytą informaciją galime derinti su kita mūsų turima informacija apie jus, kurią gavome jums naudojantis kitomis „Honeywell“ svetainėmis, programėlėmis, gaminiais ir (arba) paslaugomis, kad patobulintume ir tinkintume mūsų svetaines, programėles, gaminius ir paslaugas.

c) Teisinis pagrindas, kuriuo remiamės tvarkydami jūsų informaciją

Kai to reikalaujama pagal įstatymus, visada užtikriname, kad jūsų asmens informacija būtų tvarkoma remiantis teisiniu pagrindu. Dažniausiai jūsų asmens informacijos tvarkymas bus grindžiamas tokiu teisiniu pagrindu:

 • tai būtina tam, kad jums galėtume teikti paslaugas;
 • jis būtinas laikantis mūsų teisinių ir sutartinių įsipareigojimų;
 • esame gavę jūsų sutikimą jūsų asmens informaciją tvarkyti vienu nurodytu tikslu ar daugiau nurodytų tikslų. Jie prašysime jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens informaciją, tokį sutikimą galėsite bet kada atšaukti su mumis susisiekdami, naudodamiesi šio Privatumo pranešimo pabaigoje pateikiamais kontaktiniais duomenimis;
 • informaciją būtina tvarkyti mūsų teisėtiems interesams, pvz., kad klientų naudai galėtume plėtoti ir tobulinti savo gaminius ir paslaugas;
 • tai būtina mūsų ieškininiams pareiškimams parengti, įgyvendinti ir apginti.

C. „Connected Home“ vandens nuotėkio aptikimo gaminiai

Gaminiai: „​Honeywell Home“ (ankstesnis pavadinimas – „Lyric“) prijungtasis vandens nuotėkio detektorius, toliau – „Connected Home“ vandens nuotėkio aptikimo gaminiai

a) Kaip informaciją renkame

i. Informacija, kurią renkame tiesiogiai iš jūsų

Tiesiogiai iš jūsų renkame toliau nurodytą informaciją.

 • Tapatybės duomenys, kaip antai jūsų vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys, pareigos, įmonės / organizacijos pavadinimas, el. p. adresas, telefono bei fakso numeriai ir fizinis adresas (įskaitant gatvę, miestą, valstiją, pašto kodą ir (arba) šalį).
 • Registracijos duomenys, kaip antai informacija, kurią pateikėte registruodami paskyrą, kad galėtumėte naudoti „Connected Home“ vandens nuotėkio aptikimo gaminį (įskaitant prisijungimo informaciją ir slaptažodžius).
 • Rinkodaros ir ryšių duomenys, įskaitant jūsų rinkodaros parinktis ir mūsų leidinių prenumeratą.
 • Finansinė informacija, įskaitant kredito kortelės arba sąskaitos informaciją, kai tiesiogiai iš mūsų perkate paslaugų.
 • Operacijų duomenys, įskaitant užklausas apie mūsų gaminius ir paslaugas, jų užsakymus ir jums atliekamus bei iš jūsų gaunamus mokėjimus.
 • Eksporto kontrolės informacija, kaip antai jūsų pilietybė ir gyvenamoji šalis, pagal kurią galime nustatyti, ar pagal eksporto kontrolės reglamentus turite teisę gauti informaciją apie tam tikras technologijas.
 • Jūsų atsiliepimai, įskaitant informaciją, kurią mums pateikiate kiekvieną kartą, kai siunčiate atsiliepimus ar su mumis susisiekiate dėl kokios nors priežasties, užpildote apklausos formą, dalyvaujate konkurse ar pranešate apie problemą.

Jei jūsų asmens informaciją privalome rinkti pagal įstatymus arba pagal su jumis sudarytos sutarties sąlygas ir, kai prašoma, tokios informacijos nepateikiate, gali būti, kad negalėsime jums teikti prašomos paslaugos ar užbaigti operacijos.

ii. Informacija, kurią renkame apie jus

Apie jus galime rinkti tam tikrą, su „Connected Home“ vandens nuotėkio aptikimo gaminio naudojimu susijusią informaciją, įskaitant toliau nurodytą.

 • Naudojimo duomenys, įskaitant informaciją apie tai, kaip „Connected Home“ vandens nuotėkio aptikimo gaminį naudojate, perduotų bitų skaičių, spustelėtas nuorodas, medžiagą, prie kurios priėjote, prieigos prie „Connected Home“ vandens nuotėkio aptikimo gaminio datą ir laiką, kitus su juo atliktus veiksmus, įskaitant faktinę vidaus temperatūrą bei drėgnį, vandens nuotėkio detektoriaus naudojimo duomenis, kaip antai nuostatas, namuose įvykusių įvykių laiką, vandens nuotėkio aptikimo sistemos diagnostinius ir naudojimo žurnalus ir įspėjimus, jūsų vandens nuotėkio sistemos ir trečiųjų šalių įtaisų sąveiką ir jūsų naudojimąsi sistema.
 • Techniniai duomenys, kaip antai interneto protokolo (IP) adresas, jūsų naršyklės tipas, galimybės ir kalba, operacinės sistema, namų sistemos konfigūracija, saugumo nustatymai.

Informacijos apie „Connected Home“ vandens nuotėkio aptikimo gaminyje naudojamus slapukus ir kaip jų atsisakyti ar juos išjungti ieškokite toliau pateikiamame skirsnyje „Slapukai“.

d) Kaip jūsų informaciją naudojame

Jūsų asmens informaciją naudojame toliau nurodytais tikslais.

 • Kad jums galėtume pateikti „Connected Home“ vandens nuotėkio detektorių. Jūsų asmens informaciją galime naudoti jums teikdami prašomas paslaugas arba vykdydami operacijas, kaip antai teikdami informaciją apie „Honeywell“ gaminius ar paslaugas, atsiskaitymą ir užsakymų vykdymą, įsigytų gaminių registravimą, garantinių reikalavimų tvarkymą, klientų palaikymo paslaugų teikimą ir lengvesnį naudojimąsi „Connected Home“ vandens nuotėkio detektoriumi.
 • Mūsų verslo, gaminių ir paslaugų tobulinimas. Jūsų asmens informaciją galime naudoti verslo analizei ar kitiems tikslams, kurie mums padeda plėtoti ir gerinti verslo, gaminių ir paslaugų (įskaitant naujus gaminius ir paslaugas) kokybę, pavyzdžiui, „Connected Home“ vandens nuotėkio detektorių pritaikant prie konkrečių jūsų parinkčių.
 • Rinkodara. Pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus jūsų asmens informaciją galime naudoti, kad galėtume jums pranešti apie jus galinčius dominti gaminius ar paslaugas arba kaip kitaip su jumis susisiekti dėl siūlomų gaminių, renginių, naujienų, apklausų, ypatingų pasiūlymų ir pan. Elektroniniu paštu siunčiamų rinkodaros pranešimų galite bet kada ir nemokamai atsisakyti naudodami iš mūsų el. p. gautoje rinkodaros medžiagoje pateikiamą nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ arba su mumis susisiekdami naudodami šiame Privatumo pranešime nurodytus kontaktinius duomenis. Atsižvelgiant į šalį, kurioje gyvenate, taip pat galite galėti atsisakyti kitų tipų rinkodaros pranešimų; jei norite gauti daugiau informacijos, prašome su mumis susisiekti naudojantis Privatumo pranešime nurodytais kontaktiniais duomenimis;
 • Moksliniai tyrimai ir klientų analizė. Jūsų asmens informaciją galime naudoti moksliniams tyrimams ir klientų analizei, kad galėtume analizuoti jūsų pirkimo parinktis, nustatyti jūsų reikalavimus geriausiai atitinkančius gaminius bei paslaugas ir įvertinti jums teikiamos reklamos veiksmingumą.
 • Mūsų verslo administravimas ir apsauga. Jūsų asmens informaciją galime naudoti savo verslui ir gaminiams administruoti ir apsaugoti, įskaitant trikčių šalinimą, sistemos priežiūrą, palaikymą, ataskaitų teikimą ir duomenų prieglobą.
 • Vykdymo užtikrinimas.: Mūsų renkamą asmens informaciją galime naudoti siekdami nustatyti sukčiavimą, intelektinės nuosavybės pažeidimus, mūsų Paslaugų teikimo sąlygų ir (arba) Galutinio naudotojo licencijos sutarties pažeidimus, teisės pažeidimus ir kitus netinkamo naudojimosi „Connected Home“ vandens nuotėkio detektoriumi atvejus, jiems užkirsti kelią ir į juos reaguoti.

Jūsų debeto ir (arba) kredito kortelės duomenis naudosime tik tam, kad jums sudarytumėme galimybę įsigyti su „Connected Home“ vandens nuotėkio aptikimo gaminiu susijusių paslaugų.

e) Teisinis pagrindas, kuriuo remiamės tvarkydami jūsų informaciją

Kai to reikalaujama pagal įstatymus, visada užtikriname, kad jūsų asmens informacija būtų tvarkoma remiantis teisiniu pagrindu. Dažniausiai jūsų asmens informacijos tvarkymas bus grindžiamas tokiu teisiniu pagrindu:

 • tai būtina tam, kad jums galėtume teikti paslaugas;
 • jis būtinas laikantis mūsų teisinių ir sutartinių įsipareigojimų;
 • esame gavę jūsų sutikimą jūsų asmens informaciją tvarkyti vienu nurodytu tikslu ar daugiau nurodytų tikslų. Jie prašysime jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens informaciją, tokį sutikimą galėsite bet kada atšaukti su mumis susisiekdami, naudodamiesi šio Privatumo pranešimo pabaigoje pateikiamais kontaktiniais duomenimis;
 • informaciją būtina tvarkyti mūsų teisėtiems interesams, pvz., kad klientų naudai galėtume plėtoti ir tobulinti savo gaminius ir paslaugas;
 • tai būtina mūsų ieškininiams pareiškimams parengti, įgyvendinti ir apginti.

D. Jūsų informacijos anonimizavimas

Jūsų asmens informaciją galime anonimizuoti, kad jos nebebūtų galima naudoti jūsų tapatybei nustatyti. Anonimizuota informacija nėra laikoma asmens informacija, todėl šis Privatumo pranešimas jai nėra taikomas. Anonimizuotą informaciją galime rinkti, naudoti ir ja dalytis bet kokiu tikslu.

E. Su kuo jūsų informacija dalijamės

Jūsų asmens informacija galime dalytis su pasirinktomis trečiosiomis šalimis, tačiau tik tiek, kiek tai būtina, kad jos mums galėtų teikti savo paslaugas, įskaitant:

 • mūsų filialai, tiekėjai, platintojai ir subrangovai, jei to reikia su jumis sudarytai sutarčiai vykdyti,
 • reklamuotojus ir rinkodaros paslaugų teikėjus, kurie mums teikia paslaugas;
 • analitikos paslaugų teikėjus, kurie mums padeda tobulinti ir optimizuoti gaminius ir paslaugas;
 • galimus viso mūsų įmonės turto ar jos dalies pardavėjus arba pirkėjus (arba jų konsultantus);
 • teisėsaugos institucijas, teismus, reguliavimo įstaigas, valdžios institucijas ir kitas trečiąsias šalis, kai manoma, kad tai būtina siekiant laikytis teisinio ar norminio reikalavimo arba apginti savo arba trečiosios šalies teises.

Jūsų prašymu jūsų asmens informacija galime dalytis su trečiosiomis šalimis. Tokiu atveju nebūsime atsakingi už trečiosios šalies vykdomą jūsų duomenų rinkimą, laikymą, atskleidimą ir naudojimą ir to negalėsime kontroliuoti. Tokių trečiųjų šalių įsipareigojimus jūsų asmens informacijos atžvilgiu reglamentuoja trečiųjų šalių su jumis sudarytas susitarimas. Jei „Honeywell Connected Home“ gaminius nuspręsite valdyti trečiosios šalies programa, programine įranga ar kitu gaminiu, nebūsime atsakingi už tokios trečiosios šalies vykdomą jūsų asmens informacijos rinkimą, laikymą, atskleidimą ir naudojimą ir to negalėsime kontroliuoti.


F. Kur jūsų informaciją laikome

Bendrieji principai

„Honeywell“ yra pasaulinė bendrovė, todėl jūsų asmens informaciją rinkti, perduoti ir prie jos prieiti gali ne jūsų gyvenamojoje šalyje (įskaitant Europos ekonominės erdvės (EEE) šalis, Jungtines Amerikos Valstijas ir Indiją) esančios „Honeywell“ grupės įmonės, tiekėjai ir (arba) atstovai. Atkreipkite dėmesį, kad privatumo apsauga ir teisiniai reikalavimai (įskaitant valdžios institucijų teisę prieiti prie jūsų asmens informacijos) kai kuriose iš šių šalių gali skirtis nuo tų, kurie galioja jūsų gyvenamojoje šalyje. Tačiau imsimės pagrįstų priemonių jūsų privatumui apsaugoti.

Naudotojai Europos ekonominėje erdvėje (EEE)

Jūsų asmens informacija gali būti perduota arba prie jos gali prieiti ne Europos Sąjungos šalyse (būtent Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Indijoje) esančios „Honeywell“ grupės įmonės, atstovai, platintojai, subrangovai arba tiekėjai. Siekdami užtikrinti tinkamą už EEE ribų perduodamų duomenų apsaugą, taikome ES standartines sutarčių sąlygas, pagal ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 straipsnio 2 dalį. Norėdami apie tinkamas apsaugos priemones gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis naudodamiesi Privatumo pranešimo pabaigoje pateikiamais duomenimis.

Naudotojai už EEE ribų

Naudodamiesi „Honeywell Connected Home“ gaminiais, su mumis susisiekdami arba mums pateikdami savo informaciją sutinkate, kad jūsų asmens informacija būtų perduota už jūsų gyvenamosios šalies ribų, kaip nurodyta pirmiau.

G. Kiek laiko jūsų informaciją laikome

Jei šiame Privatumo pranešime nenurodyta kitaip, jūsų informaciją saugosime visą jūsų naudojimosi atitinkamu „Honeywell Connected Home“ gaminiu laikotarpį arba bet kurį kitą laikotarpį (kuris už šį laikotarpį gali būti ilgesnis arba trumpesnis), dėl kurio sutartyje būsite aiškiai sutikę; šiam laikotarpiui pasibaigus jūsų asmens informaciją ištrinsime arba anonimizuosime (išskyrus atvejus, kai pagal įstatymą informaciją būtina saugoti ilgiau). Jei „Honeywell Connected Home“ gaminiu nustosite naudotis, anonimizuotus ar agreguotus duomenis (tokius, pagal kuriuos negalima nustatyti jūsų tapatybės) ir toliau galėsime naudoti analitiniams, mokslinių tyrimų ir plėtros tikslams. Jūsų asmens informaciją rinkodaros tikslais laikysime tol, kol pagal galiojančius įstatymus nepranešite, kad tiesioginių rinkodaros pranešimų atsisakote.

H. Rinkodara

Pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus jūsų asmens informaciją galime naudoti, kad galėtume jums pranešti apie jus galinčius dominti gaminius ar paslaugas arba kaip kitaip su jumis susisiekti dėl siūlomų gaminių, renginių, naujienų, apklausų, ypatingų pasiūlymų ir pan. Elektroniniu paštu siunčiamų rinkodaros pranešimų galite bet kada ir nemokamai atsisakyti naudodami iš mūsų el. p. gautoje rinkodaros medžiagoje pateikiamą nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ arba su mumis susisiekdami naudodami šiame Privatumo pranešime nurodytus kontaktinius duomenis. Atsižvelgiant į šalį, kurioje gyvenate, taip pat galite galėti atsisakyti kitų tipų rinkodaros pranešimų; jei norite gauti daugiau informacijos, prašome su mumis susisiekti naudojantis Privatumo pranešime nurodytais kontaktiniais duomenimis.

I. Trečiųjų šalių svetainės ir paslaugos

„Honeywell Connected Home“ gaminiuose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, gaminius ir paslaugas. Už šias svetaines ar jų politiką neprisiimame jokios atsakomybės. Tokių trečiųjų šalių renkamą informaciją, kuri gali apimti jūsų kontaktinę informaciją ir kt., reglamentuoja jų privatumo politika. Raginame pasidomėti tokių trečiųjų šalių privatumo politika.

Jei kurį nors „Honeywell Connected Home“ gaminį jums pateikė trečioji šalis (pvz., prekybos atstovas, rangovas ar mažmeninis prekiautojas), tokios šalies vykdomą asmens informacijos rinkimą ir naudojimą reglamentuoja jos privatumo politika. Patvirtinate, kad „Honeywell“ nekontroliuoja tokių trečiųjų šalių vykdomo jūsų asmens informacijos rinkimo ir naudojimo. Jūsų asmens informaciją galime suteikti tokioms trečiosioms šalims pagal su jomis sudarytų sutarčių dėl paslaugų teikimo sąlygas. Raginame pasidomėti tokių trečiųjų šalių privatumo politika.

J. Vaikai

„Honeywell“ sąmoningai netvarko jokios su „Honeywell Connected Home“ gaminiais susijusios asmens informacijos apie vaikus. Sąvokos „vaikai“ prasmė aiškinama pagal jūsų jurisdikcijos įstatymus ir teisės aktus.

K. Jūsų informacijos apsauga

„Honeywell“ įsipareigojusi jūsų asmens informaciją apsaugoti. Siekdami jūsų asmens informaciją apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo, taikome įvairias saugumo technologijas ir procedūras. Vis dėl to nė viena informacinė sistema nesuteikia šimtaprocentinio saugumo, todėl negalime garantuoti visiško jūsų asmens informacijos saugumo. Be to, nesame atsakingi už informacijos saugumą, jei ją į „Honeywell Connected Home“ gaminius siunčiate tinklais, kurių mes nekontroliuojame (įskaitant internetą ir belaidžius tinklus).

Jūsų asmens informacijos saugumas taip pat priklauso nuo jūsų. Tais atvejais, kai prieigai prie „Honeywell Connected Home“ gaminių jums suteikiame (arba jūs pasirenkate) naudotojo ID ir slaptažodį, esate atsakingi už tokių prisijungimo duomenų konfidencialumo išsaugojimą ir už tai, kad jie nebūtų atskleisti kitiems.

L. Slapukai

Kas yra slapukas?

Slapukai yra tekstiniai failai, kuriuose yra šiek tiek informacijos, kuri parsiunčiama į standųjį diską ar naršyklės atmintį. Slapukuose yra informacijos, kuri perduodama į kompiuterio ar kito įrenginio standųjį diską.

Mūsų naudojamų slapukų kategorijos

Slapukai, kuriuos galime naudoti, skirstomi į keturias kategorijas: būtini slapukai, našumo slapukai, funkcijų ir profilio slapukai, reklaminiai slapukai.

1. Būtini slapukai

Šie slapukai būtini „Honeywell Connected Home“ gaminių veikimui, ypač informacijos paieškai ir užsakymų pateikimui. Be šių slapukų nebus galima teikti jūsų prašomų paslaugų. Tai apima slapukus, kurie jums leidžia prisijungti prie saugių „Honeywell Connected Home“ gaminių zonų, arba pirkinių krepšelio slapukus, kurie įsimena gaminius, kuriuos norite įsigyti, kai pridedate gaminių į pirkinių maišelį arba kai pareinate į pirkimo užbaigimą.

2. Našumo slapukai

Šie slapukai renka informaciją apie jūsų naudojimąsi „Honeywell Connected Home“ gaminiais, pavyzdžiui, kuriuose puslapiuose lankotės dažniausiai ir ar tam tikruose puslapiuose gaunate klaidų pranešimų. Tai mums padės pagerinti „Honeywell Connected Home“ gaminių veikimą, pavyzdžiui, užtikrinant, kad naudotojai lengvai rastų tai, ko ieško.

3. Funkcijų ir profilio slapukai

Šie slapukai naudojami jums atpažinti, kai naudojate „Honeywell Connected Home“ gaminius. Šitaip savo turinį galime pritaikyti jūsų poreikiams, jus pasveikinti vardu ir įsiminti jūsų parinktis (pavyzdžiui, pasirinktą kalbą ar regioną).4. Reklaminiai slapukai

Šie slapukai registruoja, kaip sąveikaujate su „Honeywell Connected Home“ gaminiais ir gali būti naudojami jums ir jūsų interesams labiau pritaikytiems reklaminiams skelbimams pateikti. Jie taip pat gali būti naudojami reklamos skelbimų rodymų skaičiui riboti ir padeda įvertinti reklamos kampanijos veiksmingumą. Be šių slapukų jums pateikiama internetinė reklama jums bus mažiau aktuali ir ne taip atitiks jūsų interesus.

5. Trečiųjų šalių slapukai

Bendradarbiaujame su trečiųjų šalių tiekėjais, kurie mūsų „Honeywell Connected Home“ gaminiuose taip pat gali nustatyti slapukus (pvz., „Google Analytics“, „Adobe Analytics“, „YouTube“ ir „Adobe Flashplayer“ – juos galime naudoti vaizdo turiniui rodyti). Tokie trečiųjų šalių tiekėjai yra atsakingi už „Honeywell Connected Home“ gaminiuose jų nustatytus slapukus. Norėdami daugiau informacijos, apsilankykite atitinkamos trečiosios šalies svetainėje.

Slapukų parinkčių nustatymas

Daugeliu atvejų prieš naudodami slapukus turime gauti jūsų sutikimą. Išimtis yra atvejai, kai slapukai būtini, kad jums galėtume teikti paslaugą, kurios prašėte. Kai atitinkamu „Honeywell Connected Home“ gaminiu naudositės pirmą kartą, bus rodoma slapukų reklamjuostė, kurioje būsite prašomi mums leisti slapukus naudoti, kaip aprašyta šiame Privatumo pranešime.

Savo sutikimą galite bet kada atšaukti keisdami naršyklės nustatymus ir slapukus atmesdami arba išjungdami. Turėkite omenyje, kad tai atlikę galite prarasti kai kurias „Honeywell Connected Home“ gaminių funkcijas. Norėdami daugiau informacijos apie slapukus ir apie tai, kaip juos išjungti, apsilankykite www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

M. Jūsų teisės

Gali būti, kad turite tam tikrų teisių pasirinkti, kokia asmens informacija gali būti renkama naudojantis „Honeywell Connected Home“ gaminiais; tokios teisės skiriasi, atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją šalį. Jei gyvenate EEE, jums gali būti taikomos toliau aprašytos teisės. Kitiems naudotojams taikomos teisės priklauso nuo jų gyvenamosios šalies įstatymų. Padėsime pasinaudoti teisėmis, kurios jums taikomos pagal galiojančius įstatymus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo teises, susisiekite su mumis naudodamiesi Privatumo pranešimo pabaigoje pateikiamais kontaktiniais duomenimis.

Kad jums padėtume šiomis teisėmis pasinaudoti, galime prašyti pateikti konkrečios informacijos, kad patvirtintume jūsų tapatybę. Tai yra saugumo priemonė, kuria siekiama užtikrinti, kad asmens informacija nebūtų atskleista asmeniui, kuris neturi teisės jos gauti. Į jūsų prašymus pasinaudoti savo teisėmis atsakysime per įstatymuose nustatytą laikotarpį. Jei įstatymai tai leidžia, galime imti mokestį už prašymo nagrinėjimą.

Norėdami jums padėti suprasti savo teises, toliau pateikiame jų apžvalgą ir gaires, kokiomis skirtingomis aplinkybėmis šios teisės gali būti taikomos. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises arba norėdami jomis pasinaudoti, susisiekite su mumis naudodamiesi Privatumo pranešimo pabaigoje pateikiamais kontaktiniais duomenimis.

Apie jūsų teises išsamiau

 1. Teisė gauti informacijos Tai reiškia, kad turite teisę gauti aiškią, skaidrią ir lengvai suprantamą informaciją apie tai, kaip jūsų asmens informaciją naudojame ir kokios yra jūsų teisės. Dėl to šiame Privatumo pranešime jums pateikėme informacijos.
 1. Prieiga: Galite turėti teisę prieiti prie asmens informacijos, surinktos naudojantis „Honeywell Connected Home“ gaminiais arba tada, kai į mus kreipiatės, ir tokią informaciją peržiūrėti bei ištaisyti. Kai kuriais atvejais tai galite atlikti apsilankę puslapyje, kuriame informaciją pateikėte. Galite mums padėti nuolat užtikrinti jūsų informacijos tikslumą mums pranešdami apie bet kokius pašto adreso, telefono numerio arba el. pašto adreso pasikeitimus.
 1. Nesutikimas: Galite turėti teisę nesutikti, kad jūsų asmens informacija būtų tvarkoma tam tikru būdu, įskaitant atvejus, kai tvarkydami jūsų asmens informaciją remiamės teisėtu interesu arba kai jūsų asmens informaciją tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais. Kai kuriais atvejais galime įrodyti, kad turime įtikinamų teisėtų priežasčių jūsų asmens informaciją ir toliau tvarkyti; tokiu atveju nesame įpareigoti jūsų prašymą įvykdyti.
 1. Ištrynimas: Galite turėti teisę reikalauti jūsų asmens informaciją ištrinti, pvz., jei ši informacija nebėra reikalinga tiems tikslams, dėl kurių ji buvo surinkta.
 1. Apribojimas: Galite turėti teisę prašyti, kad jūsų asmens informacijos tvarkymą apribotume, pvz., kai užginčijate informacijos tikslumą.
 1. Duomenų perkeliamumas: Galite turėti teisę savo asmens informaciją gauti ir ją pakartotinai naudoti savo tikslais. Tai vadinama duomenų perkeliamumu ir, kai taikoma, mus įpareigoja jūsų asmens informaciją perkelti, nukopijuoti arba persiųsti iš mūsų sistemų jums arba (jei tai techniškai įmanoma) jūsų pasirinktai trečiajai šaliai taip, kad nebūtų paveiktas informacijos tinkamumas.
 1. Sutikimas: Jei mums davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens informaciją, galite turėti teisę savo sutikimą bet kada atšaukti su mumis susisiekdami naudodami Privatumo pranešimo pabaigoje pateikiamus kontaktinius duomenis arba, el. paštu siunčiamos rinkodaros pranešimų atveju, naudodami rinkodaros el. laiškuose pateikiamą nuorodą „atsisakyti prenumeratos“. Tai neturės įtakos bet kokio iki to momento atlikto tvarkymo teisėtumui.

N. Šio Privatumo pranešimo pakeitimai

Šio Privatumo pranešimo sąlygos kartkartėmis gali būti keičiamos. Pakeitimus skelbsime šiame puslapyje arba, jei jie bus reikšmingi, imsimės tokių papildomų veiksmų, kokie bus privalomi pagal įstatymus.

O. Susisiekite su mumis

Jei apie šį Privatumo pranešimą turite klausimų, susisiekite su mumis adresu Honeywellprivacy@honeywell.com.

Su mūsų duomenų privatumo pareigūnu galite susisiekti adresu Honeywellprivacy@honeywell.com.

Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu į kurį nors mums pateiktą skundą arba manote, kad jūsų informaciją tvarkome nesilaikydami duomenų apsaugos įstatymų, galite pateikti skundą savo duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Tačiau būtume dėkingi, jei mums suteiktumėte galimybę išspręsti jūsų problemas; todėl, jei turite kokių nors skundų, prašome kreiptis į mus.