Felhasználási feltételek

HONEYWELL OKOS OTTHON VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

Utolsó módosítás időpontja: 2018. május 25.

Üdvözöljük! Az alábbiakban találja a Honeywell Okos Otthon Végfelhasználói Licencszerződést és Adatvédelmi Tájékoztatást.

Kiemelt kérdések:

A Végfelhasználói Licencszerződés a következőket tartalmazza:

 • Szoftverlicenc, amely szabályozza a szoftver ön általi felhasználását
 • A szolgáltatás feltételei
 • Az ön által a rendszer és a szolgáltatások használatából fakadóan esetleg elszenvedett veszteségek tekintetében a Honeywell által vállalt pénzügyi és egyéb felelősség szigorú korlátozása

Az Adatvédelmi Tájékoztatás többek között az alábbiakat tárgyalja:

 • Az általunk gyűjtött információ:
  • A fiók létrehozása során ön által megadott információ: pl. név, email, cím és postai irányítószám
  • Információ arról, hogy ön hogyan használja a rendszert és/vagy a szolgáltatásokat, azaz pl. hogyan és mikor használja a rendszereket illetve a szolgáltatásokat, a használat gyakorisága, stb.
  • A rendszerekhez és/vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok; pl. benti/külső hőmérséklet, napirend, események és figyelmeztetések időzítése, audio- vagy video klipek, beállítások, stb.
  • Egyéb típusú információ, a Tájékoztatás alábbi feltételei szerint
  • Hogyan használjuk fel az információt:
   • A szolgáltatás nyújtása és a rendszer működtetése céljából
   • Termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez
   • Olyan termékeket és szolgáltatásokat ajánlhassunk az ön számára, amelyről úgy gondoljuk, hogy érdeklik; az ön kifejezett beleegyezése nélkül nem osztjuk meg a kapcsolattartási információját harmadik felekkel marketing célra
   • Egyébként a Tájékoztatásban az alábbiakban leírt módon

FONTOS RENDSZER INFORMÁCIÓ

A Honeywell által alkalmazott külső szolgáltatók. A Honeywell külső szolgáltatókat alkalmaz Szolgáltatásai egyes aspektusainak megvalósításához – mint például a felhő-szolgáltatókon keresztül biztosított felhő szolgáltatások, adattárolás, szinkronizálás és kommunikáció. Ezeket a külső szolgáltatókat nem a Honeywell irányítja, azonban azok működése befolyásolhatja a Honeywell Szolgáltatásainak igénybe vételét illetve megbízhatóságát, illetve azok működését befolyásolhatja a Honeywell Szolgáltatásainak igénybe vétele illetve megbízhatósága. Kérjük, vegyék figyelembe a következőket: (i) a Honeywell Szolgáltatások igénybevétele és elérhetősége külső szolgáltatóktól függ, (ii) ezek a külső szolgáltatók nem vállalják a szolgáltatásaik 100%-os elérhetőségét, valamint (iii) a Honeywell nem vállal felelősséget a külső szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéből származó károkért és veszteségekért.

A Honeywell Rendszerének rendeltetésszerű használata. A rendeltetésszerű hozzáférés a Rendszerhez és a Rendszer rendeltetésszerű használata az idő szempontjából nem kritikus információ gyűjtését és a termék irányítását célozza. A Honeywell arra törekszik, hogy a Honeywell Rendszere rendkívül megbízható és elérhető legyen, azonban a Rendszer nem lesz 100%-osan és mindig elérhető. A Rendszert a Honeywell által nem ellenőrizhető, különböző okból bekövetkező elszórtan jelentkező leállás és hiba befolyásolhatja, mint például, többek között a Wi-Fi hálózat akadozása, a szolgáltató rendelkezésre állásának ideje (uptime), illetve a mobil értesítések és szolgáltatók.

A Szolgáltatások nem alkalmasak az élet biztonságához kapcsolódó vagy kritikus használatra. A Rendszer nem rendelkezik vészhelyzeti válaszadással kapcsolatos tanúsítvánnyal. Ezen kívül a Rendszer nem tekinthető az otthon vagy a vállalkozás kapcsán kockázatnak kitett emberek esetében életmentő megoldásnak, és nem helyettesíti a mentőszolgálatot. Minden életet veszélyeztető helyzetben és szükséghelyzetben a megfelelő szolgálatokhoz kell fordulni. Például, nyomon követési, biztonsági illetve tűzvédelmi szolgáltatások nyújtása céljából külön megállapodás köthető egy tanúsítvánnyal rendelkező központi állomással.

Az értesítések megbízhatósága. A Rendszer, beleértve a távolról elérhető és mobil értesítő szolgáltatásokat is, nem lesz mindenkor 100%-osan elérhető. Előfordulhat olyan eset, hogy ön nem kap értesítést Az értesítések hatékonysága a fent felsorolt külső termékektől és szolgáltatásoktól, valamint az ön eszközének a funkcionális jellemzőitől függ. A saját számítógépének vagy mobil eszközének a funkcionális jellemzői öntől függnek.

A RENDSZER NEM KÜLSŐ FÉL ÁLTAL NYOMON KÖVETETT VÉSZHELYZETI ÉRTESÍTŐ RENDSZER – A HONEYWELL NEM KÖVETI NYOMON A VÉSZJELZÉSEKET ÉS VÉSZHELYZET ESETÉN NEM IRÁNYÍTJA A MENTŐSZOLGÁLATOKAT AZ ÖN OTTHONÁHOZ ILLETVE MUNKAHELYÉHEZ.

ÖN NEM TÁMASZKODHAT A RENDSZERRE AZ ÉLET BIZTONSÁGÁNAK VESZÉLYEZTETÉSE ESETÉN VAGY KRITIKUS CÉLLAL. AZ ÖN TERMÉKEINEK STÁTUSZÁRÓL SZÓLÓ ÉS AZ AZOKON KÜLDÖTT FIGYELMEZTETŐ MOBIL ÉRTESÍTÉSEKET KZÁRÓLAG INFORMÁCIÓS CÉLLAL KÜLDIK – EZEK NEM HELYETTESÍTIK A KÜLSŐ FÉL ÁLTAL NYOMON KÖVETETT VÉSZHELYZETI ÉRTESÍTÉSI RENDSZEREKET.

Nincs Garancia. Arra nincs garancia, hogy a Rendszer bármely adott helyzetben megfelelő figyelmeztetést ad, illetve arra, hogy a Rendszerből nem kerül ki információ, illetve a Rendszert nem kerülik meg, mielőtt bármely olyan személlyel vagy társasággal kommunikálna, amely az ön betörés vagy tűzjelző irányítópaneljéről, vagy a személy- illetve tulajdon lehetséges sérülésére figyelmeztetés célját szolgáló hasonló eszközről hasonló küldött információk nyomon követéséért és a válaszadásért felelős ("Központi Állomás"), amennyiben az önök figyelmeztető rendszere egy ilyenhez csatlakoztatva van, illetve az sem garantált, hogy a Rendszer megakadályoz lopás, rablás, tűz, rendkívüli hőség, hideg, párásság vagy egyéb dolog által okozott bármely személyi sérülést vagy vagyonvesztést. Továbbá, nem garantált, hogy az ön mobil eszközén vagy számítógépén a Rendszer az ön vagy a szerződéses partnere, forgalmazója illetve Központi Állomása által vagy részére az ön által előfizetett Rendszerszolgáltatásokhoz kapcsolódóan küldött összes jelzést továbbítja vagy megkapja, beleértve az ön figyelmeztető rendszerének aktiválásával vagy deaktiválásával kapcsolatos jelzéseket is. Ön tudomásul veszi, hogy a biztonsági vagy tűzvédelmi figyelmeztető rendszer megléte nem garantálja, hogy önnél nem következik be lopás, rablás, tűz vagy egyéb eset, és ez nem biztosítási szerződés. Ön tudomásul veszi, hogy a Rendszer által nyújtott Szolgáltatások az ön számítógépétől, mobil eszközétől, otthoni vezetékeitől, az ön internet szolgáltatójától, műholdas szolgáltatójától a geo-lokációs szolgáltatások esetében, valamint az ön mobil eszköz üzemeltetőjétől függően állnak rendelkezésre, és ön tudomásul veszi, hogy ön köteles fizetni az ilyen használattal kapcsolatos minden díjat, valamint betartani az ilyen használathoz kapcsolódó bármely megállapodást. Továbbá, ön tudomásul veszi, hogy sem a Honeywell sem bármely hálózati szolgáltató nem tudja garantálni bármely vezeték nélküli átvitel biztonságát, és nem vállal felelősséget bármely igénybe vett szolgáltatás esetében a biztonság hiányáért. Ön elfogadja, hogy ön nem jogosult az ön részére a Rendszer részeként nyújtott bármely vezeték nélküli szolgáltatás viszonteladására. A Honeywell nem garantálja, hogy a Rendszer kompatibilis lesz minden számítógéppel vagy kézi eszközzel. Önnek először az ön otthonában kell tesztelnie ezen eszközök kompatibilitását, mielőtt otthonától távol használja azokat.

A Honeywell nem vállal felelősséget olyan követeléseken alapuló veszteségért illetve kárért, amely szerint a Rendszer nem adott bármilyen jellegű figyelmezetést vagy jelzést, és ön ezúton felmenti a Honeywell-t bármely ebből eredő felelősség alól.

HONEYWELL OKOS OTTHON VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

A jelen Honeywell Végfelhasználói Licencszerződés (a jelen "Szerződés") az ön és a Honeywell International Inc. valamint leányvállalatai (“Honeywell”) között fennálló jogi megállapodás a Honeywell Szolgáltatásainak és a Honeywell Szoftvereinek felhasználásáról, az alábbiakban meghatározottak szerint. A kényelem céljából az általunk az ön részére biztosított különböző termékek, szoftverek, és szolgáltatások, illetve azok kombinációinak a megnevezése: “Rendszer”.

A jelen Szerződés elfogadásával vagy a Rendszer telepítésével vagy felhasználásával ön elfogadja, hogy a jelen Szerződés kikötései és feltételei önre nézve kötelezőek. Ön egyetért azzal, hogy ön a Rendszer végfelhasználója és kijelenti, hogy nagykorú, és rendelkezik a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással.

A jelen Szerződés több különböző Honeywell termék és szolgáltatás használatáról szól; az egyértelműség kedvéért, egyes esetekben a jelen Szerződés bizonyos rendelkezései kizárólag egy adott termékre vagy szolgáltatásra vonatkoznak.

 1. 1. LICENC, KORLÁTOZÁSOK.

A jelen Szerződés a Honeywell okos megoldásaival kapcsolatos, beleértve a Honeywell szoftvereinek bármely Honeywell terméken és kommunikációs hálózaton történő felhasználását, a web-alapú felületeket és alap funkcionalitásokat, valamint a Honeywell szolgáltatásokhoz, a Honeywell mobil eszközön használt applikációs szoftverekhez, valamint az előbbiek bármelyikéhez kapcsolódó bármely Honeywell hálózathoz való hozzáférést lehetővé tevő Honeywell szoftvereket (együttesen a “Honeywell Szolgáltatások”), valamint a fent meghatározott szoftverek licencelését, amely számítógépes és applikációs szoftvert foglal magába, és magába foglalhat kapcsolódó média- és nyomtatott anyagokat valamint “online” vagy elektronikus dokumentációt, valamint a fenti szoftverek bármely későbbi verzióit, változatait, frissítéseit, hibajavító csomagjait és hibajavításait (a "Honeywell Szoftverek").

A Rendszer a Honeywell tulajdonában lévő és a Honeywell részére engedélyezett szoftvereket foglalja magába, és annak védelmét az USA szerzői jogi törvényei és nemzetközi szerzői jogi törvények és megállapodások, valamint egyéb szellemi tulajdonról szóló jogszabályok és egyezmények biztosítják. A Rendszer használatát az ön részére engedélyezik, nem pedig értékesítik. A jelen Szerződés kikötéseinek függvényében a Honeywell korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható licencet ad az ön részére (ahol az allicencbe adás kizárólag az alábbiak esetében lehetséges) arra, hogy ön a Rendszert valamint az ahhoz kapcsolódó Honeywell Szoftvereket kizárólag az ön személyes használata céljával az ön otthona vagy vállalkozása nyomon követésére felhasználja. Az előbbiekben megfogalmazott licenc magába foglalja a Honeywell Szoftvereknek az ön személyi számítógépén és/vagy mobil eszközén történő telepítésének, valamint a Honeywell Szoftvereknek az ön engedélyezett Rendszerhasználata során történő felhasználásának a jogát. A Honeywell nem engedélyezi a Rendszer nem regisztrált felhasználását, reprodukcióját és forgalmazását, és az sérti az USA szerzői jogi törvényeit valamint a nemzetközi szerzői jogi jogszabályokat és polgári, valamint büntetőjogi felelősségre vonást eredményez. Az ön részére az alkalmazandó jog által megengedettek kivételével kifejezetten tiltott a Rendszerről bármely másolat készítése illetve annak forgalmazása. A Rendszerhez fűződő bármilyen típusú és bármely jog, valamint a Honewell birtokában lévő, a jelen Szerződésben kifejezetten nem biztosított bármely egyéb jog teljes mértékben és kizárólag a Honewell által és részére fenntartott jog (beleértve a szoftver tárgykódot és a forráskódot). Ön nem jogosult a Rendszert bérelni, másolni, módosítani vagy lefordítani, és nem jogosult a Rendszer alapján származtatott munkákat készíteni. Ön nem jogosult megváltoztatni vagy eltávolítani a Rendszeren vagy Rendszerben található, a Honeywell bármely szerzői joggal vagy tulajdonosi joggal kapcsolatos figyelmeztetését vagy feliratát. Ön a Rendszert kizárólag az alkalmazandó jog (beleértve a számítógépi programok jogi védelméről szóló 91/250/EGK Európai Uniós irányelvet implementáló nemzeti jogszabályokat is) kötelező rendelkezései által kifejezetten megengedett mértékben jogosult az ezen jogszabályokban megfogalmazott korlátozott céllal bizonyos információ megszerzése érdekében visszafejteni, szétbontani illetve részeire bontani. Ön kizárólag abban az esetben jogosult e jogszabályok értelmében a jogait gyakorolni, amennyiben előtte írásban kérte, és a Honeywell a kéréstől számított 30 napon belül megtagadta a szükséges információ megadását. Az itt foglaltak kivételével ön nem jogosult hozzáférést adni a Rendszerhez bármely harmadik fél részére és nincs felhatalmazása arra, hogy a Rendszer által generált bármely terméket illetve a Rendszer teljesítményével vagy funkcionális értékelésével kapcsolatos bármely eredményt harmadik felek számára elérhetővé tenni.

Amennyiben ön Központi Állomás vagy forgalmazó, ön a Rendszerhez való hozzáférést kizárólag végfelhasználók számára jogosult allicencbe adni, feltéve, hogy minden végfelhasználó elfogadja a jelen Szerződés rendelkezéseit és minden alkalmazandó díjat megfizetett a Honeywell részére.

A Rendszer tartalmazhat harmadik fél licenctulajdonosoktól származó anyagokat, vagy ilyen anyagokból származhat. Az ilyen harmadik felektől származó anyagokra a jelen Szerződésben felsoroltakon túl egyéb korlátozások is vonatkozhatnak. Ön elfogadja, hogy az ilyen harmadik fél szoftverek tekintetében bármely külső szállító jogosult a jelen Szerződés rendelkezéseit kikényszeríteni.

A Rendszer tartalmazhat nyílt forráskódú szoftvereket, amelyeket az ön részére az ilyen nyílt forráskódú szoftvereket kísérő nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozó licencszerződés kikötései vagy szerzői jogi figyelmeztetés értelmében adnak át az ön részére. A jelen Szerződés alkalmazásában a “Nyílt Forráskódú Szoftver” jelentése bármely olyan szoftver, program, modul, kód, könyvtár, adatbázis, meghajtó vagy hasonló komponens (vagy annak egy része), amely jogdíjmentes, saját tulajdonú szoftver, melynek felhasználása a felhasználó által harmadik fél felé vállalt bármely szerződéses kötelezettségvállaláshoz kötött, vagy bármely olyan licenc, amelyet az Open Source Initiative, a Free Software Foundation (Szabad Szoftver Alapítvány) vagy hasonló csoport jóváhagyott.

Amennyiben ön a Rendszere részeként előfizet a GPS Nyomonkövető Szolgáltatásra, ön elfogadja, hogy ön csak az alkalmazandó joggal összhangban, valamint a Szolgáltatással rendelkezésre bocsátott dokumentációban leírt céloknak megfelelően használhatja a hely alapú szolgáltatásokat. Ön tudomásul veszi, hogy a Honeywell nem vállal felelősséget a Szolgáltatások ön általi olyan igénybe vételéért, amely nincs összhangban a jogszabályokkal vagy a rendeltetéssel.

 1. 2. JELSZÓ ÉS HOZZÁFÉRÉS.

Ön vállalja, hogy: (a) a regisztrációs nyomtatványban kértek szerint igaz, pontos, aktuális és teljes körű információt bocsát rendelkezésre saját magáról, valamint (b) az ilyen információt figyelemmel kíséri és haladéktalanul frissíti. Ön köteles felhasználónevet és jelszót létrehozni a Rendszerhez való hozzáféréshez. Ha ideiglenes felhasználónevet és jelszót adnak át az ön részére, az ideiglenes azonosító adatait meg kell változtatnia és létre kell hoznia a saját felhasználónevét és jelszavát. Az ön feladata fenntartani a jelszava és fiókja bizalmas jellegét, és ön teljes körűen felelős az ön jelszava, fiókja, és alfiókjai alatt végzett minden tevékenységért. Ön vállalja, hogy (a) haladéktalanul megváltoztatja a jelszavát a biztonság bármely megsértése esetén, (b) értesíti a Központi Állomását, amennyiben a biztonság ilyen megsértését észlelte, valamint (c) biztosítja, hogy minden munkamenet végén kilép a fiókjából. Ön elfogadja, hogy a jelen Szerződés kikötései kötelezőek és irányadók a Honeywell és bármely olyan harmadik fél közötti jogviszonyra, melynek részére ön ad hozzáférést a fiókjához, vagy melynek részére engedélyezi alfiók létrehozását. Továbbá, ön vállalja, hogy minden szükséges intézkedést megtesz a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartása és a érvényesítése érdekében, valamint megtérítést biztosít a Honeywell számára az ilyen harmadik fél felhasználó kapcsán elszenvedett bármely és minden költségért, kárért vagy kiadásért. A Honeywell nem lehet és nem lesz felelős a jelen szakasz ön általi be nem tartásából származó bármely veszteségért vagy kárért.

Amennyiben az ön berendezése nem működik, az befolyásolhatja a Rendszer hálózati üzemeltetését. Az illetékes hatóságok előírhatják a Honeywell részére, hogy a Honeywell vészhelyzetben azonnali hozzáférést biztosítson az ön berendezéseihez az alkalmazandó jog, jogszabály, szabályozás vagy bírói végzés alapján. Ön vállalja, hogy vészhelyzetben szükség esetén igény szerint biztosítja a hozzáférést vagy az ön Központi Állomásához, vagy a forgalmazójához vagy a Honeywell hálózati képviselőihez.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Önnek lehetősége van további feleket hozzáadni a saját fiókjához, és ezek a felek teljes körű vagy részleges hozzáféréssel rendelkeznek majd a Rendszerhez, beleértve azonban nem kizárólag a napi ütemezés és termosztát és/vagy biztonsági, vagy otthon-automatizálási beállítások és programozása megtekintésének illetve megváltoztatására vonatkozó képességet. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honeywell nem vállal felelősséget ön felé az ilyen felek tevékenységéért. Továbbá, ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy lehetősége van arra, hogy a fiók-információjába belefoglalja az ön szerződéses partnerének vagy forgalmazójának az információit, valamint azt, hogy az adott fél figyelmeztetéseket kapjon a Rendszertől az ön otthonával kapcsolatban (pl. amennyiben az ön otthonában a hőmérséklet fagypont alá esik vagy többek között a biztonság megsértése esetén) bizonyos (az alábbiakban meghatározásra kerülő) Kapcsolattartási Információval együtt a figyelmeztetés forrásának beazonosítása érdekében. Az ön szerződéses partnere vagy forgalmazója megkeresheti önt, amennyiben ilyen figyelmeztetést kap. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honeywell nem vállal felelősséget az adott szerződéses partner vagy forgalmazó bármely cselekményéért vagy részéről valamely cselekmény elmulasztásáért.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honeywell és kapcsolt vállalatai, szolgáltatói, szállítói és forgalmazói részére bármikor engedélyezett, hogy előzetes értesítés nélkül távolról betöltsenek a Rendszerbe szoftver és hardver frissítéseket, bővítéseket, változtatásokat, módosításokat, további funkcionalitásokat vagy hibajavításokat. Ön ezúton beleegyezését adja az előbbiekhez és a jogszabályok által megengedett mértékben felmenti a Honeywell-t valamint kapcsolt vállalatait, szolgáltatóit, szállítóit és forgalmazóit az ilyen eljárásból származó bármely felelősség alól.

 1. 3. IDŐTARTAM ÉS FELMONDÁS; RENDSZERMÓDOSÍTÁSOK; DÍJAK.

A jelen Szerződés a Rendszer ön általi használatának első napjától kezdve, és mindaddig hatályos, amíg ön használja a Rendszert és a Szolgáltatásokat, és egyébként megfizet a Rendszerrel kapcsolatos minden fizetendő összeget. A Honeywell jogosult bármikor felmondani a jelen Szerződést, amennyiben ön nem tartja be annak bármely rendelkezését, beleértve az azonnal fizetendő előírt Rendszer szolgáltatásért fizetendő összegek megfizetésének elmulasztását, amennyiben alkalmazandó. Amennyiben ön a forgalmazójával bizonyos Szolgáltatásokra szerződést kötött, önnek a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó joga az ön forgalmazója vagy Központi Állomása által a Honeywell részére az adott Szolgáltatásokért fizetendő összes díj megfizetésétől függ, és a Honeywell jogosult felfüggeszteni vagy megszüntetni az ön hozzáférését a Szolgáltatásokhoz, amennyiben a forgalmazója elmulasztja a Honeywell által nyújtott Szolgáltatásokért fizetendő összegek megfizetését vagy ön nem fizet meg az önnel is jogviszonyban álló Központi Állomása részére bármely, egyébként fizetendő összeget. A Honeywell jogszerűen jogosult tiltakozást benyújtani az ön forgalmazójával vagy azon Központi Állomásával fennálló jogviszonya tekintetében, amely önnel is jogviszonyban áll, tehát az, hogy ön a Központi Állomása felé fizetést teljesített, nem garantálja a Rendszerszolgáltatások igénybe vételének jogát az ön részére. A Rendszer Szolgáltatásainak, egy független kézi eszköz, az internet, adatátvitel, videoklip vagy állókép továbbítása, internethasználat, SMS-küldés, rövid kód ön általi igénybe vétele kapcsán önnél további díjak vagy egyéb átviteli díjak, illetékek vagy adók merülhetnek fel harmadik fél szolgáltatóktól. Amennyiben a Honeywell megszünteti a Szolgáltatások nyújtását az ön részére amiatt, hogy az ön forgalmazója vagy Központi Állomása nem fizetett a Szolgáltatásokért, a Honeywell felelőssége nem áll fenn az ön tekintetében és önnek az ön által előre megfizetett bármely összeg visszatérítéséért a forgalmazójához vagy Központi Állomásához kell fordulnia. Az ön által szerződés alapján igénybe vett vagy előfizetett Szolgáltatásoktól függően a Honeywell ezen kívül előzetes értesítéssel jogosult felfüggeszteni vagy megszüntetni az ön felhasználói fiókját is felhasználói inaktivitás miatt. Az ön által szerződés alapján igénybe vett vagy előfizetett Szolgáltatásoktól függően ön a jelen Szerződést a Honeywell részére küldött írásos értesítéssel jogosult felmondani. A jelen Szerződés felmondása esetén az itt átadott licenc megszűnik és ön köteles azonnal abbahagyni a Rendszer használatát. A Honeywell fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatások nyújtását előzetes értesítés küldésével bármikor véglegesen megszüntesse. A Honeywell fenntartja a jogot arra, hogy a Rendszer használatáért bármikor és rendszeresen díjat számítson fel, és értesítés küldésével vagy anélkül módosítsa vagy ideiglenesen felfüggessze a Rendszert (vagy annak bármely részét), amennyiben az nem szükségszerűen befolyásolja a Honeywell Szoftverek és Szolgáltatások ön általi használatát. Ön elfogadja, hogy a Honeywell a Rendszer bármely módosítása, felfüggesztése vagy megszüntetése esetén nem lesz felelős ön vagy bármely harmadik fél felé. Ön megérti és elfogadja, hogy amennyiben ön elköltözik, köteles megszüntetni a fiókját, és többé nem léphet be a Honeywell Rendszerbe a korábbi címével. Amennyiben egy Központi Állomással áll fenn szerződése, ön köteles jelezni a költözését a fiókja megszüntetése céljából.

 1. 4. SZAVATOSSÁGI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.

A RENDSZERT AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN BOCSÁTJÁK AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE ÉS A JELEN SZAKASZBAN FOGLALTAK KIVÉTELÉVEL MINDEN OLYAN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS FELTÉTEL (AMELYET A JELEN SZERZŐDÉS NEM TARTALMAZ, AMELY AZONBAN EGYÉBKÉNT BELEÉRTENDŐ JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁVAL VAGY EGYÉBKÉNT), BÁRMILYEN JELLEGŰ BÁRMELY NYILATKOZAT ÉS SZAVATOSSÁG, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZOKAT, AMELYEK A SZABÁLYOK BETARTÁSÁRA, FORGALMAZHATÓSÁGRA, EGY KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, A ZAVARÁS HIÁNYÁRA VONATKOZNAK VAGY KERESKEDELMI TRANZAKCIÓ, JOGSZABÁLY VAGY KERESKEDELMI GYAKORLAT NYOMÁN FELMERÜLŐ BÁRMELY HALLHATÓLAGOS SZAVATOSSÁG VAGY FELTÉTEL AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN KI VAN ZÁRVA, ÉS AZT A HONEYWELL, A SZÁLLÍTÓI ÉS LICENCTULAJDONOSAI KIFEJEZETTEN KIZÁRJÁK. Mivel egyes államok vagy joghatóságok bizonyos szavatosságok és nyilatkozatok tekintetében nem engedélyeznek korlátozásokat, a fenti korlátozások az ön tekintetében esetleg nem alkalmazandók teljes körűen vagy részben. Ön fogyasztóként további jogokkal rendelkezhet, amelyek joghatóságról joghatóságra változhatnak, amelyeket a jelen Szerződés nem határoz meg.

A HONEYWELL NEM FELELŐS ÉS MINDEN FELELŐSSÉGET KIZÁR AZ ÖN ÁLTAL ELSZENVEDETT MINDEN ELŐRE NEM LÁTHATÓ VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT. A veszteség vagy kár előre látható (és ennek megfelelően vissza nem téríthető), amennyiben az a Honeywell szerződésszegésének nyilvánvaló következménye, vagy az ilyen veszteséget vagy kárt ön és a Honeywell a jelen Szerződés megkötésekor figyelembe vette. Sem a Honeywell, sem a harmadik fél szolgáltatói nem felelősek ön felé az ön által választott, az ön telephelyén telepített biztonsági vagy tűzvédelmi jelzőrendszerért, illetve annak az ön Központi Állomásához való csatlakoztatásáért illetve az általi üzemeltetéséért.

A Honeywell a Rendszert kizárólag a jelen Szerződéssel összhangban való használat céljából bocsátja az ön rendelkezésére. Ön elfogadja, hogy a Rendszert semmiféle kereskedelmi, üzleti vagy viszonteladási céllal nem használhatja, kivéve amennyiben ezeket a célokat felhasználásokat a jelen Szerződés engedélyezi. Ön továbbá elfogadja, hogy a Honeywell felelőssége nem áll fenn olyan veszteség vagy kár tekintetében, amely a következők kapcsán merültek fel: (i) a Rendszer által vagy azon keresztül elérhető tartalom, információ vagy anyag pontossága, teljessége, jogszerűsége, megbízhatósága, működőképessége vagy elérhetősége; (ii) bármely információ vagy anyag törlése, tárolásának elmulasztása, véletlen felfedése, elvesztése, helytelen címre vagy nem megfelelő időben való küldése; vagy (iii) az ön otthoni biztonsági rendszerének a megsértése, amennyiben az ilyen kár vagy veszteség oka nem a jelen Szerződés ön vagy a Honeywell általi előre látható megszegése. A Honeywell semmiféle esetben nem felelős olyan információért vagy eseményért, amelyet nem a Honeywell irányít, beleértve a Rendszerhez kapcsolt üzenőfalak, vagy egyéb fórumok tartalmát is.

A JELEN SZERZŐDÉSBEN EGYÉBKÉNT FOGLALTAK KIVÉTELÉVEL A HONEYWELL, A HONEYWELL KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI ALKALMAZOTTAI, KÉPVISELŐI, SZÁLLÍTÓI ÉS LICENCTULAJDONOSAI NEM VÁLLALNAK ÖN FELÉ FELELŐSSÉGET NYERESÉG VAGY FORGALOM ELMARADÁSÁÉRT, ÜZLETI VESZTESÉGÉRT, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁÉRT, ÜZLETI LEHETŐSÉGEK ELMARADÁSÁÉRT, ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT VAGY SÉRÜLÉSÉÉRT, TŐKEVESZTESÉGÉRT, ROSSZHISZEMŰ MAGATARTÁS MIATTI, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, ESETI VAGY VÉTKES KÁROKOZÁS MIATTI KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN MERÜLNEK IS FEL, IDEÉRTVE AZOKAT, AMELYEK SZERZŐDÉS ALAPJÁN, VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜL (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) MERÜLNEK FEL, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOKAT A RENDSZER ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA EREDMÉNYEZTE, VAGY AZ, HOGY ÖN NEM VOLT KÉPES HASZNÁLNI A RENDSZERT, ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A HONEYWELL, A KAPCSOLT VÁLLALATAI, TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI, KÉPVISELŐI, SZÁLLÍTÓI VAGY LICENCTULAJDONOSAI ÉRTESÜLTEK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉERŐL A felelősség ezen kizárása, valamint a károk egyes típusainak a kizárása az ön otthonának a joghatóságában alkalmazandó jog szabályainak függvényében teljes mértékben vagy részben nem feltétlenül alkalmazandó önre.

A jelen Szerződés nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely bármely módon kizárná vagy korlátozná (i) a Honeywell, a Honeywell kapcsolt vállalatai, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, képviselői, szállítói és licenctulajdonosai gondatlansága miatt bekövetkezett személyi sérülés vagy halál tekintetében önnel szemben fennálló együttes felelősségét; (ii) a Honeywell önnel szemben csalásért vagy csalárd módon tett hamis nyilatkozatok miatt fennálló felelősségét; vagy (iii) a Honeywell bármely olyan felelősségét, amely az alkalmazandó jog szerint nem zárható ki, amely az ön joghatóságában magába foglalhatja a fogyasztóvédelmi jogszabályokat.

A Honeywell semmiféle körülmények között nem tehető felelőssé a Rendszeren keresztül bármely információ letöltéséből vagy információhoz történő hozzáférésből származó bármely kárért, a Honeywell ellenőrzésén kívül eső események nyomán közvetlenül vagy közvetve bekövetkező teljesítési késedelem vagy a teljesítés elmaradása miatti bármely kárért, ideértve a természeti erőket, a Honeywell ésszerű ellenőrzésén kívül eső erőket vagy okokat, ideértve, korlátozás nélkül az internet leállását, a számítógépes berendezések leállását, a telekommunikációs berendezések leállását, egyéb berendezések leállását, az elektromos áram kimaradását, sztrájkot, munkaügyi vitákat, lázadást, zendülést, polgári zavargásokat, munkaerő- vagy anyaghiányt, tűzeseteket, áradásokat, viharokat, robbanásokat, természeti csapásokat, háborút, kormányzati intézkedéseket, hazai vagy külföldi bíróságok vagy vitarendező fórumok végzéseit, harmadik felek teljesítésének elmaradását, vagy a fűtés, világítás vagy légkondicionálás leállását vagy ingadozásait.

AMENNYIBEN ÖN (1) NEM HONEYWELL ALKALMAZÁST HASZNÁLJ A HONEYWELL TERMÉKÉNEK IRÁNYÍTÁSÁHOZ; (2) EGY NEM A HONEYWELL ESZKÖZT KAPCSOL A RENDSZERÉRE; (3) HARMADIK FÉL ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT API-T HASZNÁL; VAGY (4) HARMADIK FÉL ÁLTAL NYÚJTOTT OKOS OTTHON VAGY VÁLLALKOZÁS ÖKOSZISZTÉMA RÉSZÉVÉ VÁLIK, ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A HONEYWELL SEMMIFÉLE ESETBEN NEM FELELŐS AZ ILYEN ALKALMAZÁS, ESZKÖZ, API VAGY ÖKOSZISZTÉMA PONTOSSÁGÁÉRT, FUNKCIONALITÁSÁÉRT, MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁÉRT, INTEROPERABILITÁSÁÉRT, JOGSZERŰSÉGÉÉRT ILLETVE FELHASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT, ÉS A HONEYWELL NEM FELELŐS AZ ILYEN HASZNÁLATBÓL FAKADÓ ESETLEGES KÁROKÉRT. A HARMADIK FELEK ÁLTAL FORGALMAZOTT ALKALMAZÁS, ESZKÖZ, API VAGY ÖKOSZISZTÉMA FELHASZNÁLÁSA TELJES MÉRÉTKBEN AZ ÖN KOCKÁZATÁRA ÉS KÖLTSÉGÉRE TÖRTÉNIK.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Honeywell-nek a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó felelőssége ésszerű erőfeszítésen alapuló kötelezettség, és nem konkrét eredmény elérésére vonatkozó kötelezettség. A Honeywell ésszerű mértékű erőfeszítéseket tesz a Szolgáltatások nyújtása érdekében.

 1. 5. VEGYES RENDELKEZÉSEK.

A jelen Szerződés bármely rendelkezése Honeywell általi érvényesítésének bármikor történő elmulasztása nem tekinthető a jelen Szerződés bármely rendelkezéséről való folyamatos lemondásnak, és az érvényesítés ilyen elmulasztása nem csorbítja a Honeywell arra vonatkozó jogát, hogy a jövőben bármely itt foglalt rendelkezést érvényesítsen.

A jelen Szerződés értelmében szállított szoftver és technikai információ az USA export ellenőrzési jogszabályaitól függ, és azokra más országokban is vonatkozhatnak export illetve import szabályozások. Ön vállalja, hogy szigorúan betart minden ilyen jogszabályt és rendelkezést, és kizárólag ön felelős azért, hogy az adott szoftverhez vagy technikai információhoz beszerezzen bármely import, export, re-export jóváhagyást és licencet, valamint azért, hogy az adott jogszabályok és szabályozás betartása érdekében megőrizze a dokumentációt.

A jelen Szerződésre Anglia és Wales joga irányadó és a szerint értelmezendő. Mind ön, mind a Honeywell vállalja, hogy aláveti magát az angol bíróságok nem kizárólagos joghatóságának. A Honeywell tudomásul veszi, hogy amennyiben ön nem az Egyesült Királyságban tartózkodik, ön jogosult lehet arra, hogy az ön hazai joghatóságában indítson eljárást.

A jelen Szerződés bármely egyéb rendelkezésétől függetlenül a jelen Szerződés bármely rendelkezésének az ön általi megszegése a Honeywell számára orvosolhatatlan károkat okozhat, melyek pénzbeli megtérítése nem lenne megfelelő, valamint azt, hogy a Honeywell ennek megfelelően jogosult kellő időben ideiglenes intézkedésért folyamodni a Honeywell-nek a jelen Szerződés alapján fennálló jogai védelme érdekében, a jogszabályok értelmében fennálló bármely egyéb jogorvoslat mellett.

A jelen Szerződés és a Honeywell értékesítési kikötései és feltételei, amelyeket közvetlenül a Honeywell-től vásárolt bármely eszközhöz csatoltak, testesítik meg az ön és a Honeywell között fennálló teljes megállapodást és azok teljes körben felváltanak a jelen Szerződés tárgyában ön és a Honeywell között korábban fennálló bármely és minden szóbeli vagy írásos megállapodást. Az ön előfizetési szerződése vagy a Központi Állomás általi nyomon követésről szóló, forgalmazóval vagy Központi Állomással kötött szerződése (amennyiben alkalmazandó) külön szerződés. Önnek az adott forgalmazóval vagy Központi Állomással fennálló jogviszonyára az adott külön szerződés irányadó és a Honeywell felelőssége annak tekintetében nem áll fenn. Az ön által a Honeywell Szoftverekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban álló, a Honeywell vagy nem a Honeywell által gyártott eszközök vásárlására vonatkozó adásvételi szerződése az adott berendezés eladójával kötött külön szerződés. Önnek az adott eladóval fennálló jogviszonyára az adott külön szerződés irányadó és a Honeywell felelőssége annak tekintetében nem áll fenn.

Sem a jelen Szerződés, sem a jelen Szerződésben átadott bármely jog, érdekeltség vagy kötelezettség nem ruházható át és nem engedményezhető ön által a Honeywell előzetes írásos beleegyezése nélkül. A Honeywell a jelen Szerződést jogosult a saját belátása szerint részben vagy egészben engedményezni. A jelen Szerződés kötelező a felekre, valamint azok jelenlegi jövőbeli tisztségviselőire, igazgatóira, alkalmazottaira, anyavállalataira, leányvállalataira, képviselőire, jogutódaira, engedményeseire, szerződéses partnereire, engedélyeseire, kapcsolt vállalataira, családtagjaira és vendég, valamint engedélyezett felhasználóira.

A jelen Szerződés minden rendelkezése, szakasza és bekezdése külön hatályos, és a jogszabályok által megengedett mértékben teljes körűen alkalmazandó, és ahol az érvényességhez szükséges, szűkítő értelemben értelmezendő és alkalmazandó. A jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága a többi rendelkezést nem érinti, és minden ilyen rendelkezés teljes körben változtatás vagy módosítás nélkül érvényes és hatályos marad.

 1. 6. APPLE ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK, HARMADIK FÉL JOGOSULT

A jelen pont csak akkor vonatkozik önre, ha a Rendszert valamelyik Apple eszközön (pl. iPhone, iPad, iPod Touch) (bármilyen ilyen eszköz, a továbbiakban: „Apple Eszköz”) veszi igénybe; viszont nem vonatkozik önre abban az esetben, ha a Rendszert semmilyen Apple Eszközön nem veszi igénybe. A felek tudomásul veszik, hogy a jelen EULA kizárólag a Honeywell és ön között és nem az Apple és ön között jön létre, és az Apple a Rendszerért vagy annak tartalmáért nem tehető felelőssé. A Honeywell által a Rendszerrel kapcsolatban esetlegesen felajánlott bármilyen támogatás kizárólag a Honeywell felelősségi körébe tartozik, és a felek tudomásul veszik, hogy az Apple semmiképpen nem köteles a Rendszerrel kapcsolatban semmilyen karbantartási és támogatási szolgáltatást nyújtani. A felek tudomásul veszik, hogy az Apple a Rendszerrel kapcsolatban semmilyen szavatosságot sem köteles nyújtani. Az Apple-t a Rendszerrel kapcsolatban a vonatkozó jogszabály által megengedett legteljesebb mértékben semmilyen egyéb szavatossági kötelezettség nem terheli. A felek rögzítik, hogy az Apple nem köteles a termékekre vonatkozó igényt vagy követelést kezelni. Az Apple azért sem felel, hogy a Rendszerrel vagy a Rendszer végfelhasználó általi birtokbavételével és/vagy használatával kapcsolatban bármilyen végfelhasználói vagy harmadik fél igényt kezeljen, ideértve többek között az alábbiakat: (i) termékfelelősségre alapozott igények vagy követelések; (ii) bármilyen arra vonatkozó követelés, hogy a Rendszer a vonatkozó jogszabályi vagy szabályzó hatósági előírásoknak nem felel meg; és (iii) fogyasztóvédelemre tekintettel vagy egyéb jogszabály alapján felmerülő igények. A felek tudomásul veszik, hogy harmadik fél által arra alapítva előterjesztett követelés esetén, hogy a Rendszer vagy a Rendszer ön általi birtoklása vagy használata harmadik fél szellemi alkotáshoz fűződő jogait sérti, az Apple szintén nem tartozik felelősséggel semmilyen ilyen szellemi alkotásokhoz fűződő jogok bitorlására vonatkozó igény kivizsgálásáért, az azzal szembeni védekezésért, annak rendezéséért és teljesítéséért. A Rendszerre vonatkozóan felmerülő bármely panasszal vagy követeléssel az alábbi címen forduljon a Honeywellhez: connectedhome.dataprivacy@honeywell.com. A felek tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Apple és az Apple leányvállalatai a jelen EULA harmadik fél jogosultjai, és a jelen EULA feltételeinek ön általi elfogadásával az Apple jogosulttá válik és úgy tekintendő, hogy jogosultságát elfogadta arra, hogy a jelen EULA-t önnel mint harmadik fél jogosulttal szemben kikényszerítse.

1. 7. VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

 • Ingyenes próbaidőszakok

Minden havi előfizetés egy 30 napos próbaidőszakkal kezdődik, melyet Ön automatikusan megkap. Havi előfizetéseinkhez csak EGYETLEN ingyenes próbaidőszakot kínálunk. Éves előfizetéseinkhez nem kínálunk próbaidőszakot. Ha Ön az ingyenes próbaidőszak lejárta előtt megszünteti az előfizetését, akkor elveszíti a próbaidőszakból fennmaradó időt, és újabb ingyenes próbaidőszakra nem lesz jogosult. Az ingyenes próbaidőszak igénybevételéhez Önnek kifejezetten jóvá kell hagynia és bele kell egyeznie, hogy az Ön részére rendszeresen számlázhassunk.

 • Fizetés

Szolgáltatásaink díja rendszeresen számlázásra kerül, hacsak Ön le nem mondja az igénybe vett szolgáltatást. A Honeywell automatikusan megújítja az Ön tagságát a havi vagy éves fordulókor, azzal a dátummal, amellyel a Honeywell az első előfizetői díjat felszámolta. A szolgáltatás díja a Honeywell alkalmazásban megadott fizetési módnak megfelelően kerül levonásra.

 • Lemondás és visszatérítés

Aktív előfizetését Ön bármikor lemondhatja anélkül, hogy bármilyen megszüntetési vagy korai lemondási díjat kellene fizetnie. Lemondáskor látni fogja az Ön előfizetéséből az aktuális számlázási ciklus végéig fennmaradó időszakot. Kameráinkkal kapcsolatos előfizetésének megszüntetése esetén a fennmaradó időtartam egyenlege alapján Ön NEM jogosult arányos visszatérítésre, ha előfizetését lemondja és/vagy kikapcsolja a kamerákat. A Honeywell fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint, a vásárlás részleteire alapozott visszatérítést kínáljon.

 • Előfizetések megváltoztatása

Ha Ön egy második kameratípusú eszközt is telepít otthonában, a rendszer felkéri Önt az új szolgáltatási szintre történő frissítésre. A korábbi előfizetését arányosan jóváírjuk, és az új szolgáltatási szint díját ennek megfelelően módosítjuk.

 • Visszaküldés és csere

Egy vagy több kamera cseréje esetén Önnek nem kell módosítania előfizetését. Ha Ön visszaküld egy kamerát, ám nem kívánja cserélni, akkor meg kell szüntetnie aktív előfizetését, majd törölnie kell a készüléket a Honeywell alkalmazásból.


HONEYWELL CONNECTED HOME – ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Utolsó módosítás időpontja: 2018. május 25.

Rólunk

A Honeywellnél tiszteletben tartjuk a magánszféráját, és személyes adatainak védelme kiemelkedően fontos számunkra. Jelen adatvédelmi nyilatkozat bemutatja, hogy a Honeywell International Inc. és leányvállalatai (a továbbiakban „Honeywell” vagy „mi”) milyen módon gyűjtenek, használnak és hoznak nyilvánosságra személyes információkat a Honeywell Connected Home termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, melyek a következő termékcsoportokat tartalmazzák: Honeywell Home (korábbi nevén „Lyric”) termékek, EvoHome termékek, Total Connect Security termékek és Videofied Security termékek (a továbbiakban együttesen: „Honeywell Connected Home termékek”).

A személyes információ olyan információ, vagy információrészek kombinációja, amelyek ésszerű megfontolások szerint lehetővé teszik az Ön személyazonosságának megállapítását. Az alábbiakkal kapcsolatban Önről tárolt személyes információkat a megadott Honeywell-vállalat kezeli:

 • a Honeywell Home termékcsalád (amely magában foglal korábban „Lyric” néven forgalmazott termékeket) és az EvoHome termékcsalád esetén a Honeywell International Inc;
 • a Total Connect Security termékcsalád esetén a Securité Communications SAS; valamint
 • a Videofied Security termékcsalád esetén az RSI Video Technologies SAS.

Az egyéb Honeywell weboldalak, alkalmazások, termékek és szolgáltatások által Önről gyűjtött személyes információkra más adatvédelmi nyilatkozatok vonatkozhatnak. Fontos, hogy Ön elolvassa ezt az adatvédelmi nyilatkozatot és minden egyéb olyan adatvédelmi nyilatkozatot, amelyet konkrét esetekben – amikor személyes adatait begyűjtjük vagy feldolgozzuk – az Ön rendelkezésére bocsátunk, hogy teljes mértékben tudatában lehessen annak, milyen módon és milyen célból használjuk az Ön adatait.

A Honeywell Connected Homes termékek Ön által történő használatára és az általuk átadott információkra mindenkor vonatkozik a jelen adatvédelmi nyilatkozat, valamint a Honeywell hatályos szerződési feltételei és/vagy (adott esetben) a végfelhasználói licencszerződés.

A „Honeywell Connected Homes termékek” megnevezés magában foglalja a hardvert, a szoftvert, a kapcsolódó weboldalakat, a mobil/táblagépes/számítógépes alkalmazásokat és a támogató szolgáltatásokat.

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG (EGT) LAKOSAINAK: Az EGT lakosaként Önnek jogában állhat kifogást emelni bizonyos olyan adatfeldolgozási tevékenységekkel kapcsolatban, melyek az Ön személyes adatait érintik, és amelyeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertettünk, beleértve azt az esetet is, amikor személyes adatainak feldolgozásához való jogos érdekeinkre támaszkodunk, vagy személyes adatainak feldolgozását direkt marketing céljából végezzük. Bizonyos esetekben igazolhatjuk, hogy meggyőző jogos indokunk van arra, hogy továbbra is feldolgozzuk személyes adataidat, mely esetben nem vagyunk kötelesek kérésének eleget tenni.

További információ az alábbiakkal kapcsolatban feldolgozott személyes adatok típusairól:

 • Honeywell Home (korábban Lyric), EvoHome, Total Connect Security és Videofied Security intelligens kamerák és otthoni biztonsági termékek (Connected Home Security termékek): kattintson a lejjebb található A. jelű szakaszra.
 • Honeywell Home (korábban Lyric) és/vagy EvoHome intelligens termosztát (Connected Home termosztátok): kattintson a lejjebb található B. jelű szakaszra.
 • Honeywell Home (korábban Lyric), vízszivárgásjelzők (Connected vízszivárgásjelző termékek): kattintson a lejjebb található C. jelű szakaszra.

Az összes Honeywell Connected Home termékre vonatkozó adatfeldolgozási gyakorlatunkkal kapcsolatos általános információért kattintson az alábbi listában szereplő hivatkozásokra, amelyekkel az Önt érdeklő szakaszhoz juthat:

A. Connected Home Security termékek

a) Az általunk begyűjtött információ

b) Milyen módon használjuk az Ön adatait?

c) Az Ön adatainak feldolgozását lehetővé tévő jogalapunk

B. Connected Home termosztátok

a) Az általunk begyűjtött információ

b) Milyen módon használjuk az Ön adatait?

c) Az Ön adatainak feldolgozását lehetővé tévő jogalapunk

C. Connected Home vízszivárgásjelző termékek

a) Az általunk begyűjtött információ

b) Milyen módon használjuk az Ön adatait?

c) Az Ön adatainak feldolgozását lehetővé tévő jogalapunk

d) Az Ön adatainak névtelenítése

e) Kivel osztjuk meg az Ön adatait?

f) Hol tároljuk az Ön adatait?

g) Meddig őrizzük meg az Ön adatait?

h) Marketing

i) Harmadik félnek számító webhelyek és szolgáltatások

j) Gyermekek

k) Az Ön adatainak védelme

l) Cookie-k

m) Az Ön jogai

n) A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításai

o) Kapcsolat

A. Connected Home Security termékek

Termékek: a Total Connect Security termékek, amelynek részei a Domonial és a Le Sucre termékcsalád, a Videofied biztonsági termékek, a Honeywell Home (korábban Lyric) intelligens kamerák és otthoni biztonsági termékek (beleértve a saját kezűleg telepíthető biztonsági termékeket) és az EvoHome Security termékek – együttesen és külön megnevezve: „Connected Home Security termékek”.

a) Az általunk begyűjtött információ

i. Közvetlenül Öntől gyűjtött információk

A következő információkat közvetlenül Öntől gyűjtjük be:

 • Azonosító adatok, például az Ön neve, kapcsolattartási adatai, címe, cég/szervezet megnevezése, e-mail-címe, telefon- és faxszáma és fizikai címe (beleértve az utcát, a várost, az államot, a postai irányítószámot és/vagy az országot);
 • Regisztrációs adatok, például az Ön által megadott adatok, amikor Ön egy felhasználói fiókot regisztrál a Connected Home Security termék használatához (beleértve a bejelentkezési adatokat és a jelszavakat);
 • Marketing- és kommunikációs adatok, beleértve az Ön marketingpreferenciáit és kiadványainkra történő feliratkozásait;
 • Pénzügyi információk, beleértve a hitelkártya- vagy számlainformációkat abban az esetben, ha Ön közvetlenül tőlünk vásárol bármilyen szolgáltatást;
 • Tranzakciós adatok, beleértve a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó kérdéseket és megrendeléseket, valamint az Önhöz és Öntől érkező ki- és befizetéseket;
 • Exportellenőrzési információk (például az Ön állampolgársága és lakóhelye) amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy az exportszabályozási előírások alapján meghatározzuk bizonyos technológiákra vonatkozó információk megszerzésére való jogosultságát;
 • Az Ön visszajelzései, beleértve azokat az adatokat, melyeket akkor bocsát rendelkezésünkre, amikor visszajelzést küld, vagy bármilyen okból felveszi velünk a kapcsolatot, részt vesz egy felmérésben, vagy értesít minket egy problémáról.

Amennyiben a személyes adatok gyűjtésére törvényi előírások, vagy az Önnel kötött szerződés feltételei köteleznek bennünket, és ezeket az információkat Ön nem biztosítja számunkra, lehetséges, hogy a kért szolgáltatást vagy tranzakciót nem tudjuk teljesíteni.

ii. Az Önről gyűjtött információk

Gyűjthetünk bizonyos információkat Önről a Connected Home Security termék Ön általi használata alapján. Ilyenek lehetnek többek között:

 • Használati adatok, beleértve a Connected Home Security termék használatáról szóló információkat, a továbbított bájtok számát, a megnyitott linkeket, az Ön által megnyitott anyagokat, a házon belüli események idejét, az ütemezést (beleértve az élesítés/hatástalanítás ütemezését), a használati és a riasztási naplókat, az otthoni vagy üzleti tevékenységek videó- vagy hangfelvételeit, valamint a rendszerben tárolt képeket és a Connected Home Security termékeken belül végzett más tevékenységeket;
 • Műszaki adatok, például az Internet Protocol-cím (IP-cím), a böngésző típusa, funkciói és nyelve, az operációs rendszer, valamint az otthoni rendszer konfigurációja és biztonsági beállításai;

A Honeywell Home (korábban „Lyric”) intelligens kamerákkal és otthoni biztonsági termékekkel (beleértve a önállóan telepíthető termékeket) kapcsolatban:

 • Földrajzi adatok. Az Ön kifejezett beleegyezésével a Honeywell Home (korábban „Lyric”) intelligens kamerái és otthoni biztonsági termékei (beleértve az önállóan telepített biztonsági termékeket is) pontos és valós idejű információkat gyűjthetnek mobileszközének helyéről „otthoni és távoli” állapotának ellenőrzése érdekében. Mobileszközének földrajzi helyzetét nyilvánosságra hozhatjuk szolgáltatóink számára, akik feldolgozhatják ezeket az információkat a megbízásunkra történő szolgáltatások biztosításával kapcsolatosan. Miután hozzájárulását adta mobileszköze pontos helyzetének begyűjtéséhez, bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja ezt a hozzájárulást a mobileszköz helymeghatározási szolgáltatásainak beállításait módosítva.

A Connected Home Security termékeken használt cookie-kkal, valamint ezek visszautasításával vagy kikapcsolásával kapcsolatban, kérjük, tekintse meg az alábbi „Cookie-k” című részt.

iii. Bizalmas adatok

Bizonyos Connected Home Security termékek esetében (beleértve a saját kezűleg telepíthető biztonsági termékeinket is) bizalmas információt (olyan személyes adatokat, amelyek az adatvédelmi törvények szerint különleges védelmet élveznek) is gyűjthetünk a törvény által megengedett vagy előírt módon. Gyűjthetünk például biometrikus adatokat az arcfelismerési funkciók biztosításához. Bizalmas, személyes információt csak az Ön kifejezett hozzájárulásával gyűjtünk. Miután megkaptuk a bizalmas információk gyűjtéséhez és feldolgozásához való hozzájárulást, Ön bármikor visszavonhatja beleegyezését.

b) Milyen módon használjuk az Ön adatait?

Az Ön személyes adatait a következő célokból használjuk:

 • A Connected Home Security termék rendelkezésre bocsátása. Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk ahhoz, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek, vagy annak érdekében, hogy az Ön által kért tranzakciókat lebonyolítsuk, beleértve a Honeywell termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információk biztosítását, a számlázást, a megrendelések teljesítését, a vásárolt termékek regisztrációját, a garanciális igények kezelését, az ügyfélszolgálati szolgáltatások biztosítását és a Connected Home Security termékek Ön általi használatának megkönnyítését;
 • Termékeink és szolgáltatásaink javítása. Személyes adatait üzleti elemzések elvégzésére vagy olyan egyéb célokra használhatjuk fel, amelyek segítenek vállalkozásunk, termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésében és javításában (beleértve az új termékeket és szolgáltatásokat is), például úgy, hogy a Connected Home Security termékünket az Ön igényeihez igazítjuk;
 • Piac. A hatályos törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően felhasználhatjuk az Ön személyes adatait arra, hogy tájékoztassuk Önt az Ön számára érdekes termékekről vagy szolgáltatásokról, valamint hogy egyéb módon kommunikálhassunk Önnel ajánlatainkról, eseményeinkről, híreinkről, felméréseinkről, különleges ajánlatainkról és a kapcsolódó témákról. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat az e-mailben küldött marketingkommunikációról a „leiratkozás” link használatával, melyet bármely tőlünk e-mail-ben kapott marketinganyagban megtalál. A leiratkozás másik módja, hogy felveszi velünk a kapcsolatot az ebben a adatvédelmi nyilatkozatban található elérhetőségek bármelyikén. Lakhelyétől függően előfordulhat, hogy Ön más típusú marketingkommunikációkról is leiratkozhat. Ezzel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az adatvédelmi nyilatkozatban felsorolt elérhetőségek bármelyikén.
 • Kutatás és ügyfélanalízis. Személyes adatait felhasználhatjuk olyan kutatások és elemzések elvégzéséhez, amelyek segítenek mérni az Önnek küldött hirdetéseink hatékonyságát, elemezni az Ön vásárlási preferenciáit, valamint azonosítani azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek leginkább megfelelnek az Ön igényeinek;
 • Üzleti tevékenységünk adminisztrálása és védelme. Személyes adatait felhasználhatjuk üzleti tevékenységünk és termékeink adminisztrálásához és védelméhez, beleértve a hibaelhárítást, a rendszer karbantartását, a támogató szolgáltatásokat, az adatszolgáltatást és az adattárolást;
 • Törvények betartatása: Az általunk gyűjtött személyes adatokat felhasználhatjuk a csalások, a szellemi tulajdon megsértésének, a szerződési feltételek és/vagy a végfelhasználói licencszerződés megsértésének, a jogsértések, valamint a Connected Home Security termék egyéb visszaélésszerű használatának észlelésére, megelőzésére, illetve az ezekre válaszul adott intézkedések meghozatalához.

Az Ön bank- és/vagy hitelkártyájának adatait csak a Connected Home Security termékkel kapcsolatos szolgáltatások megvásárlásának megkönnyítése érdekében használjuk fel.

Annak érdekében, jobb és egybefüggőbb felhasználói élményt kínálhassunk Önnek, amikor vállalatunkkal kapcsolatba lép, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban részletezett információkat kombinálhatjuk más információkkal, melyeket egyéb Honeywell weboldalakkal, alkalmazásokkal, termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatosan tárolunk Önről, ezzel is fejlesztve és testreszabva weboldalainkat, alkalmazásainkat, termékeinket és szolgáltatásainkat.

c) Az Ön adatainak feldolgozását lehetővé tévő jogalapunk

A törvényi előírásoknak megfelelően mindig megbizonyosodunk a személyes adatok feldolgozásához való jogalapunkról. A legtöbb esetben az Ön adatainak feldolgozásához való jogalap a következő:

 • az általunk kínált szolgáltatások teljesítéséhez szükséges;
 • Önnek meg kell felelnie az általunk támasztott jogi és a szerződéses kötelezettségeknek;
 • megkaptuk az Ön hozzájárulását személyes adatainak egy vagy több meghatározott célra történő feldolgozásához. Ha személyes adatainak feldolgozásához való hozzájárulását kérjük, bármikor visszavonhatja a beleegyezését, amennyiben kapcsolatba lép velünk a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén szereplő információk felhasználásával;
 • az adatfeldolgozás szükséges jogos érdekeink kielégítésének céljából, például azért, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat ügyfeleink javára fejleszthessük és javíthassuk;
 • jogi követelések megfogalmazásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

B. Connected Home termosztátok

Termékek: Termékek: Honeywell Home termosztátok (korábbi nevükön „Lyric termosztátok") és EvoHome Comfort termékek – együttesen és külön megnevezve: „Connected Home termosztát(ok)”.

a) Az általunk begyűjtött információ

i. Közvetlenül Öntől gyűjtött információk

A következő információkat közvetlenül Öntől gyűjtjük be:

 • Azonosító adatok, például az Ön neve, kapcsolattartási adatai, címe, cég/szervezet megnevezése, e-mail-címe, telefon- és faxszáma és fizikai címe (beleértve az utcát, a várost, az államot, a postai irányítószámot és/vagy az országot);
 • Regisztrációs adatok, például az Ön által megadott adatok, amikor Ön egy felhasználói fiókot regisztrál a Connected Home termosztát használatához, beleértve a bejelentkezési adatokat és a jelszavakat;
 • Marketing- és kommunikációs adatok, beleértve az Ön marketingpreferenciáit és kiadványainkra történő feliratkozásait;
 • Pénzügyi információk, beleértve a hitelkártya- vagy számlainformációkat abban az esetben, ha Ön közvetlenül tőlünk vásárol bármilyen szolgáltatást;
 • Tranzakciós adatok, beleértve a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó kérdéseket és megrendeléseket, valamint az Önhöz és Öntől érkező ki- és befizetéseket;
 • Exportellenőrzési információk (például az Ön állampolgársága és lakóhelye) amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy az exportszabályozási előírások alapján meghatározzuk bizonyos technológiákra vonatkozó információk megszerzésére való jogosultságát;
 • Az Ön visszajelzései, beleértve azokat az adatokat, melyeket akkor bocsát rendelkezésünkre, amikor visszajelzést küld, vagy bármilyen okból felveszi velünk a kapcsolatot, részt vesz egy felmérésben, vagy értesít minket egy problémáról.

Amennyiben a személyes adatok gyűjtésére törvényi előírások, vagy az Önnel kötött szerződés feltételei köteleznek bennünket, és ezeket az információkat Ön nem biztosítja számunkra, lehetséges, hogy a kért szolgáltatást vagy tranzakciót nem tudjuk teljesíteni.

ii. Az Önről gyűjtött információk

Gyűjthetünk Önről bizonyos információkat a Connected Home termosztát Ön általi használata alapján. Ezek az információk többek között a következők lehetnek:

 • Használati adatok, beleértve a Connected Home termosztátok használatának módját, a továbbított bájtok számát, a megnyitott linkeket, az ön által megnyitott anyagokat, a Connected Home termosztátokhoz való hozzáférés dátumát és idejét, valamint a Connected Home termosztáton belül végzett egyéb tevékenységeket (beleértve a tényleges beltéri és kültéri hőmérsékleti és páratartalmi információkat), a GPS-/geolokációs információkat (lásd alább), a termosztát használati adatait, mint például a fűtési, szellőzési és légkondicionálási („HVAC”) relé állapota; a működési idő; a beállítások; a házon belüli események időpontja; a HVAC-rendszerről készített diagnosztikai és használati naplók; a HVAC-rendszertől érkező riasztások; valamint a termosztát és a harmadik fél eszközeinek együttműködése, illetve a rendszer Ön által történő használata.
 • Műszaki adatok, például az Internet Protocol-cím (IP-cím), a böngésző típusa, funkciói és nyelve, az operációs rendszer, valamint az otthoni rendszer konfigurációja és biztonsági beállításai;
 • Földrajzi adatok. Az Ön kifejezett beleegyezésével a Connected Home termosztát pontos és valós idejű információkat gyűjthet mobileszközének helyéről az „otthoni és távoli” állapotának ellenőrzése érdekében. Mobileszközének földrajzi helyzetét nyilvánosságra hozhatjuk szolgáltatóink számára, akik feldolgozhatják ezeket az információkat a megbízásunkra történő szolgáltatások biztosításával kapcsolatosan. Miután hozzájárulását adta mobileszköze pontos helyzetének begyűjtéséhez, bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja ezt a hozzájárulást a mobileszköz helymeghatározási szolgáltatásainak beállításait módosítva.

A Connected Home termosztáton használt cookie-kkal, valamint ezek visszautasításával vagy kikapcsolásával kapcsolatban, tekintse meg az alábbi „Cookie-k” című részt.

b) Milyen módon használjuk az Ön adatait?

Az Ön személyes adatait a következő célokból használjuk:

 • A Connected Home termosztát rendelkezésre bocsátása. Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk ahhoz, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek, vagy annak érdekében, hogy az Ön által kért tranzakciókat lebonyolítsuk, beleértve a Honeywell termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információk biztosítását, a számlázást, a megrendelések teljesítését, a vásárolt termékek regisztrációját, a garanciális igények kezelését, az ügyfélszolgálati szolgáltatások biztosítását és a Connected Home termosztát Ön általi használatának megkönnyítését;
 • Termékeink és szolgáltatásaink javítása. Személyes adatait üzleti elemzések elvégzésére vagy olyan egyéb célokra használhatjuk fel, amelyek segítenek vállalkozásunk, termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésében és javításában (beleértve az új termékeket és szolgáltatásokat is), például úgy, hogy a Connected Home termosztátot az Ön igényeihez igazítjuk;
 • Marketing. A hatályos törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően felhasználhatjuk az Ön személyes adatait arra, hogy tájékoztassuk Önt az Ön számára érdekes termékekről vagy szolgáltatásokról, valamint hogy egyéb módon kommunikálhassunk Önnel ajánlatainkról, eseményeinkről, híreinkről, felméréseinkről, különleges ajánlatainkról és a kapcsolódó témákról. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat az e-mailben küldött marketingkommunikációról a „leiratkozás” link használatával, melyet bármely tőlünk e-mail-ben kapott marketinganyagban megtalál. A leiratkozás másik módja, hogy felveszi velünk a kapcsolatot az ebben a adatvédelmi nyilatkozatban található elérhetőségek bármelyikén. Lakhelyétől függően előfordulhat, hogy Ön más típusú marketingkommunikációkról is leiratkozhat. Ezzel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az adatvédelmi nyilatkozatban felsorolt elérhetőségek bármelyikén.
 • Kutatás és ügyfélanalízis. Személyes adatait felhasználhatjuk olyan kutatások és elemzések elvégzéséhez, amelyek segítenek mérni az Önnek küldött hirdetéseink hatékonyságát, elemezni az Ön vásárlási preferenciáit, valamint azonosítani azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek leginkább megfelelnek az Ön igényeinek;
 • Üzleti tevékenységünk adminisztrálása és védelme. Személyes adatait felhasználhatjuk üzleti tevékenységünk és termékeink adminisztrálásához és védelméhez, beleértve a hibaelhárítást, a rendszer karbantartását, a támogató szolgáltatásokat, az adatszolgáltatást és az adattárolást;
 • Törvények betartatása: Az általunk gyűjtött személyes adatokat felhasználhatjuk a csalások, a szellemi tulajdon megsértésének, a szerződési feltételek és/vagy a végfelhasználói licencszerződés megsértésének, a jogsértések, valamint a Connected Home termosztát egyéb visszaélésszerű használatának észlelésére, megelőzésére, illetve az ezekre válaszul adott intézkedések meghozatalához.

Az Ön bank- és/vagy hitelkártyájának adatait csak a Connected Home termosztáttal kapcsolatos szolgáltatások megvásárlásának megkönnyítése érdekében használjuk fel.

Annak érdekében, jobb és egybefüggőbb felhasználói élményt kínálhassunk Önnek, amikor vállalatunkkal kapcsolatba lép, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban részletezett információkat kombinálhatjuk más információkkal, melyeket egyéb Honeywell weboldalakkal, alkalmazásokkal, termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatosan tárolunk Önről, ezzel is fejlesztve és testreszabva weboldalainkat, alkalmazásainkat, termékeinket és szolgáltatásainkat.

c) Az Ön adatainak feldolgozását lehetővé tévő jogalapunk

A törvényi előírásoknak megfelelően mindig megbizonyosodunk a személyes adatok feldolgozásához való jogalapunkról. A legtöbb esetben az Ön adatainak feldolgozásához való jogalap a következő:

 • az általunk kínált szolgáltatások teljesítéséhez szükséges;
 • Önnek meg kell felelnie az általunk támasztott jogi és/vagy a szerződéses kötelezettségeknek;
 • megkaptuk az Ön hozzájárulását személyes adatainak egy vagy több meghatározott célra történő feldolgozásához. Ha személyes adatainak feldolgozásához való hozzájárulását kérjük, bármikor visszavonhatja a beleegyezését, amennyiben kapcsolatba lép velünk a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén szereplő információk felhasználásával;
 • az adatfeldolgozás szükséges jogos érdekeink kielégítésének céljából, például azért, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat ügyfeleink javára fejleszthessük és javíthassuk;
 • jogi követelések megfogalmazásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

C. Connected Home vízszivárgásjelző termékek

Termékek: • Termékek: Honeywell Home (korábban „Lyric”), vízszivárgásjelzők (együttes nevükön: „Connected vízszivárgásjelző termék(ek)”)

a) Az általunk begyűjtött információ

i. Közvetlenül Öntől gyűjtött információk

A következő információkat közvetlenül Öntől gyűjtjük be:

 • Azonosító adatok, például az Ön neve, kapcsolattartási adatai, címe, cég/szervezet megnevezése, e-mail-címe, telefon- és faxszáma és fizikai címe (beleértve az utcát, a várost, az államot, a postai irányítószámot és/vagy az országot);
 • Regisztrációs adatok, például az Ön által megadott adatok, amikor Ön egy felhasználói fiókot regisztrál a Connected Home vízszivárgásjelzők használatához, beleértve a bejelentkezési adatokat és a jelszavakat;
 • Marketing- és kommunikációs adatok, beleértve az Ön marketingpreferenciáit és kiadványainkra történő feliratkozásait;
 • Pénzügyi információk, beleértve a hitelkártya- vagy számlainformációkat abban az esetben, ha Ön közvetlenül tőlünk vásárol bármilyen szolgáltatást;
 • Tranzakciós adatok, beleértve a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó kérdéseket és megrendeléseket, valamint az Önhöz és Öntől érkező ki- és befizetéseket;
 • Exportellenőrzési információk (például az Ön állampolgársága és lakóhelye) amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy az exportszabályozási előírások alapján meghatározzuk bizonyos technológiákra vonatkozó információk megszerzésére való jogosultságát;
 • Az Ön visszajelzései, beleértve azokat az adatokat, melyeket akkor bocsát rendelkezésünkre, amikor visszajelzést küld, vagy bármilyen okból felveszi velünk a kapcsolatot, részt vesz egy felmérésben, vagy értesít minket egy problémáról.

Amennyiben a személyes adatok gyűjtésére törvényi előírások, vagy az Önnel kötött szerződés feltételei köteleznek bennünket, és ezeket az információkat Ön nem biztosítja számunkra, lehetséges, hogy a kért szolgáltatást vagy tranzakciót nem tudjuk teljesíteni.

ii. Az Önről gyűjtött információk

Gyűjthetünk Önről bizonyos információkat a Connected Home vízszivárgásjelző Ön általi használata alapján. Ezek az információk többek között a következők lehetnek:

 • Használati adatok, beleértve a Connected Home vízszivárgásjelző használatának módját, a továbbított bájtok számát, a megnyitott linkeket, az Ön által megnyitott anyagokat, a Connected Home vízszivárgásjelzőhöz való hozzáférés dátumát és idejét, valamint a Connected Home vízszivárgásjelzőn belül végzett egyéb tevékenységeket, beleértve a tényleges beltéri és kültéri hőmérsékleti és páratartalmi információkat, a vízszivárgás-érzékelő használati adatait, így például a beállításokat, az otthoni események időtartamát, a vízszivárgásjelző rendszer diagnosztikai és használati naplóit, valamint a vízszivárgásjelző rendszer figyelmeztetéseit, a vízszivárgásjelző és harmadik félnek számító eszközök együttműködését, illetve a rendszer Ön által történő használatát.
 • Műszaki adatok, például az Internet Protocol-cím (IP-cím), a böngésző típusa, funkciói és nyelve, az operációs rendszer, valamint az otthoni rendszer konfigurációja és biztonsági beállításai;

A Connected Home vízszivárgásjelző termékünkön használt cookie-kkal, valamint ezek visszautasításával vagy kikapcsolásával kapcsolatban, tekintse meg az alábbi „Cookie-k” című részt.

d) Milyen módon használjuk az Ön adatait?

Az Ön személyes adatait a következő célokból használjuk:

 • A Connected Home vízszivárgásjelző rendelkezésre bocsátása. Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek, vagy annak érdekében, hogy az Ön által kért tranzakciókat lebonyolítsuk, beleértve a Honeywell termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információk biztosítását, a számlázást, a megrendelések teljesítését, a vásárolt termékek regisztrációját, a garanciális igények kezelését, az ügyfélszolgálati szolgáltatások biztosítását és a Connected Home vízszivárgásjelző Ön általi használatának megkönnyítését;
 • Termékeink és szolgáltatásaink javítása. Személyes adatait üzleti elemzések elvégzésére vagy olyan egyéb célokra használhatjuk fel, amelyek segítenek vállalkozásunk, termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésében és javításában (beleértve az új termékeket és szolgáltatásokat is), például úgy, hogy a Connected Home vízszivárgásjelzőt az Ön igényeihez igazítjuk;
 • Marketing. A hatályos törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően felhasználhatjuk az Ön személyes adatait arra, hogy tájékoztassuk Önt az Ön számára érdekes termékekről vagy szolgáltatásokról, valamint hogy egyéb módon kommunikálhassunk Önnel ajánlatainkról, eseményeinkről, híreinkről, felméréseinkről, különleges ajánlatainkról és a kapcsolódó témákról. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat az e-mailben küldött marketingkommunikációról a „leiratkozás” link használatával, melyet bármely tőlünk e-mail-ben kapott marketinganyagban megtalál. A leiratkozás másik módja, hogy felveszi velünk a kapcsolatot az ebben a adatvédelmi nyilatkozatban található elérhetőségek bármelyikén. Lakhelyétől függően előfordulhat, hogy Ön más típusú marketingkommunikációkról is leiratkozhat. Ezzel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az adatvédelmi nyilatkozatban felsorolt elérhetőségek bármelyikén.
 • Kutatás és ügyfélanalízis. Személyes adatait felhasználhatjuk olyan kutatások és elemzések elvégzéséhez, amelyek segítenek mérni az Önnek küldött hirdetéseink hatékonyságát, elemezni az Ön vásárlási preferenciáit, valamint azonosítani azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek leginkább megfelelnek az Ön igényeinek;
 • Üzleti tevékenységünk adminisztrálása és védelme. Személyes adatait felhasználhatjuk üzleti tevékenységünk és termékeink adminisztrálásához és védelméhez, beleértve a hibaelhárítást, a rendszer karbantartását, a támogató szolgáltatásokat, az adatszolgáltatást és az adattárolást;
 • Törvények betartatása: Az általunk gyűjtött személyes adatokat felhasználhatjuk a csalások, a szellemi tulajdon megsértésének, a szerződési feltételek és/vagy a végfelhasználói licencszerződés megsértésének, a jogsértések, valamint a Connected Home vízszivárgásjelző egyéb visszaélésszerű használatának észlelésére, megelőzésére, illetve az ezekre válaszul adott intézkedések meghozatalához.

Az Ön bank- és/vagy hitelkártyájának adatait csak a Connected Home vízszivárgásjelző termékkel kapcsolatos szolgáltatások megvásárlásának megkönnyítése érdekében használjuk fel.

e) Az Ön adatainak feldolgozását lehetővé tévő jogalapunk

A törvényi előírásoknak megfelelően mindig megbizonyosodunk a személyes adatok feldolgozásához való jogalapunkról. A legtöbb esetben az Ön adatainak feldolgozásához való jogalap a következő:

 • az általunk kínált szolgáltatások teljesítéséhez szükséges;
 • Önnek meg kell felelnie az általunk támasztott jogi és/vagy a szerződéses kötelezettségeknek;
 • megkaptuk az Ön hozzájárulását személyes adatainak egy vagy több meghatározott célra történő feldolgozásához. Ha személyes adatainak feldolgozásához való hozzájárulását kérjük, bármikor visszavonhatja a beleegyezését, amennyiben kapcsolatba lép velünk a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén szereplő információk felhasználásával;
 • az adatfeldolgozás szükséges jogos érdekeink kielégítésének céljából, például azért, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat ügyfeleink javára fejleszthessük és javíthassuk;
 • jogi követelések megfogalmazásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

D. Az Ön adatainak névtelenítése

Névteleníthetjük személyes adataidat, melyek így többé már nem használhatók fel az Ön személyazonosságának megállapítására. A névtelenített információk nem minősülnek személyes adatoknak, ezért nem tartoznak jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá. Névtelenített információkat bármilyen okból gyűjthetünk, használhatunk és megoszthatunk.

E. Kivel osztjuk meg az Ön adatait?

Megoszthatjuk személyes adatait kiválasztott harmadik felekkel olyan mértékben, amennyire ez ahhoz szükséges, hogy szolgáltatásaikat biztosíthassák számunkra. Ilyen harmadik felek többek között:

 • az Önnel kötött szerződések teljesítéséhez szükséges társvállalataink, beszállítóink, forgalmazóink és alvállalkozóink,
 • hirdetők és marketingszolgáltatók, akik szolgáltatásokat nyújtanak számunkra,
 • analitikai szolgáltatók, akik segítenek termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésében és optimalizálásában,
 • üzleti tulajdonaink részének vagy egészének leendő eladói vagy vevői (vagy tanácsadói) és/vagy
 • rendvédelmi szervek, bíróságok, szabályozó hatóságok, kormányzati szervek vagy más harmadik félnek számító felek, amennyiben úgy véljük, hogy ez jogi vagy szabályozási kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, vagy más módon védelmezni jogainkat vagy bármely harmadik fél jogait.

Az Ön kérésére adatait megoszthatjuk adatait harmadik féllel. Ebben az esetben nem tudjuk ellenőrizni, hogy az adott harmadik fél hogyan gyűjti, tárolja, hozza nyilvánosságra vagy használja fel az Ön adatait, valamint felelősséget sem tudunk vállalni ezekért. Ilyen harmadik feleknek az Ön személyes adataival kapcsolatos kötelezettségeit az Ön és a harmadik fél között létrejött megállapodás szabályozza. Amennyiben úgy dönt, hogy a Honeywell Connected Home termékeit harmadik féltől származó alkalmazással, szoftverrel vagy más termékkel kezeli, akkor nem ellenőrizhetjük az Ön személyes adatainak ilyen harmadik fél általi összegyűjtését, tárolását, közzétételét és használatát, valamint felelősséget sem vállalhatunk ezekért.


F. Hol tároljuk az Ön adatait?

Általános információk

A Honeywell egy globálisan jelenlévő vállalat, ennélfogva az Ön személyes adatait a Honeywell, vállalatcsoportjaink, beszállítóink és/vagy ügynökeik is gyűjthetik, átvehetik vagy elérhetik az Ön tartózkodási helyén kívüli országokban, beleértve az Európai Gazdasági Térség (EGT) bármely országát, az Egyesült Államokat és Indiát. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a magánszféra védelme és a jogi előírások – beleértve a hatóságok azon jogát is, hogy hozzáférhessenek az Ön személyes adataihoz – ezen országok némelyikében nem feltétlenül egyeznek meg az Ön országában érvényben lévőkkel. Mindazonáltal észszerű lépéseket teszünk az Ön magánszférájának védelme érdekében.

Információ az Európa Gazdaságit Térség (EGT) lakosainak

Az Ön személyes adatait a Honeywell vállalatcsoport Európai Unión kívüli országokban, nevezetesen az Egyesült Államokban és Indiában működő tagjai, ügynökei, forgalmazói, alvállalkozói vagy beszállítói is megkaphatják, illetve elérhetik. Az EU általános adatvédelmi szabályzatának 46. cikkének 2. bekezdésével összhangban bevezettük az uniós szabványos szerződési feltételeket annak érdekében, hogy az EGT-n kívülre átvitt adatok megfelelő védelemben részesüljenek. Az ehhez kapcsolódó biztosítékokról szóló további információért forduljon hozzánk az adatvédelmi nyilatkozat végén található információk felhasználásával.

Információ az EGT-n kívüli illetőségű felhasználóknak

A Honeywell Connected Home termékek használatával, azoknak elérésével, vagy a velünk való kapcsolatfelvétellel, valamint az Ön adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a lakóhelye szerinti országon kívülre a fent leírtak szerint továbbadja,

G. Meddig őrizzük meg az Ön adatait?

Hacsak a jelen Adatvédelmi nyilatkozat másként nem rendelkezik, megőrizzük az Ön adatait azon időszak alatt, mely alatt Ön a vonatkozó Honeywell Connected Home terméket használja vagy bármely más időszak alatt (mely hosszabb és rövidebb is lehet), amely időszakra Ön kifejezetten adatmegőrzési szerződést kötött velünk. Ezt követően az Ön személyes információit töröljük vagy névtelenítjük (amennyiben a törvény hosszabb megőrzési időt nem ír elő). Ha megszünteti a Honeywell Connected Home termék használatát, analitikai, kutatási és fejlesztési célokra továbbra is használhatunk olyan névtelen vagy összesített adatokat, amelyek alapján nem lehet Önt azonosítani. Az Ön személyes adatait marketingcélokra tároljuk mindaddig, amíg a hatályos jogszabályok adta lehetőségekkel élve Ön úgy nem dönt, hogy nem kíván további közvetlen marketingkommunikációban részesülni.

H. Marketing

A hatályos törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően felhasználhatjuk az Ön személyes adatait arra, hogy tájékoztassuk Önt az Ön számára érdekes termékekről vagy szolgáltatásokról, valamint hogy egyéb módon kommunikálhassunk Önnel ajánlatainkról, eseményeinkről, híreinkről, felméréseinkről, különleges ajánlatainkról és a kapcsolódó témákról. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat az e-mailben küldött marketingkommunikációról a „leiratkozás” link használatával, melyet bármely tőlünk e-mail-ben kapott marketinganyagban megtalál. A leiratkozás másik módja, hogy felveszi velünk a kapcsolatot az ebben a adatvédelmi nyilatkozatban található elérhetőségek bármelyikén. Lakhelyétől függően előfordulhat, hogy Ön más típusú marketingkommunikációkról is leiratkozhat. Ezzel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az adatvédelmi nyilatkozatban felsorolt elérhetőségek bármelyikén.

I. Harmadik félnek számító webhelyek és szolgáltatások

Honeywell Connected Home termékeink harmadik fél webhelyeire, termékeire és szolgáltatásaira mutató linkeket tartalmazhatnak. Semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget nem vállalunk ezekért a webhelyekért vagy az irányelveikért. Az ilyen harmadik felek által gyűjtött adatokra, melyek magukban foglalhatnak olyan adatokat, mint az Ön elérhetőségei, az említett harmadik felek adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. Javasoljuk, hogy tájékozódjon ezen harmadik felek adatvédelmi irányelveiről.

Ha valamelyik Honeywell Connected Home terméket egy harmadik fél, például egy forgalmazó, alvállalkozó vagy egy viszonteladó értékesíti Önnek, az Ön személyes adatainak harmadik fél által történő összegyűjtése és felhasználása a szóban forgó harmadik fél adatvédelmi irányelvei alapján történik. Ön tudomásul veszi, hogy a Honeywell nem ellenőrzi az Ön személyes adatainak harmadik felek általi gyűjtését és használatát. Az Ön személyes adatait az említett harmadik felek rendelkezésére bocsáthatjuk az adott harmadik féllel kötött szolgáltatási szerződésünk feltételeinek megfelelő módon. Javasoljuk, hogy tájékozódjon ezen harmadik felek adatvédelmi irányelveiről.

J. Gyermekek

A Honeywell nem dolgozza fel szándékosan gyermekek személyes adatait a Honeywell Connected Home termékekkel összefüggésben. A „gyermekek” megjelölés értelmezése az Ön lakhelye szerinti joghatósági terület törvényeinek és rendeleteinek hatálya alá tartozik.

K. Az Ön adatainak védelme

A Honeywell elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme mellett. Cégünk különböző biztonsági technológiákat és eljárásokat alkalmaz az Ön személyes adatainak illetéktelen hozzáféréstől, felhasználástól és közzétételtől való védelme érdekében. Azonban semmilyen információs rendszer nem lehet 100%-ig biztonságos, így nem garantálhatjuk az Ön személyes adatainak abszolút biztonságát. Továbbá nem vállalunk felelősséget azokért az információkért, amelyeket Ön a Honeywell Connected Home termékekb olyan hálózatokon továbbít, amelyek nem a mi ellenőrzésünk alatt állnak (ilyenek például az internet és a vezeték nélküli hálózatok).

Személyes adatainak biztonsága Öntől is függ. Amennyiben megadtunk Önnek (vagy amennyiben Ön választott) egy felhasználói azonosítót és jelszót a Honeywell Connected Home termék eléréséhez, Ön felelős azért, hogy a bejelentkezési adatait titokban tartsa, és ne tegye közzé.

L. Cookie-k

Mi az a cookie?

A cookie-k kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok, melyek a merevlemezre vagy a böngésző memóriájába töltődnek le. A cookie-k olyan információkat tartalmaznak, melyeket a rendszer az Ön számítógépének vagy más eszközének merevlemezére továbbít.

Az általunk használt cookie-k típusai

Az általunk használt cookie-típusok négy kategóriába sorolhatók: Feltétlenül szükséges, teljesítmény-, funkciókkal és profillal kapcsolatos, valamint hirdetési cookie-k.

Feltétlenül szükséges cookie-k

Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Honeywell Connected Home termékek működtetéséhez, különösen az információkeresésekkel és a megrendelésekkel kapcsolatosan. Ezek nélkül a cookie-k nélkül az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatások nem lesznek elérhetők. Ide tartoznak például azok a cookie-k, amelyek lehetővé teszik a Honeywell Connected Home termékek biztonságos területeire való bejelentkezést az Ön számára, vagy a „bevásárlókosár-cookie-k”, amelyek további termékek kosárhoz adásakor, illetve a fizetési oldal megnyitásakor emlékeznek azokra a termékekre, amelyeket Ön meg szeretne vásárolni.

Teljesítménycookie-k

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja Honeywell Connected Home termékeinket, például mely oldalakat látogatja a leggyakrabban, és kapott-e hibaüzenetet bizonyos oldalakról. Ez segít nekünk abban, hogy javítsuk a Honeywell Connected Home termékek működését, például annak biztosításával, hogy a felhasználók könnyen megtalálják, amit keresnek.

3. Funkciókkal és profillal kapcsolatos cookie-k

Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy azonosítsuk Önt, amikor a Honeywell Connected Home termékeket használja. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy tartalmainkat Önre szabhassuk, név szerint üdvözölhessük Önt, illetve megjegyezzük beállításait (például a kiválasztott nyelvet vagy régiót).4. Hirdetési cookie-k

Ezek a cookie-k rögzítik, hogy Ön milyen tevékenységeket folytat a Honeywell Connected Home termékeken belül. Olyan hirdetések megjelenítésére használhatjuk őket, amelyek relevánsabbak az Ön érdeklődési köre szempontjából. Ezek a cookie-k korlátozhatják továbbá, hogy hány alkalommal jelenik meg Önnek egy adott hirdetés, valamint segítenek mérni a reklámkampány hatékonyságát is. Ezek nélkül a cookie-k nélkül az Önnek megjelenített online hirdetések kevésbé fognak egybevágni az Ön érdeklődésével.

5. Harmadik féltől származó cookie-k

Együttműködünk harmadik félnek számító beszállítókkal, akik szintén alkalmazhatnak cookie-kat a Honeywell Connected Home termékekben. Ilyenek például a Google Analytics, az Adobe Analytics, a YouTube és az Adobe Flashplayer, melyeket esetenként videók megjelenítéséhez használunk. Ezek a harmadik félnek számító beszállítók felelősek a Honeywell Connected Home termékeken általuk használt cookie-kért. További információt az érintett harmadik fél weboldalán találhat.

A cookie-k beállítása

A legtöbb esetben a cookie-k használatához szükségünk lesz az Ön beleegyezésére. Kivételt képez az az eset, amikor a cookie elengedhetetlen ahhoz, hogy az Ön által kért szolgáltatást biztosítani tudjuk. Az érintett Honeywell Connected Home termék első alkalommal történő használatakor egy a cookie-k használatára figyelmeztető sáv segítségével megkérjük Önt, hogy a cookie-k használatához a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint járuljon hozzá.

Beleegyezését bármikor visszavonhatja böngészője beállításainak módosításával, mellyel a cookie-kat elutasíthatja vagy letilthatja. Ha ezt megteszi, kérjük, vegye figyelembe, hogy elveszítheti a Honeywell Connected Home termékek néhány funkcióját. A cookie-kkal és letiltásukkal kapcsolatos további információkért látogasson el a következő weboldalra: www.aboutcookies.org vagy www.allaboutcookies.org.

M. Az Ön jogai

Önt bizonyos jogok illethetik meg azokkal a személyes adataival kapcsolatban, melyeket a Honeywell Connected Home termékeken keresztül gyűjtünk. Ezek a jogok az Ön lakóhelyétől függően eltérőek lehetnek. Ha Ön az EGT-n belüli illetőségű, akkor az alábbiakban leírt jogok vonatkozhatnak Önre. Ha Ön az EGT-n kívüli illetőségű, akkor az Önre vonatkozó jogok a lakóhelyén hatályos törvényektől függenek. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően igyekszünk megkönnyíteni jogainak gyakorlását. Jogaival kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén megadott kapcsolattartási adatok használatával.

Jogai gyakorlásának elősegítése céljából elképzelhető, hogy személyazonosságának megerősítése érdekében külön információt kell kérnünk Öntől. Ez egy olyan biztonsági intézkedés, amelynek célja, hogy a személyes adatok ne kerüljenek illetéktelenek kezébe. Normál esetben kérésének kézhezvételétől számított a törvényben meghatározott határidőn belül válaszolunk minden olyan kérelemre, amely az Ön jogainak gyakorlásával kapcsolatos. A kérelem teljesítését díjfizetés ellenében meggyorsíthatjuk, amennyiben erre a törvény lehetőséget ad.

Szeretnénk megkönnyíteni jogai megértését, ezért az alábbiakban összefoglaltuk őket, valamint a különböző olyan körülményekre vonatkozó iránymutatásokat is megadtunk, melyek esetén élhet az említett jogokkal. Jogaival kapcsolatos további információkért, vagy amennyiben gyakorolni szeretné őket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén megadott kapcsolattartási adatok használatával.

Az Ön jogairól részletesebben:

 1. A tájékoztatáshoz való jog: Ez azt jelenti, hogy Önnek joga van ahhoz, hogy világos, átlátható és könnyen érthető információkat kapjon törvény adta jogairól, valamint arról, hogy miként használjuk fel az Ön személyes adatait. Ezért bocsátjuk rendelkezésére a jelen adatvédelmi nyilatkozatban szereplő információkat.
 1. Hozzáférés: Önnek jogában állhat a Honeywell Connected Home Products termékén keresztül, illetve a velünk való kapcsolatfelvétel során gyűjtött személyes adatokhoz hozzáférni, azokat megtekinteni és javítani. Bizonyos esetekben ezt megteheti azon az oldalon, melyen az információt megadta. Ha értesít bennünket bármely, a levelezési címét, telefonszámát vagy e-mail-címét érintő változásról, segíthet nekünk abban, hogy mindig pontos adatokat tároljunk Önről.
 1. Kifogás: Ön kifogással élhet bizonyos, az Ön személyes adatait érintő adatfeldolgozási tevékenységekkel kapcsolatban, beleértve azt az esetet is, amikor személyes adatainak feldolgozásához való jogos érdekeinkre támaszkodunk, vagy személyes adatainak feldolgozását direkt marketing céljából végezzük. Bizonyos esetekben igazolhatjuk, hogy meggyőző jogos indokunk van arra, hogy továbbra is feldolgozzuk személyes adataidat, mely esetben nem vagyunk kötelesek kérésének eleget tenni.
 1. Törlés: Ön kérheti személyes adatainak törlését. Erre például akkor kerülhet sor, amikor az információk már nem szükségesek ahhoz a tevékenységhez, amelynek céljából begyűjtötték őket.
 1. Korlátozás: Ön kérheti, hogy korlátozzuk személyes adataink feldolgozását, például ha az információk pontosságát Ön vitatja.
 1. Adatátviteli jog: Ön jogosult lehet arra, hogy személyes adatait megkapja és felhasználja saját céljaira. Ez adatátviteli jogként ismeretes, és adott esetben megköveteli tőlünk, hogy az Ön személyes adatait rendszerünkről átmásoljuk vagy továbbítsuk Önnek vagy (ha ez technikailag kivitelezhető) az Ön által választott harmadik félnek anélkül, hogy az információ használhatóságát befolyásolnánk.
 1. Beleegyezés: Ha Ön hozzájárulását adta személyes adatainak feldolgozásához, bármikor jogosult lehet visszavonni ezt a hozzájárulást. Ehhez lépjen kapcsolatba velünk a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén található elérhetőségek bármelyikén, illetve e-mail-marketing esetén kattintson a minden marketinglevelünk végén megtalálható „leiratkozás” linkre. A korábban történt adatfeldolgozás jogszerűségét ez nem befolyásolja.

N. A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításai

A jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételei időről időre változhatnak. Minden változtatást közzéteszünk ezen az oldalon, és amennyiben a változások jelentősek, további lépéseket teszünk a törvény által megkövetelt módon.

O. Kapcsolat

Amennyiben kérdése van az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk a Honeywellprivacy@honeywell.com címen.

Ha kapcsolatba szeretne lépni az adatvédelmi tisztviselővel vegye fel velünk a kapcsolatot a Honeywellprivacy@honeywell.com címen.

Ha Ön nem elégedett bármely panaszára adott válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy az Ön adatainak feldolgozása nem felel meg az adatvédelmi törvényeknek, panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál. Ugyanakkor örömmel vennénk, ha megosztaná velünk aggodalmait, ezért kérjük, esetleges panaszaival kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal.